Dergimizi Sipariş Edin

Dergimizin mevcut sayılarını çevrimiçi sipariş etmek için buraya tıklayın. Siparişiniz, PTT kargo tarafından karşı ödemeli olarak 2 iş günü içerisinden tarafınıza kargolanacaktır.

Ankara’daki okurlarımız dergimizi Dost Kitabevi,  Nuhun Gemisi Kitabevi, İrene Kültür Evi veya halka açık etkinliklerimizde bizzat bizden temin edebilirler.

1. Sayımız (TÜKENDİ)

Kapak: Bertrand Russell

İçindekiler:

 1. Berat Mutluhan Seferoğlu- Craig’in Metaetik Ahlak Argümanının ve Teistik Metaetik Teorilerinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi
 2. Taner Beyter- Kötülük Problemine Karşı Özgür İrade Savunusu ve Eleştirel Bir Değerlendirme
 3. Talha Gülmez- Seküler Bir Ahlakın Olanaklılığına Dair Bir Metaargüman
 4. J. M. E. McTaggart- Zamanın Gerçek Dışılığı
 5. Erwin Marquit- Fiziksel Dizgiler, yapılar ve Özellikler
 6. Deniz Ilgaz- Hristiyanlıkta Yunan Düşüncesinin Kaynakları: Neoplatonizm ve Arius


2. Sayımız (TÜKENDİ)

Kapak: Ludwig Josef Johann Wittgenstein

İçindekiler:

 1. Onur Göksel Yokuş- Zihin ile Birlikte Gelenler; Qualia ve Öznellik
 2. Berat Mutluhan Seferoğlu- Analitik Felsefe’nin Öyküsü 1.Bölüm; Başlangıç ve Kurucular
 3. Taner Beyter- Gönüllü Ötanazi Savunulabilir Bir Pozisyon mu?
 4. Talha Gülmez- Evrimsel Çürütme Argümanları
 5. Alican Başdemir- Mekanistik Bilimsel Açıklama Kuramı Üzerine
 6. Berk Çakan- Bir Zihin Felsefesi Kuramı Olarak Töz Düalizminin Değerlendirilmesi
 7. M.Huemer- Vejeteryanlık Üzerine Ahlaki Diyaloglar (Çev. Kaan İhsan Aksoy)
 8. M.Black- Ayırt Edilemezliğin Özdeşliği (Çev. İrem Alkılınç)
 9. B.Russell- Neden Kavramı Üzerine (Çev. Hasan Ayer ve Fatih Köktemir)
 10. Deneme- Teoman Öztürk: Felsefe Eğitimine Bakış
 11. Veda Yazısı- Yücel Hocamızın Ardından


3. Sayımız (TÜKENDİ)

Kapak: Rudolf Carnap

İçindekiler:

 1. Talha Gülmez – Çağdaş Analitik Siyaset Felsefesinde İdeal ve İdeal-Olmayan Teoriler
 2. Taner Beyter – Mantık ve Yaygın Safsatalar
 3. Utku Boyar – Mümkün Dünyalar Hiyerarşisi ve Mükemmel Varlık Teizmi
 4. Onur Göksel Yokuş – Zihin ile Birlikte Gelenler: Bilincin Birliği
 5. Zafer Ketizmen – “Şimdiki Fransa Kralı Keldir” Meselesi
 6. Bertrand Russell – Zaman Tecrübemiz Üzerine (Çev. Zeynep Hayal Erdoğan)
 7. Nevin Climengha – Olasılık Kavramı Sandığınız Kadar Basit Değil (Çev.Ekinsu Özkazanç)
 8. Michael Huemer – Neden Objektivist Değilim? (Çev. Sevim İrem Alkılınç)
 9. Yujin Nagasawa – Bilinç Nereden Geldi? (Çev. Ezgi Arıkan)
 10. Jonathan Pearce – Tanrı Sonuççudur (Çev. Can Kalender)
 11. Quassim Cassam – Epistemik Aldırmazlık (Çev. Ezgi Katı)
 12. Jeffrey Bow – Anarko Kapitalizm Eleştirisi (Çev. Hasan Ayer & Fatih Köktemir)
 13. U.T.Place – Bilinç Bir Beyin Süreci Midir? (Çev. Özgür Demir)
 14. R.T. Mullins – Basitçe İmkansız: İlahi Basitliğe Karşı (Çev. Berat Mutluhan Seferoğlu)

