Dergimizi Sipariş Edin

Dergimizin mevcut sayılarını sipariş etmek için buraya tıklayın. Siparişiniz, PTT kargo tarafından karşı ödemeli olarak 2 iş günü içerisinden tarafınıza kargolanacaktır.

Ankara’daki okurlarımız dergimizi Dost Kitabevi,  Nuhun Gemisi Kitabevi, İrene Kültür Evi veya halka açık etkinliklerimizde bizzat bizden temin edebilirler.

1. Sayımız (TÜKENDİ)

İçindekiler:

 1. Berat Mutluhan Seferoğlu- Craig’in Metaetik Ahlak Argümanının ve Teistik Metaetik Teorilerinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi
 2. Taner Beyter- Kötülük Problemine Karşı Özgür İrade Savunusu ve Eleştirel Bir Değerlendirme
 3. Talha Gülmez- Seküler Bir Ahlakın Olanaklılığına Dair Bir Metaargüman
 4. J. M. E. McTaggart- Zamanın Gerçek Dışılığı
 5. Erwin Marquit- Fiziksel Dizgiler, yapılar ve Özellikler
 6. Deniz Ilgaz- Hristiyanlıkta Yunan Düşüncesinin Kaynakları: Neoplatonizm ve Arius


2. Sayımız (TÜKENDİ)

İçindekiler:

 1. Onur Göksel Yokuş- Zihin ile Birlikte Gelenler; Qualia ve Öznellik
 2. Berat Mutluhan Seferoğlu- Analitik Felsefe’nin Öyküsü 1.Bölüm; Başlangıç ve Kurucular
 3. Taner Beyter- Gönüllü Ötanazi Savunulabilir Bir Pozisyon mu?
 4. Talha Gülmez- Evrimsel Çürütme Argümanları
 5. Alican Başdemir- Mekanistik Bilimsel Açıklama Kuramı Üzerine
 6. Berk Çakan- Bir Zihin Felsefesi Kuramı Olarak Töz Düalizminin Değerlendirilmesi
 7. M.Huemer- Vejeteryanlık Üzerine Ahlaki Diyaloglar (Çev. Kaan İhsan Aksoy)
 8. M.Black- Ayırt Edilemezliğin Özdeşliği (Çev. İrem Alkılınç)
 9. B.Russell- Neden Kavramı Üzerine (Çev. Hasan Ayer ve Fatih Köktemir)
 10. Deneme- Teoman Öztürk: Felsefe Eğitimine Bakış
 11. Veda Yazısı- Yücel Hocamızın Ardından


3. Sayımız (TÜKENDİ)

İçindekiler:

 1. Talha Gülmez – Çağdaş Analitik Siyaset Felsefesinde İdeal ve İdeal-Olmayan Teoriler
 2. Taner Beyter – Mantık ve Yaygın Safsatalar
 3. Utku Boyar – Mümkün Dünyalar Hiyerarşisi ve Mükemmel Varlık Teizmi
 4. Onur Göksel Yokuş – Zihin ile Birlikte Gelenler: Bilincin Birliği
 5. Zafer Ketizmen – “Şimdiki Fransa Kralı Keldir” Meselesi
 6. Bertrand Russell – Zaman Tecrübemiz Üzerine (Çev. Zeynep Hayal Erdoğan)
 7. Nevin Climengha – Olasılık Kavramı Sandığınız Kadar Basit Değil (Çev.Ekinsu Özkazanç)
 8. Michael Huemer – Neden Objektivist Değilim? (Çev. Sevim İrem Alkılınç)
 9. Yujin Nagasawa – Bilinç Nereden Geldi? (Çev. Ezgi Arıkan)
 10. Jonathan Pearce – Tanrı Sonuççudur (Çev. Can Kalender)
 11. Quassim Cassam – Epistemik Aldırmazlık (Çev. Ezgi Katı)
 12. Jeffrey Bow – Anarko Kapitalizm Eleştirisi (Çev. Hasan Ayer & Fatih Köktemir)
 13. U.T.Place – Bilinç Bir Beyin Süreci Midir? (Çev. Özgür Demir)
 14. R.T. Mullins – Basitçe İmkansız: İlahi Basitliğe Karşı (Çev. Berat Mutluhan Seferoğlu)

3. sayımızı sipariş etmek için buraya tıklayın.


