Kavram Mühendisliği – Herman Cappelen & Josh Dever

Çevirmen Önsözü Herman Cappelen ve Josh Dever’in Bad Language (Kusurlu Dil) kitabının 5. bölümü olan bu metnin temel amacı okura Kavram Mühendisliği başlığıyla anılan ve felsefenin yaklaşık son 30 yılında önemli etkiler yapmış bir kavram çözümleme ve felsefe yapma biçiminin temel düşüncelerini, iddialarını, olanaklarını, potansiyellerini, tartışmalarını ve sınırlılıklarını anlatmaktır. Metinde de kısaca bahsedilen dil felsefesi tarihini düşündüğümüzde ideal dil felsefecileri olarak adlandırılan Gottlob Frege, Bertrand Russell, 1. Dönem Wittgenstein’a göre olağan dil (ordinary language) çeşitli eksiklik ve kusurlara sahiptir. Bunları aşmak için olağan dilin altında yatan mantığı esas almalıyızdır. İdeal dil fikrinin altını kazıdığı çeşitli gelişmelerden (örn. 2. Dönem Wittgenstein, … Okumaya devam et Kavram Mühendisliği – Herman Cappelen & Josh Dever