Akıl Çağı (Felsefe Sözlüğü)

/
1210 Okunma
1 min read

Modern felsefenin Akıl Çağı dönemi genellikle modern felsefenin başlangıcı olarak kabul edilir ve kabaca 17. yüzyıla denk düşer.

Bu dönemin başlıca filozofları şunlardır:

Hobbes, Thomas (1588 – 1679) İngiliz
Descartes, René (1596 – 1650) Fransız
Pascal, Blaise (1623 – 1662) Fransız
Spinoza, Baruch (Benedict) (1623 – 1677) Flemenk-Yahudi
Locke, John (1632 – 1704) İngiliz
Malebranche, Nicolas (1638 – 1715) Fransız
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646 – 1716) Alman

Akıl Çağı, teoloji ve inanç temelli argümanlardan uzaklaşmanın bir devamı olmanın yanı sıra, Rasyonalizm ve İngiliz Deneyciliği gibi daha komplike felsefi sistemlere yönelerek Skolastisizm gibi felsefeye dair Ortaçağ yaklaşımlarının sarsıldığına işaret etmektedir. Bu dönemdeki, bilimsel gelişmeler, dini hoşgörünün yaygınlaşması ve felsefi liberalizmin yükselişi de genel olarak siyaset felsefesinde bir canlanmaya yol açmıştır.

Akıl Çağı’ndan doğan 18. yüzyıl Aydınlanma Çağı, onunla beraber Erken Modern Dönem olarak da bilinmektedir.


Kaynak (Erişim Tarihi:17.04.2021)

Çevirmen: Taner Beyter

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Aydınlanma Felsefesi (Felsefe Sözlüğü)

Sonraki Gönderi

Modern Felsefe (Felsefe Sözlüğü)

En Güncel Haberler Felsefe Sözlüğü

Gorgias (Felsefe Sözlüğü)

Giriş Gorgias (M.Ö 487-376) Sicilyalı Presokratik filozof, hatip ve retorikçi. Aynı zamanda Protagoras’la beraber, ilk dönem

Araçsalcılık (Felsefe Sözlüğü)

Giriş Araçsalcılık (Instrumentalism), Amerikalı filozof John Dewey tarafından geliştirilen, kavramların ve teorilerin yalnızca faydalı araçlar olduğu