4. Sayımız (TÜKENDİ)

Kapak: Arda Denkel

İçindekiler:

 1. Zeynep Vuslat Yekdaneh – Alvin Plantinga’nın Uygun İşlevselcilik Kuramı Üzerine Bir İnceleme
 2. Berat Mutluhan Seferoğlu – Analitik Felsefenin Öyküsü Bölüm 2: Mantıksal Pozitivizm’in Yükselişi ve Çöküşü (1)
 3. Taner Beyter– Erdem Epistemolojisi: Bilgiye Erdem Yoluyla Ulaşmak Mümkün mü?
 4. Zafer Ketizmen – Gottfried Leibniz: Mümkün Dünyalara LPL Kamerasından Bakmak
 5. Utku Boyar – Modal Ontolojik Argüman ve İmkan Öncülü Argümanlarının Değerlendirilmesi
 6. Manuel Knoll– Rawls’ın Fark İlkesinin Refah Devleti İlkesi Olarak Yorumlanması (Çev.Zeynep Hayal Erdoğan)
 7. Willard van Orman Quine – Empirisizmin İki Dogması (Çev. Emre Can Özuslu)
 8. Tufan Kıymaz – “Hayatın Anlamı”nın Anlamı Üzerine (Çev. Beyza Nur Doğan)
 9. Stefaane E. Cuypers – Ahlaki Sorumluluğun Bağdaşırcı Kökeni Üzerine (Çev. Can Kalender)
 10. Erik Weber & Leen De Veese – Perspektifte Nedesensellik: Bütün Nedensel Yapılar Eşit Derecede Epistemik Güvenceye Sahip midir? (Çev. Ezgi Karaca)
 11. Micheal Maksimi – Bilimsel Perspektivizm ve Hasımları (Çev. Duygu Alhan)
 12. Bizim Değerli Hocamız Arda Denkel: Ayşegül Denkel ile Röportaj
 13. David Papineau ile Röportaj


5. Sayımız (Satışta)

Kapak: Graham Oppy

İçindekiler:

 1. Musa Yanık – Graham Oppy’nin Ontolojik Argümanlara Yönelik Eleştirilerinin Teizm Açısından Değerlendirilmesi
 2. Graham Oppy – Fizikalizm (Çevirmen: Semih Gözen Esmer)
 3. Ferah Ramin & Feridih Muhammad Zamani – Graham Oppy’nin Perspektifinden Ontolojik Argümanların Değerlendirilmesi ve Eleştirisi (Çevirmen: Mahmut Meçin)
 4. Berk Celayir – Şüpheci Teizm ve Olasılıkçı Tanrı Argümanları
 5. Mehmet Mirioğlu – Antropo-Epistemik Argüman
 6. Zafer Ketizmen – Mümkün Dünyalara LPL Kamerasından Bakmak: Alvin Plantinga
 7. Zeynep Vuslat Yekdaneh – Matematiksel Kesinlik Üzerine
 8. Ege Özmeral – Kuantum Fiziğinde Felsefi Problemler
 9. Claudia Riberio – Bilim ve Metafiziğin Tamamlayıcılığı (Çevirmenler: Yusuf Ateş & Yahya Köseoğlu)
 10. Jesse M. Mulder – Realizm/Anti-Realizm İkiliğini Oluşturan Nedir? (Çevirmen: Zeynep Hayal Erdoğan)
 11. Cristian Soto – Bilim Metafiziği Tartışmasının Mevcut Durumu (Çevirmenler: Çağan Fırtına & Efe Aytekin)
 12. Robert Audi – Kabulün A Priori İlkesi Olarak Tanıklık: Problemler ve İncelemeler (Çevirmenler: Eylül Adıgüzel & Hasan Alparslan Bayrak)
 13. Duncan Pritchard – Tanıklık Epistemolojisinde Bir Yarı-İndirgemecilik Savunusu (Çevirmen: Yiğit Aras Tarım)
 14. Berat Mutluhan Seferoğlu – Amy Kind İle Röportaj
 15. Erhan Demircioğlu – Felsefe Makul Bir Etkinlik midir?

