Sokratik Dönem (Felsefe Sözlüğü)

/
833 Okunma
1 min read

Antik Çağ Felsefesi’nin Sokratik ya da Klasik dönemi, dönemin nüfuzlu filozofu olan Sokrates’in akranlarını ve Grek çağdaşlarını ifade eder.

Bu dönemin başlıca filozofları şunlardır:

Sokrates (M.Ö. 464 – 399) Greek
Platon (M.Ö. 428 – 348) Greek
Sinop’lu Diyojen (M.Ö. 412 – 323) Greek
Aristoteles (M.Ö. 384 – 322) Greek

Sokrates, nasıl yaşamamız gerektiğini bulmak ve doğru ile yanlış arasındaki farkı tespit etmek için eleştirel bir akıl yürütme sistemi geliştirdi. O ve takipçileri olan Platon ile Aristoteles, hakikate dair derinden bir bağlılık sergilediler ve felsefenin problemlerinin çoğunu organize edip sistematik hale getirdiler.

Dönemin önemli felsefi akım ve hareketleri Kinizm, Hedonizm, Platonculuk ve Aristotelesciliktir.


Kaynak (17.04.2021)

Çevirmen: Taner Beyter

Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nü bitirdi, Felsefe master eğitimine ise ara verdi. Etik, epistemoloji, din felsefesi ve metafelsefe ile ilgilenir. Evli olup özel bir eğitim kurumunda yöneticilik yapmaktadır.  

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Pre-Sokratik Dönem (Felsefe Sözlüğü)

Sonraki Gönderi

Ortaçağ (Felsefe Sözlüğü)

En Güncel Haberler Felsefe Sözlüğü

Gorgias (Felsefe Sözlüğü)

Giriş Gorgias (M.Ö 487-376) Sicilyalı Presokratik filozof, hatip ve retorikçi. Aynı zamanda Protagoras’la beraber, ilk dönem

Araçsalcılık (Felsefe Sözlüğü)

Giriş Araçsalcılık (Instrumentalism), Amerikalı filozof John Dewey tarafından geliştirilen, kavramların ve teorilerin yalnızca faydalı araçlar olduğu