Ekibimiz

Taner Beyter
Kurucu ve İmtiyaz Sahibi-Yazar-Felsefe Editörü

Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nü bitirdi, şu an Hacettepe Antropoloji öğrencisidir. Felsefe master eğitimine ise ara verdi. Etik, epistemoloji, din felsefesi, metafelsefe ve siyaset felsefesi ile ilgilenir. Öğretmen olup, STK’larda görevlidir.

Berat Mutluhan Seferoğlu
Kurucu-Yazar-Felsefe Genel Editörü

Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde lisans eğitimine devam etmektedir. Başta metafizik ve din felsefesi olmak üzere felsefenin çoğu alanıyla ilgilenir. Felsefe dışındaki ilgi alanları evrimsel psikoloji, metal müzik ve RPG oyunlarıdır.

Berkay Topuk
CTO-Çevirmen-Editör

Hacettepe İngiliz Dilbilimi Lisans öğrencisi. Öncül Analitik Felsefe’nin teknoloji yöneticisi. Jazz ve Blues müzisyeni, yazılımcı ve çevirmen. Hesaplamalı Dilbilim ve Yapay Zeka üzerine çalışıyor.

Ezgi Katı
Çeviri Genel Editörü-Çevirmen

Mersin Üniversitesi Dilbilim mezunu. Eğitim hayatına felsefe üzerinden devam etmeyi planlıyor. İlgi alanlarını yoğunlukla dil felsefesi ve zihin felsefesi oluşturuyor.

Zeynep Hayal Erdoğan
Çevirmen

Bilkent Üniversitesi İngilizce - Fransızca Mütercim Tercümanlık okuyor. Olabildiğince çok sayıda dil öğrenmek istiyor. Bunun dışında sinema, siyaset, felsefe ve resimle ilgileniyor.

Can Kalender
Çevirmen/Editör

Boğaziçi Üniversitesi'nde Dilbilim öğrencisi. İlgi alanlarını dilin kökeni, evrimsel psikoloji ve ahlak psikolojisi oluşturuyor. Felsefe özelinde ise zihin ve ahlak felsefesi ile ilgileniyor.

Alican Başdemir
Yazar-Felsefe Editörü

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden lisans ve Felsefe Bölümü’nden yüksek derecesini kazanmıştır. Calgary Üniversitesi’nde biyoloji felsefesi alanında doktora çalışmalarına devam edecektir. Bilimsel açıklama, bilimsel metafizik, bilişsel bilimler felsefesi ve genel bilim felsefesi ile ilgilenmektedir.

Cansın Selin Temana
Dergi Tasarım Sorumlusu

Anadolu Üniversitesi Basın Yayın Bölümü’nü bitirmiş, çeşitli dergi ve gazetelerde Genel Yayın Yönetmenliği yapmıştır. İnsanların doğru habere ulaşmasının önlendiğini fark ettiğinde sektörü tamamen bırakarak tasarım alanına yönelmiştir.

Talha Gülmez
Yazar-Çevirmen-Felsefe Editörü

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği okuyor. Yoğunlaştığı alanlar ahlak ve siyaset felsefesi olmakla birlikte politik iktisat ve evrimsel ve bilişsel psikoloji de ilgisi kapsamına girmektedir.

Elanur Çelebi
Çevirmen

Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyor. En çok hoşlandığı şey farklı kültürler hakkında bilgi edinmektir. Tarih, Edebiyat ve Mitoloji ilgilendiği alanlar arasındadır. Her türlü yeni düşünceye açıktır.

Ezgi Karaca
Çevirmen

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe bölümünde lisans öğrencisi. Fizik bölümünde çift anadal yapıyor. Bilim felsefesi ile ilgileniyor.

Emre Can Özuslu
Yazar/Çevirmen

Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü lisans mezunu. Zihin felsefesi, nörobilim ve evrimsel psikoloji alanlarıyla ilgileniyor.

Yusuf Ateş
Çevirmen

Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü lisans öğrencisidir. İlgi alanları psikoloji, sosyoloji ve yabancı dillerdir. Rock tarzı müzik dinlemeyi sever.

Duygu Alhan
Çevirmen

Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü lisans öğrencisidir. Edebiyatın yanı sıra psikoloji, felsefe ve siyaset üzerine okumayı sever.

Mehmet Mirioglu
Yazar

ODTÜ Matematik bölümünde öğretim görmektedir. Tanrının Alfabesi 1-2 kitaplarının yazarı olup din felsefesi, evrimsel biyoloji, bilim felsefesi ve ahlak felsefesi konularına ilgi duymaktadır. Hevesli İnsan Bilim Atölyeleri Derneği adlı eğitim derneğinin kurucularındandır.

Yahya Köseoğlu
Çevirmen

Ankara Başkent Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü lisans öğrencisidir. Çevirinin her alanıyla özellikle edebiyat çevirisi ile ilgileniyor.