5. sayımızı sipariş etmek için buraya tıklayın.


6. Sayımız (Satışta)

Kapak: Friedrich Ludwig Gottlob Frege

İçindekiler:

 1. Erhan Demircioğlu- Fizikalizm ve Fenomenal Kavramlar (Çevirmen Alparslan Bayrak)
 2. Zafer Ketizmen – Mümkün Dünyalara LPL Kamerasından Bakmak: David Lewis
 3. Musa Yanık – Rob C. Koons’un Modal Kozmolojik Argümanı ve Epistemik İzahı
 4. Berk Celayir – Ahlaki Yükümlülüklerimizin Kapsamı Sadece Yapabileceklerimiz İle mi Sınırlıdır?
 5. Berat Mutluhan Seferoğlu – Analitik Felsefenin Öyküsü Bölüm 2: Mantıksal Pozitivizm’in Yükselişi ve Çöküşü (II)
 6. Erim Bakkal – Kripke’nin Kurgu Ontolojisi ve Kurgusal Gerçeksizci Özdeşlik Argümanları
 7. Utku Boyar – Enstrümantalizm, Prosedüralizm ve Demokrasi: İki Aşamalı Bir Yaklaşım
 8. Carlo Alvaro – Bir Erdem Olarak Veganizm: Merhamet ve Hakkaniyet Veganizmde Erdemli Olan Şeyi Bize Nasıl Gösteriyor? (Çevirmen Mert Mirza)
 9. Yigal Godler, Zvi Reich, Boaz Miller – Yeni Bir Gazetecilik ve Medya Çalışmaları Paradigması Olarak Sosyal Epistemoloji (Çevirmen Efe Aytekin)
 10. Erik Weber – Nedensel Realizm ve Nedensel Yapısalcılık Arasındaki Tartışma: Metafelsefi Yansımaları (Çevirmen Yiğit Aras Tarım)
 11. Luca Banfi – Zamanin B Teorisi’nde Değişim Var mı? (Çevirmen Beyza Nur Doğan)
 12. Jan Willem Wieland – Tümeller Problemi Nedir? (Çevirmenler Yusuf Ateş & Yahya Köseoğlu)

6. sayımızı sipariş etmek için buraya tıklayın.


7. Sayımız (Satışta)

Kapak: Frank Cameron Jackson

İçindekiler:

 1. Berk Celayir – Fizikalizme Karşı Bilgi Argümanı Ve Fenomenal Kavram Stratejisi
 2. Zeynep Kabadere – Bir Zombi Hikayesi Doğa mı Çevre mi?
 3. Taner Beyter – Uygulamalı Etik ve İdam Cezasının Ahlaki Boyutuna Dair Bir İnceleme
 4. Zafer Ketizmen – Niçin Hiçbir Şey Yerine Bir Şeyler Var?
 5. İbrahim Yeşua Özçelik – Richard Swinburne ve Doğal Kötülük Problemi
 6. Musa Yanık – Stephen Maitzen’in Teizme Karşı Demografik Argümanı ve Eleştirisi
 7. Farah Focquaer – Kişisel Kimlik ve Sınırları Felsefi Düşünce Deneyleri (Çev. Emir Arıcı)
 8. Andy Clark – Zihin Bilimsel Bir Nitelik midir? (Çev. Alparslan Bayrak)
 9. Jan Willem Wieland – Kendi Dünyamızı Şekillendirmek (Çev. Beyza Nur Doğan)
 10. Tim De Mey  – Düşünce Deneylerinin İkili Doğası (Çev. Arda Mahir  Ünlü)
 11. Govert den Hartogh – Liberal Tarafsızlığın Sınırları (Çev. Yiğit Aras Tarım)

7. sayımızı sipariş etmek için buraya tıklayın.