4. Sayımız

İçindekiler:

 1. Zeynep Vuslat Yekdaneh – Alvin Plantinga’nın Uygun İşlevselcilik Kuramı Üzerine Bir İnceleme
 2. Berat Mutluhan Seferoğlu – Analitik Felsefenin Öyküsü Bölüm 2: Mantıksal Pozitivizm’in Yükselişi ve Çöküşü (1)
 3. Taner Beyter– Erdem Epistemolojisi: Bilgiye Erdem Yoluyla Ulaşmak Mümkün mü?
 4. Zafer Ketizmen – Gottfried Leibniz: Mümkün Dünyalara LPL Kamerasından Bakmak
 5. Utku Boyar – Modal Ontolojik Argüman ve İmkan Öncülü Argümanlarının Değerlendirilmesi
 6. Manuel Knoll– Rawls’ın Fark İlkesinin Refah Devleti İlkesi Olarak Yorumlanması (Çev.Zeynep Hayal Erdoğan)
 7. Willard van Orman Quine – Empirisizmin İki Dogması (Çev. Emre Can Özuslu)
 8. Tufan Kıymaz – “Hayatın Anlamı”nın Anlamı Üzerine (Çev. Beyza Nur Doğan)
 9. Stefaane E. Cuypers – Ahlaki Sorumluluğun Bağdaşırcı Kökeni Üzerine (Çev. Can Kalender)
 10. Erik Weber & Leen De Veese – Perspektifte Nedesensellik: Bütün Nedensel Yapılar Eşit Derecede Epistemik Güvenceye Sahip midir? (Çev. Ezgi Karaca)
 11. Micheal Maksimi – Bilimsel Perspektivizm ve Hasımları (Çev. Duygu Alhan)
 12. Bizim Değerli Hocamız Arda Denkel: Ayşegül Denkel ile Röportaj
 13. David Papineau ile Röportaj

4. Sayımızı sipariş etmek için buraya tıklayın.


5. Sayımız

İçindekiler:

 1. Musa Yanık – Graham Oppy’nin Ontolojik Argümanlara Yönelik Eleştirilerinin Teizm Açısından Değerlendirilmesi
 2. Graham Oppy – Fizikalizm (Çevirmen: Semih Gözen Esmer)
 3. Ferah Ramin & Feridih Muhammad Zamani – Graham Oppy’nin Perspektifinden Ontolojik Argümanların Değerlendirilmesi ve Eleştirisi (Çevirmen: Mahmut Meçin)
 4. Berk Celayir – Şüpheci Teizm ve Olasılıkçı Tanrı Argümanları
 5. Mehmet Mirioğlu – Antropo-Epistemik Argüman
 6. Zafer Ketizmen – Mümkün Dünyalara LPL Kamerasından Bakmak: Alvin Plantinga
 7. Zeynep Vuslat Yekdaneh – Matematiksel Kesinlik Üzerine
 8. Ege Özmeral – Kuantum Fiziğinde Felsefi Problemler
 9. Claudia Riberio – Bilim ve Metafiziğin Tamamlayıcılığı (Çevirmenler: Yusuf Ateş & Yahya Köseoğlu)
 10. Jesse M. Mulder – Realizm/Anti-Realizm İkiliğini Oluşturan Nedir? (Çevirmen: Zeynep Hayal Erdoğan)
 11. Cristian Soto – Bilim Metafiziği Tartışmasının Mevcut Durumu (Çevirmenler: Çağan Fırtına & Efe Aytekin)
 12. Robert Audi – Kabulün A Priori İlkesi Olarak Tanıklık: Problemler ve İncelemeler (Çevirmenler: Eylül Adıgüzel & Hasan Alparslan Bayrak)
 13. Duncan Pritchard – Tanıklık Epistemolojisinde Bir Yarı-İndirgemecilik Savunusu (Çevirmen: Yiğit Aras Tarım)
 14. Berat Mutluhan Seferoğlu – Amy Kind İle Röportaj
 15. Erhan Demircioğlu – Felsefe Makul Bir Etkinlik midir?

5. sayımızı sipariş etmek için buraya tıklayın.

Yazar ve çevirmenlerimizin kaleminden çıkan veya katkı sağladıkları kitaplar: