Sokratik Dönem (Felsefe Sözlüğü)

/
185 Okunma
1 min read

Antik Çağ Felsefesi’nin Sokratik ya da Klasik dönemi, dönemin nüfuzlu filozofu olan Sokrates’in akranlarını ve Grek çağdaşlarını ifade eder.

Bu dönemin başlıca filozofları şunlardır:

Sokrates (M.Ö. 464 – 399) Greek
Platon (M.Ö. 428 – 348) Greek
Sinop’lu Diyojen (M.Ö. 412 – 323) Greek
Aristoteles (M.Ö. 384 – 322) Greek

Sokrates, nasıl yaşamamız gerektiğini bulmak ve doğru ile yanlış arasındaki farkı tespit etmek için eleştirel bir akıl yürütme sistemi geliştirdi. O ve takipçileri olan Platon ile Aristoteles, hakikate dair derinden bir bağlılık sergilediler ve felsefenin problemlerinin çoğunu organize edip sistematik hale getirdiler.

Dönemin önemli felsefi akım ve hareketleri Kinizm, Hedonizm, Platonculuk ve Aristotelesciliktir.


Kaynak (17.04.2021)

Çevirmen: Taner Beyter

Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nü bitirdi, şu an Hacettepe Antropoloji öğrencisidir. Felsefe master eğitimine ise ara verdi. Etik, epistemoloji, din felsefesi, metafelsefe ve siyaset felsefesi ile ilgilenir. Öğretmen olup, STK’larda görevlidir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Pre-Sokratik Dönem (Felsefe Sözlüğü)

Sonraki Gönderi

Ortaçağ (Felsefe Sözlüğü)

En Güncel Haberler Felsefe Sözlüğü

Etik (Felsefe Sözlüğü)

Giriş      Etik (ya da Ahlak Felsefesi), insanların nasıl hareket etmeleri gerektiği sorusuyla, doğru davranışın tanımıyla

Kinizm (Felsefe Sözlüğü)

Kinizm (sinizm) hayatın anlamının, doğa (yalnızca yaşam için gerekli temel ihtiyaçlar anlamında) ile uyumlu erdemli bir

Adam Smith (Felsefe Sözlüğü)

Adam Smith (1723 – 1790), İskoçyalı bir filozof, Aydınlanma Çağı’nın politik ekonomi teorisyeni ve İskoç Aydınlanması’nın