8. Sayımız (Satışta)

Kapak: Judith Jarvis Thomson

İçindekiler:

 1. Judith Jarvis Thomson – Bir Kürtaj Savunusu (Çev. Yiğit Aras Tarım)
 2. James Rachels – Aktif ve Pasif Ötanazi (Çev. Yiğit Aras Tarım)
 3. Atilla Akalın – Nedensel Güçler ve Determinizm Fail Nedensellik Lehine Bir Savunma
 4. Berk Celayir – Donald Davidson’ın Eylem Teorisi’nin Bir Eleştirisi
 5. İbrahim Yeşua Özçelik – Atina İle Kudüs’ün Ne İlişkisi Var? Tertullian Örneği
 6. Berat Mutluhan Seferoğlu – Analitik Felsefe’nin Öyküsü: Bölüm 3, Metafiziğin Geri Dönüşü (I)
 7. Zeynep Kabadere – Transhümanist Bir Diyalog Beyin Çipine Sahip Olmak Nasıl Bir Şeydir?
 8. K. Lindsey Chambers – Gelecekteki Çocuklara Kötülük Etmek (Çev. Eren Yıldız)
 9. Tom O’Shea – İşçiler Baskılanıyor mu? (Çev. Yiğit Bozankaya)
 10. Quentin Smith –  Doğa Yasalarının Metafiziksel Zorunluluğu (Çev. Beyza Nur Doğan)
 11. Michael Klenk – Evrim ve Ahlaki Anlaşmazlık (Çev. Hasan Alparslan Bayrak)
 12. Kaygan Zeminde Ayakta Kalmak – Dr Philip Zimbardo ile Söyleşi (Melis Olçum)

8. sayımızı sipariş etmek için buraya tıklayın.


9. Sayımız (Satışta)

Kapak: Hilary Putnam

İçindekiler:

 1. Yiğit Aras Tarım – Ontolojik Parazitler Üzerine Bir İnceleme: Gölgeler ve Delikler
 2. Berk Celayir – Ölümün ve Ölümsüzlüğün Değeri Üzerine Bazı Tartışmalar
 3. Atilla Akalın – Özgür Olmayan Varoluş Biçimleri – Analitik Metafizik ve Kıta Felsefesi Perspektifinde Özgür İrade ve Determinizm Tartışması
 4. Zafer Ketizmen – Sonsuz Gerileme Problemi
 5. Musa Yanık – Linda Zagzebski’nin Perspektifinden Karşıt-Olumsallıklar, Karşıt-Olgusallıklar ve İmkansız Önermeler
 6. Berat Mutluhan Seferoğlu – Analitik Felsefe’nin Öyküsü: Bölüm 3, Mantıksal Pozitivizm Sonraı Analitik Felsefe (II)
 7. Taner Beyter – Türkçe Çağdaş Epistemoloji Sözlüğü: 50 Durak
 8. Mehmet Mirioğlu – Bilişsel Davranışçı Terapi Felsefesi: Duygular, Düşünceler ve Bilgece Yaşamak
 9. Stephanie Collins ile Toplumsal Ontoloji (Röportaj: Yiğit Aras Tarım & Erim Bakkal)

9. sayımızı sipariş etmek için buraya tıklayın.