Zeynep Vuslat Yekdaneh
Yazar

İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Gazetecilik bölümlerinde lisans öğrenimine devam etmektedir. Başta çağdaş epistemoloji olmak üzere politik felsefe, analitik felsefe ve matematik felsefesi gibi felsefenin çoğu alanıyla ilgilenmektedir. Felsefe dışında şiir ve edebiyatla uğraşmakla birlikte, ütopya ve distopya metinleri de özel ilgi alanını oluşturmaktadır.

Zafer Kılıç
Yazar/Çevirmen

Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Bilimler yüksek lisans öğrencisidir. Ahlak psikolojisi ve mizah psikolojisi özelinde sosyal psikoloji ve bunlarla ilişkili felsefe alanlarıyla ilgilenmektedir.

Kaan İhsan Aksoy
Çevirmen

Müzik, sinema, ahlak ve siyaset felsefesi ana ilgi alanları. Hacettepe Üniversitesi'nde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı okuyor.

Ahmet Altar Lüser
Çevirmen

Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim bölümü lisans öğrencisidir. Dil felsefesi, dil kazanımı ve konuşma bozuklukları alanlarına ilgi duyar. Progresif ve caz müzik dinlemeyi sever. En sevdiği müzik grupları TOOL! ve Gevende'dir.

Berk Çakan
Çevirmen-Yazar

Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. Şu anda Ernst&Young'da bağımsız denetçi olarak çalışmaktadır. Zihin Felsefesi ve Nörobilim başlıca ilgi alanları olmakla birlikte Bilişsel Bilimler, Evrimsel Biyoloji ve Kuantum Fiziğine de ilgi duymaktadır.

Beyza Nur Doğan
Çevirmen/Çeviri Editörü

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü lisans öğrencisidir. Çeşitli yayınevleri için psikoloji ve felsefe alanlarında kitap çevirileri yapmaktadır. İlgi alanları antropoloji, psikoloji ve başta din felsefesi olmak üzere felsefenin tüm dallarıdır.

Berk Celayir
Yazar-Çevirmen

Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümünde lisans eğitimine devam etmektedir. Zihin felsefesi, din felsefesi, metafizik ve dinler tarihi başlıca ilgi alanlarıdır.

Gülsüm Esen
Çevirmen

Sakarya Üniversitesi Din Felsefesi yüksek lisans öğrencisi. Bilim felsefesi, biyoloji felsefesi, epistemoloji ve teknoloji ile ilgilenir.

Gökçe Yetkin
Çevirmen

Akdeniz Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans öğrencisi. Distopya, bilim-kurgu, dil ve varoluşçuluk felsefesi, cinsiyet kuramları, gerçeklik-sonrası dönem üzerine okuyor ve araştırıyor. Ayrıca, fotoğrafçılıkla ilgileniyor. Işığa duyarlı. Platon'a rağmen şiirde ısrarcı.

Yiğit Aras Tarım
Çevirmen

Boğaziçi Üniversitesi'nde Politika öğrencisi. Siyaset felsefesi ve etik ile ilgileniyor.

Çağan Fırtına
Çevirmen

TOBB Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü tamamladı, ODTÜ İngiliz Edebiyatı yüksek lisans öğrencisi. 18. yüzyıldan günümüze İngiliz edebiyatı en büyük tutkularından. Sosyoloji, psikoloji ve siyaset felsefesi ile akademik olarak ilgili. Orta seviye Almanca bilgisine sahip.

Musa Yanık
Yazar/Çevirmen

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Doktora öğrencisi. İlgi alanları: Din Felsefesi başta olmak üzere Epistemoloji, Analitik Felsefe ve Dinler Tarihi'dir.

Emir Arıcı
Çevirmen

İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Öğrencisi. Din felsefesi, epistemoloji, bilişsel psikoloji ve evrimsel psikoloji meraklısı.

Gökçen Bilgin
Çevirmen

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans öğrencisi. Edebiyatla ilgilenir ve özellikle distopya-ütopya okumaları yapmayı sever. Tiyatro, Cinsiyet Çalışmaları, Felsefe ve Psikoloji ilgisini çeken alanlar. Güncel olarak en çok etkilendiği yazarlar Emile Zola, Jack London ve Dostoyevski.

Efe Aytekin
Yazar/Çevirmen

Sanat felsefesi, feminist felsefe ve dil felsefesiyle ilgileniyor. İlgi alanları arasında sanat tarihi, edebiyat ve resim var. Sözlüklerden ve Matisse tablolarından hoşlanır.

Mahmut Kıran
Çevirmen

Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi. Başlıca edebiyat teorisi ve siyasi düşünce tarihi sonra da sosyal teoriyle ilgilenir. Sosyal bilimleri bütünlüğüyle sever, okur.

