Modern Felsefe (Felsefe Sözlüğü)

/
218 Okunma
1 min read

Modern Felsefe dönemi genellikle 19. ve 20. yüzyıla denk düşer. 20. yüzyılın sonlarındaki daha yeni gelişmeler ise bazen Çağdaş Dönem olarak isimlendirilir.

Bu dönemin başlıca filozofları şunlardır:

Bentham, Jeremy (1749 – 1832) İngiliz
Fichte, Johann Gottlieb (1762 – 1814) Alman
Hegel, G.W.F. (1770 – 1831) Alman
Friedrich Schelling (1775 – 1854) Alman
Schopenhauer, Arthur (1788 – 1860) Alman
Comte, Auguste (1798 – 1857) Fransız
Emerson, Ralph Waldo (1803 – 1882) Amerikan
Mill, John Stuart (1806 – 1873) İngiliz
Kierkegaard, Søren (1813 – 1855) Danimarkalı
Thoreau, Henry David (1817 – 1862) Amerikan
Marx, Karl (1818 – 1883) Alman
Peirce, Charles Sanders (1839 – 1914) Amerikan
James, William (1842 – 1910) Amerikan
Nietzsche, Friedrich (1844 – 1900) Alman
Frege, Gottlob (1848 – 1925) Alman
Dewey, John (1859 – 1952) Amerikan
Husserl, Edmund (1859 – 1938) Alman
Whitehead, Alfred North (1861 – 1947) İngiliz
Russell, Bertrand (1872 – 1970) İngiliz
Moore, George Edward (1873 – 1958) İngiliz
Wittgenstein, Ludwig (1889 – 1951) Avusturyalı
Heidegger, Martin (1889 – 1976) Alman
Ryle, Gilbert (1900 – 1976) İngiliz
Sartre, Jean-Paul (1905 – 1980) Fransız
Quine, Willard Van Orman (1908 – 2000) Amerikan
Ayer, Alfred (1910 – 1989) İngiliz
Foucault, Michel (1926 – 1984) Fransız
Derrida, Jacques (1930 – 2004) Fransız

Önemli bilimsel ve politik devrimlerin yanı sıra, Modern dönem yeni felsefi hareketlerin doğuşuyla büyük bir gelişme göstermiştir. Bu dönem Alman İdealizmi, Kantçılık ve Romantizm gibi Aydınlanma Çağı hareketlerindeki diğer gelişmelerin yanı sıra; Modern dönemde Kıta Felsefesi, Hegelcilik, Transandantalizm, Varoluşçuluk, Marksizm, Modernizm, Pozitivizm, Faydacılık, Pragmatizm, Analitik Felsefe, Mantıksal Pozitivizm, Gündelik Dil Felsefesi, Mantıkçılık, Fenomenoloji ile birlikte çağdaş Yapısalcılık, Post-Yapısalcılık, Postmodernizm ve Yapıbozumculuk’a sahne olmuştur.


Kaynak (Erişim Tarihi: 17.04.2021)

Çeviri: Taner Beyter

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Akıl Çağı (Felsefe Sözlüğü)

Sonraki Gönderi

Helenistik Dönem (Felsefe Sözlüğü)

En Güncel Haberler Felsefe Sözlüğü

Kinizm (Felsefe Sözlüğü)

Kinizm (sinizm) hayatın anlamının, doğa (yalnızca yaşam için gerekli temel ihtiyaçlar anlamında) ile uyumlu erdemli bir

Adam Smith (Felsefe Sözlüğü)

Adam Smith (1723 – 1790), İskoçyalı bir filozof, Aydınlanma Çağı’nın politik ekonomi teorisyeni ve İskoç Aydınlanması’nın