10. Sayımız (Satışta)

Kapak: Saul Aaron Kripke

İçindekiler:

 1. Atilla Akalın – Humecu Bağlılık Tezi Neden Humecudur?
 2. Kemal Furkan Onat – İlahi Gizlilik Problemi: Ateizmi Agnostisizme Tercih Etmek İçin Bir Argüman
 3. İbrahim Yeşua Özçelik – Dallas Willard, Nasıralı İsa ve Mantık
 4. Berk Celayir – Panpsişizmin Türleri ve Problemleri
 5. Yiğit Aras Tarım – Müzik Eserlerinin Yaratım Problemi ve Ontolojik Bağımlılık
 6. Mete Han Gencer – Ahlaki Realizm ve Ahlak Hakkında Realizm
 7. Kevin Mulligan, Peter Simons ve Barry Smith – Çağdaş Felsefede Yanlış Olan Ne? (Çevirmenler Abdulsamet Şentürk & Hatice Didar Tuncel)
 8. David Benatar – Antinatalizm Lehine Mizantropik Argüman (Çevirmen Arda Batın Tank)
 9. Anil Mitra – Analitik Felsefe İçin Bazı Temel Kaynaklar (Çevirmen Taner Beyter)

10. sayımızı sipariş etmek için buraya tıklayın.


Yazar ve çevirmenlerimizin kaleminden çıkan veya katkı sağladıkları kitaplar:

 1. Beyza Nur Doğan – Dinler Tarihi (Allan Menzies)
 2. Beyza Nur Doğan – Sanrı ve Düş: William Jensen’in Gradiva Romanının Psikanaliz Işığında Bir İncelemesi (Sigmund Freud)
 3. Beyza Nur Doğan – Rüya Psikolojisi: Yeni Başlayanlar İçin Psikanaliz (Sigmund Freud)
 4. Beyza Nur Doğan – Bilinçaltı: Cinsellik Üzerine Üç Deneme (Sigmund Freud)
 5. Semih Gözen Esme -: Engelsiz Anarşi (Peter T. Leeson)
 6. Semih Gözen Esmer – İlkel Sanat (Franz Boas)
 7. Semih Gözen Esmer – Dünyanın Bütün İşçileri (Marcel van der Linden)
 8. İbrahim Yeşua Özçelik – Koronavirüs Dünyasında Tanrı Nerede? (John C. Lennox)
 9. İbrahim Yeşua Özçelik – Bilim Her Şeyi Açıklayabilir mi? (John C. Lennox)
 10. Yiğit Aras Tarım – Girişimciliğe Giriş (Eamonn Butler)
 11. Gülsüm Esen – Bilim Felsefesi (Geoffrey Gorham)
 12. Alparslan Bayrak – Auguste Comte ve Pozitivizm (John Stuart Mill)
 13. Alparslan Bayrak – Tanrı ve Zaman (Gregory E. Ganssie)
 14. Berat Mutluhan Seferoğlu – Metafizik Nedir? (Brian Garrett)
 15. Berat Mutluhan Seferoğlu ve Ayşe Çevik – Felsefenin Temel Problemleri (George Edward Moore)
 16. Musa Yanık – Tanrı, Özgürlük ve Kötülük (Alvin Plantinga)
 17. Musa Yanık – Tanrı ve Diğer Zihinler (Alvin Plantinga)
 18. Musa Yanık – Dini Epistemoloji Nedir?
 19. Musa Yanık Tanrı Var mı? Bir Arayışın Tarihi (W. David Beck)
 20. Taner Beyter – Üniversite Hazırlık Felsefe TYT Soru Bankası & TYT Konu Anlatımı & AYT Soru Bankası AYT Konu Anlatımı
 21. Taner Beyter – Ötanazi Etiği: Onurlu Ölüm Hakkı Nasıl Savunulabilir?
 22. Zeynep Hayal Erdoğan – Zamanın Gerçek-Dışılığı (John E. McTaggart)
 23. Zeynep Hayal Erdoğan – Zaman Deneyimi Üzerine (Bertrand Russell)
 24. Zeynep Hayal Erdoğan – Dağ ve Filozof/Beden Varyasyonları (Michel Serres)
 25. Berk Celayir – Zihin: Derscartes’ten Yapay Zeka (editör: Erhan Demircioğlu & kolektif çeviri)
 26. Berk Celayir – Kripke: Adlandırma ve Zorunluluk İçin Bir Kılavuz (Harold Noonan)
 27. Berk Celayir Bilimin Sınırları: Bilim Neyi, Ne Kadar, Nasıl Bilebilir?