Öncül Analitik Felsefe Dergisi’nde Yayınlanan İçeriklerle İlgili Haklar ve Sorumluluklar

Bu döküman, Öncül Analitik Felsefe Dergisi ve Öncül Analitik Felsefe Dergisi ile ilişkili platformlarda içerik yayınlayan içerik üreticilerinin haklarıyla ilgilidir. Öncül Analitik Felsefe Dergisi’nin sitesinde, YouTube kanalında, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesaplarında içerikleri yayınlanan kişilerin hak ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir.

 1. Öncül Analitik Felsefe Dergisi’nin sitesinde; kitap ve dergi gibi basılı ürünlerinde; YouTube kanalında; ve Facebook SayfasıTwitterInstagram ve diğer her türlü resmi sosyal medya hesaplarından biri veya birden fazlasında yayınlanması ve/veya paylaşılması için gönderilen veya bizzat Öncül Analitik Felsefe Dergisi tarafından yayınlanan her türlü yazı, çeviri, fotoğraf, video, seslendirme, görsel, makale, dosya, vb. dijital veya basılı medya “İçerik” olarak tanımlanmaktadır. Bu içeriklerin, Öncül Analitik Felsefe Dergisi yöneticileri haricindeki kişiler tarafından Öncül Analitik Felsefe Dergisi’ne gönderilmesi üzerine yayınlanması ve/veya paylaşılması “Katkı” olarak tanımlanmaktadır. Bu içerikleri üreten ve/veya Öncül Analitik Felsefe Dergisi’ne yayınlaması ve/veya paylaşması için gönderen kişiler “İçerik Üreticisi” olarak tanımlanmaktadır.
 2. İçerik Üreticisi’nin yayın veya paylaşım talebi, yazılı olarak Öncül Analitik Felsefe Dergisi’ne bu talep iletildiğinde resmîleşir. Öncül Analitik Felsefe Dergisi, net olmayan durumlarda, göndericiye ulaşarak yayın ve/veya paylaşım talebi olup olmadığını netleştirir. Bireyler Öncül Analitik Felsefe Dergisi’ne kendiliklerinden Katkı talebiyle ulaşabilecekleri gibi; Öncül Analitik Felsefe Dergisi de bireylere ulaşarak Katkı talebinde bulunabilir.
 3. Öncül Analitik Felsefe Dergisi’ne yapılan her türlü Katkı gönüllülük esasına göre yapılmaktadır. İçerik Üreticileri, İçeriklerini Öncül Analitik Felsefe Dergisi’ne gönderip göndermemekte tamamen özgürdür. Öncül Analitik Felsefe Dergisi, İçerik Üreticileri’nden herhangi bir beklenti içerisinde değildir. Öncül Analitik Felsefe Dergisi, birlikte çalıştığı İçerik Üreticileri’ni, İçerikler üretmeye teşvik edebilir; ancak zorlayamaz.
 4. Öncül Analitik Felsefe Dergisi’ne gönderilen İçeriklerin bütün hakları Öncül Analitik Felsefe Dergisi’ne aittir. Öncül Analitik Felsefe Dergisi bu içerikleri dilediği gibi yayınlayabilir, kullanabilir, dağıtabilir, değiştirebilir, yayından kaldırabilir. Öncül Analitik Felsefe Dergisi, İçeriklerin tamamını veya bir kısmını kullanarak maddi gelir elde edebilir. İçerik Üreticileri; içeriklerinin telif, yayım, yayın, kullanım, dağıtım, vb. haklarını ve bu haklardan kaynaklanan reklam geliri, yayın geliri, vb. maddi gelirleri süresiz olarak Öncül Analitik Felsefe Dergisi’ne hibe etmiş sayılır. İçerik Üreticileri; ürettikleri ve Öncül Analitik Felsefe Dergisi’ne bizzat gönderdikleri İçeriklerin, ” Öncül Analitik Felsefe Dergisi için ve Öncül Analitik Felsefe Dergisi‘nin kullanımı için” üretildiğini ve kendi rızalarıyla bu İçeriklerin Öncül Analitik Felsefe Dergisi’nde yayınlandığını kabul etmiş sayılırlar. 
 5. Öncül Analitik Felsefe Dergisi’nde yayınlanacak bir İçerik, Türkçe yayın yapan herhangi bir dijital yayın ortamında daha önceden yayınlanmış olabilir.
 6. Öncül Analitik Felsefe Dergisi’ne gönderilen İçerikler’in, Öncül Analitik Felsefe Dergisi tarafından editöryal düzenlenmeden geçirilmemiş (ham ve orijinal) halleri, İçerik Üreticisi tarafından Öncül Analitik Felsefe Dergisi’nden izin alınmaksızın başka kaynaklarda da paylaşılabilir, kullanılabilir, dağıtılabilir; ancak içerik üreticisi, söz konusu İçerik’i Öncül Analitik Felsefe Dergisi’nden başka bir kaynakta da yayınlamadan önce, İçerik’in Öncül Analitik Felsefe Dergisi’nde yayına girdiği andan sonra sonra en az 7 gün beklemelidir.
 7. İçerik Üreticisi, Öncül Analitik Felsefe Dergisi’ne gönderdiği İçerikler’in, Öncül Analitik Felsefe Dergisi tarafından editöryal düzenlenmeden geçirilmemiş (ham ve orijinal) hallerini kullanarak Öncül Analitik Felsefe Dergisi haricindeki kaynaklardan gelir elde edilebilir.
 8. Öncül Analitik Felsefe Dergisi’nin İçerik’i kullanım hakları, sadece Öncül Analitik Felsefe Dergisi’nin ın 1. maddedeki “İçerik” tanımı kapsamında belirtilen dijital ve basılı medya araçlarının sınırları dahilinde geçerlidir. Öncül Analitik Felsefe Dergisi, eğer ki Öncül Analitik Felsefe Dergisi ile içerik üreticisi arasında bu şartlardan başka şartlar üzerinde yazılı olarak anlaşılmamışsa, içerik üreticisinin içeriklerini başka kaynaklarda (belirtilen süre ve öncelik sınırlarına uymak kaydıyla) paylaşmasına veya bu dış kaynaklardan maddi gelir elde etmesine engel olamaz.
 9. Öncül Analitik Felsefe Dergisi’nin hak ve yetkisi, İçerik Üreticisinin İçerik veya İçerikleri Öncül Analitik Felsefe Dergisi’ne dijital veya reel ortam aracılığıyla gönderdiği andan itibaren başlar ve Öncül Analitik Felsefe Dergisi tarafından önceden İçerik Üreticisi ile yapılmış bir anlaşma varsa, o süre dolduğunda yetki devri yazılı bir şekilde yapılana kadar devam eder. Eğer önceden yapılmış yazılı bir anlaşma yoksa, Öncül Analitik Felsefe Dergisi’nin hak ve yetkisi süresiz olarak devam eder. Hak ve yetkinin Öncül Analitik Felsefe Dergisi’ne devredilmesi istenmeyen durumlarda, İçerik Üreticisi İçeriklerini Öncül Analitik Felsefe Dergisi’ne göndermemelidir.
 10. Öncül Analitik Felsefe Dergisi, İçerik Üreticileri’ni maddî olarak mükafatlandırabilir. Bu mükafatın miktarı ve sıklığı, veya herhangi bir mükafat verilip verilmeyeceği Öncül Analitik Felsefe Dergisi’nin yetki ve denetimindedir.
 11. İçerik Üreticileri, Öncül Analitik Felsefe Dergisi ile içerik üreticisi arasında işbu şartlardan başka şartlar üzerinde yazılı, imzalı ve resmî olarak anlaşıldığı durumlar haricinde, Öncül Analitik Felsefe Dergisi’nden geriye dönük maddi gelir veya reklam geliri talep edemez. İleriye dönük talepler; yazılı olarak, resmî sözleşme usulü ile yapılmalı ve taraflar tarafından imzalanmalıdır.
 12. Öncül Analitik Felsefe Dergisi ile İçerik Üreticisi arasında yazılı ve resmî sözleşme usulüyle maddi meselelerde, her iki tarafın da onayıyla anlaşmaya varılabilir. Bu sözleşmelerin içerik ve geçerliliği, işbu maddelerden bağımsızdır.
 13. İçerik Üreticileri, ürettikleri ve Öncül Analitik Felsefe Dergisi tarafından yayınladıkları İçerikler için geriye dönük olarak telif hakkı talebinde bulunamazlar.
 14. İçerik Üreticileri, ürettikleri ve Öncül Analitik Felsefe Dergisi tarafından yayınladıkları İçeriklerin yayından kaldırılmasını ve/veya erişime kapatılmasını talep edemezler. Bu maddenin istisnaları şöyledir:

a. Çalışmanın tamamının veya bir kısmının, İçerik Üreticisi’nin burada belirtilen maddeler kapsamı haricinde kullanıldığının fark edildiği durumlarda,

b. Site üzerindeki yazıları resmî bir sözleşmeye bağlı olarak derleme, inceleme, araştırma, seçki, antoloji, dergi, kitap gibi basılı eserlerde kullanmak isteyenler, söz konusu basılı aracı üretecek olan yayınevinden edindikleri yazılı ve imzalı telif sözleşmelerini ibraz ettikleri durumlarda,

c. Elinde içeriğin kaldırılması yönünde mahkeme kararı olanlar.

 1. İçerik Üreticileri, eğer dilerlerse isimlerinin İçerik Üreticileri listesinden çıkarılmasını ve içeriklerinin “anonim” (“Öncül Analitik Felsefe Dergisi” isimli bir yazar) olarak yayınlanmasını talep edebilirler.
 2. Burada belirtilen şartlar haricinde karşılaşılan ve hükmü belirtilmemiş bütün durumlarda son karar yetkisi Öncül Analitik Felsefe Dergisi’ne aittir. Anlaşmaya varılamayan durumlarda ise hukukî yollarla sonuç aranır.
 3. Öncül Analitik Felsefe Dergisi, bu maddeleri gerekli gördüğü takdirde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir, geliştirebilir, çeşitlendirebilir.
 4. Öncül Analitik Felsefe Dergisi aracılığıyla İçerik yayınlayan ve İçerik Üreticisi konumuna geçen herkes, işbu şartları kabul etmiş sayılır. İşbu şartları kabul etmeyen İçerik Üreticileri, Öncül Analitik Felsefe Dergisi’ne İçerik göndermemelidir.