Taş Paradoksu: Gazzâlî ve Aquinas Üzerinden Bir Çözüm Önerisi – Nazif Muhtaroğlu

Soruyu “evet” veya “hayır” şeklinde cevaplamak teist biri açısından benzer şekilde problemli olduğundan soru bir ikileme yol açmış olur. Çözümü adına sunulan her iki seçeneğinin de kabul edilemez sonuçlara yol açtığı bu paradoksu Gazzâlî ve Aquinas’ın Tanrı’nın kudreti hakkında dile getirmiş oldukları düşüncelerden hareketle analiz etmeye çalışacağım. Birbirine çok benzer sezgilere sahip bu iki düşünürün sağladıkları bakış açısıyla söz konusu paradoksa şöyle bir çözüm önerisi getirilebileceğini düşünüyorum: Dikkate sunulan soru, yüklü bir soru ve Tanrı’nın kudretinin kapsamına mantıksal anlamda imkânsız durumların girebileceği önkabulünü taşıyor. Bu önkabulden dolayı da bize hatalı bir ikilem sunuyor. Ancak bu önkabul bir kategori hatası içeriyor … Okumaya devam et Taş Paradoksu: Gazzâlî ve Aquinas Üzerinden Bir Çözüm Önerisi – Nazif Muhtaroğlu