Pre-Sokratik Dönem (Felsefe Sözlüğü)

/
108 Okunma
1 min read

Antik Çağ Felsefesi’nin Pre-Sokratik dönemi; Sokrates’ten önce etkili olan Yunan filozoflarına veya daha erken dönemdeki konuları/bilgileri yorumlayan Sokrates’in çağdaşlarına atıfta bulunur.

Bu dönemin başlıca filozofları şunlardır:

Miletli Tales (M.Ö. 624 – 546) Grek
Anaximander (M.Ö. 610 – 546) Grek
Anaximenes (M.Ö. 585 – 525) Grek
Pisagor (M.Ö. 570 – 490) Grek
Herakleitos (M.Ö. 535 – 475) Grek
Elea’lı Permanides (M.Ö. 515 – 450) Grek
Anaxagoras (M.Ö. 500 – 428) Grek
Empedokles (M.Ö. 490 – 430) Grek
Elaa’lı Zenon (M.Ö. 490 – 430) Grek
Protagoras (M.Ö. 490 – 420) Grek
Gorgias (M.Ö. 487 – 376) Grek
Demokritos (M.Ö. 460 – 370) Grek

Genel olarak konuşursak, bu dönemin filozoflarının eserlerinden elimizde kalanlar, birkaç metin bölümü ve daha sonraki dönemde yaşamış olan filozoflar ile tarihçilerin yaptığı atıflar ve alıntılarıdır.

Pre-Sokratik filozoflar, çevrelerinde görmüş oldukları olgular ve fenomenlerin geleneksel/mitolojik açıklamalarını daha rasyonel açıklamalar yapmak adına reddetmiştir. Her şeyin nereden geldiği, niçin bu kadar çok farklılık/çokluk olduğu ve doğanın matematiksel olarak nasıl izah edilebilir olduğu gibi sorular sormuşlardır. Bu filozoflar Doğa’yı tamamıyla açıklamak için evrensel ilkeler aramaya yönelmişlerdi. Tartışmasız bir şekilde, ulaştıkları cevaplardan çok sordukları sorularla daha önemli olsalar da ortaya koydukları problemler ve paradokslar daha sonraki matematiksel, bilimsel ve felsefi çalışmaların temelini oluşturmuştur.

Bu dönemin önemli akım ve hareketleri arasında Milet Okulu, Elea Okulu, Efes Okulu, Plüralistler, Pisagorculuk, Sofizm ve Atomizm sayılabilir.


Kaynak (Erişim Tarihi: 16.04.2021)

Çevirmen: Taner Beyter

Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nü bitirdi, şu an Hacettepe Antropoloji öğrencisidir. Felsefe master eğitimine ise ara verdi. Etik, din, epistemoloji ve siyasetle ilgilenir. Öğretmen olup, STK’larda görevlidir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Din Karşıtlığından Din Felsefesi Karşıtlığına: Türkiye’deki Yeni Ateist Paradigmanın Yanılgısı - Musa Yanık

Sonraki Gönderi

Sokratik Dönem (Felsefe Sözlüğü)

En Güncel Haberler Felsefe Sözlüğü

Atomculuk (Felsefe Sözlüğü)

Atomculuk, maddeci filozoflar Empedokles ve Anaxagoras’ın ardından M.Ö. 5.yüzyılın sonlarında Leukippos ve onun öğrencisi Demokritos tarafından