Emre Can Özuslu

Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü lisans eğitimine devam ediyor. Felsefenin hemen her alanına ilgili olmakla birlikte özellikle metafizik, zihin felsefesi ve dil felsefesiyle ilgileniyor. Felsefe dışındaki ilgi alanları ise nörobilim-bilişsel bilimler, evrimsel psikoloji, politik iktisat ve fiziktir.