Ceren Yaramış
Çevirmen

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümü öğrencisi. Felsefe dışında mitoloji, tarih, sosyoloji ve bilgisayar oyunları ilgi alanı.

Emre Akpınar
Çevirmen

Hacettepe Fransız Dili ve Edebiyatı öğrencisi. Film ve kitap kurdu. Farklı diller, kültürler ve gezilip görülecek yerler en büyük ilgi alanı.

Alparslan Bayrak
Çevirmen

Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde lisans eğitimine devam etmektedir. Zihin felsefesi, genel bilim felsefesi ve etik ağırlıklı olmakla birlikte felsefenin çoğu alanıyla ilgilenir.

Su Yıldız
Çevirmen

Bilkent Üniversitesi İngilizce - Fransızca Mütercim Tercümanlık öğrencisi. Gastronomiye, psikolojiye ve felsefeye ilgi duyuyor.

Erim Bakkal
Yazar/Çevirmen

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde lisans eğitimine devam ediyor. Eğitimine felsefe alanında devam etmek istiyor. Genel olarak felsefeyle, özel olaraksa argümantasyon, informel mantık, metafelsefe ve genel bilim felsefesiyle ilgileniyor. Felsefe dışındaysa LoL oynamak ilgisini çekiyor.

Ahmet Genişyürek
Çevirmen

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde lisans eğitimine devam etmektedir. Başlıca ilgi alanları kuantum mekaniği, sicim teorisi ve varoluşçuluktur.

Eylül Adıgüzel
Çevirmen

Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümünde lisans eğitimine devam etmekte. Etik ve din felsefesi başta olmak üzere felsefenin çoğu alanıyla ilgilenmeyi sever. Mitoloji, bilim-kurgu, epik fantastik, ütopik ve distopik türde roman ve hikayeler okumak başlıca ilgi alanlarıdır.

Semih Gözen Esmer
Çevirmen/Çeviri Editörü
Mert Mirza
Çevirmen

Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık (İng-Alm) lisans öğrencisi. Din felsefesi, epistemoloji ve dinler tarihi başlıca ilgi alanları.

İbrahim Yeşua Özçelik
Yazar

Yeşua Özçelik, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Jeofizik Mühendisliği alanında lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi’nde Din Felsefesi üzerine lisansüstü çalışmalarına devam etmektedir. Din felsefesi, zihin felsefesi, metafizik, Hristiyan ilahiyatı, tarihsel İsa başlıca ilgi alanlarıdır.

Uğur Aytaç
Yazar

Amsterdam Üniversitesi'nde siyaset teorisi alanında doktora adayı olarak araştırmalarını sürdürmektedir. Başlıca ilgi alanları siyasal realizm, güç ilişkileri ve meşruiyet, analitik felsefede ideoloji eleştirisi, agonistik teori ve ekonomik kurumların normatif boyutlarıdır.

İzzet Can Kalender
Yazar/Çevirmen

Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde lisans eğitimine devam etmektedir. Felsefenin yanı sıra metal/klasik müzik, tarih ve taktik atıcılıkla ilgilenir.

Esma Bihter Akın
Çevirmen

Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde lisans eğitimine devam etmektedir. Etik, din felsefesi ve sanat felsefesi başta olmak üzere felsefenin çoğu alanıyla ilgilidir. Felsefe dışındaki ilgi alanlarini sanat, mitoloji ve psikoloji oluşturmaktadır.

İrem Sena Karakoç
Çevirmen

Bilkent Üniversitesi'de felsefe okuyor. Zihin felsefesi, dil felsefesi ve etik başta olmak üzere felsefenin çoğu alanıyla ilgileniyor. Felsefe dışındaki bazı ilgi alanları ise psikoloji ve dilbilim.

Çağan Arda Kurban
Alt Yapı Sorumlusu
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimi görmektedir. Sinirbilim, antropoloji, evrimsel biyoloji, evrimsel tıp, biyoetik ve bilim felsefesi ilgi alanlarındandır. Kahve yapmayı ve içmeyi sever.
Esra İnan
Çevirmen
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe bölümü lisans öğrencisi. Bilim felsefesi, uygulamalı etik ve teknoloji etiği ile ilgileniyor. Doğa fotoğrafçılığı yapmayı sever.
Yiğit Bozankaya
Çevirmen
Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler yüksek lisans öğrencisidir. Etik ve siyaset felsefesi başta olmak üzere iklim krizinin felsefi ve etik sorunları ana ilgi alanlarıdır. İkinci Dünya Savaşı dönemi uçak maketlerini yapmayı sever.
Emre Can Esgiyusufo
Çevirmen
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği lisans öğrencisi. Siyaset, din ve dil felsefeleri ile alakadar olur. Bunların yanında iyi bir basketbol ve edebiyat sever olduğunu düşünür.