İsimlerini Bilmeniz Gereken 46 Ateist ve Nonteist Felsefeci – Berat Mutluhan Seferoğlu

Öncül ekibi olarak sürekli dert yandığımız konulardan birinin pek çok konuda klasik metinlerin Türkçe’ye çevrilmemiş olması oluğunu, bizi takip ediyorsanız, tahmin edebilirsiniz. Ancak bazı konular var ki, bu konulardaki eksiklik klasiklerin çevrilmemiş olmasının da ötesine geçiyor. Ateist/non-teist din felsefesi bu konulardan biri. Türkiye analitik din felsefesi konusunda geçmişe kıyasla hem çalışmaların sayısı hem de niteliği açısından analitik felsefenin diğer alanlarına kıyasla ileride olsa da bu çalışmaların hemen hemen tamamının teistik bakış açısıyla yapıldığı aşikar. Bunun yanı sıra bazı istisnalar haricinde ateist/non-teist din felsefecilerinin, bırakın metinlerinin çevrilmesini ya da haklarında nitelikli akademik çalışmaların yapılmasını, yapılan akademik çalışmalarda ve çevirilerde isimlerinin dahi anılmadığını görüyoruz.

/
4840 Okunma
Okunma süresi: 37 Dakika

Ateist din felsefesiyle 10 yıldan uzun süredir ilgilenen biri olarak bu konudaki eksikliğin doldurulması için 46 ateist/nonteist felsefeciyi kısaca tanıtmak istiyorum. Burada ismini andığım felsefecilerin kimileri analitik din felsefesinin bir alan olarak kurulmasında önemli yer tutan meşhur felsefecilerken, kimileri din felsefesi hakkında az sayıda ancak önemli olduğunu düşündüğüm çalışmalara sahip olan pek bilinmeyen felsefeciler. Yine bu listedeki bazı felsefeciler akademik eserlerinden ziyade blogları ve yaptıkları tartışmalarla tanınmaktalar. Ancak bu felsefecilerin bazılarının teizm-ateizm tartışmasının ilerlemesine önemli katkıları olduğunu düşündüğüm için onları da listeye dahil etmeyi uygun buldum. Elbette her liste gibi bu liste de eksik. Bu nedenle bu listeyi genişletmeye devam edeceğim.

1. Adolf Grünbaum

            Grünbaum, Pittsburgh
Üniversitesi’nde görev yapan bir felsefe profesörüydü. Bilim Felsefesi ve
özellikle Fizik Felsefesi hakkındaki çalışmalarıyla ünlüdür. Psikanalizin en
meşhur eleştirmenlerinden biri olmakla beraber görelilik kuramının yorumlanması
ve uzay-zamanla ilgili felsefi problemler hakkında da çığır açan çalışmaları
vardır. Din felsefesi hakkındaki çalışmaları özellikle modern kozmolojinin
verilerine başvuran kozmolojik/teleolojik argümanlara ve teistik ahlaka yaptığı
eleştirilerden oluşmaktadır. Grünbaum’un ana iddiası kozmolojinin teistler
tarafından  yanlış bir şekilde kullanıldığı ve bir anlamda istismar edildiğidir.

Önemli Eserleri: The Pseudo-Problem of Creation in Current Physical Cosmology (1991), Creation As a Pseudo-Explanation in Current Physical Cosmology (1991), Creation As a Pseudo-Explanation in Current Physical Cosmology (1991), Narlikar’s ‘Creation’ of the Big Bang Universe Was a Mere Origination (1993), Some comments on William Lane Craig’s “Creation and Big Bang Cosmology” (1994), The Poverty of Theistic Morality (1995), Theological Misinterpretations of Current Physical Cosmology (1998).

2. Alex Malpass

            Malpass; Bristol Üniversitesi’nde
zaman felsefesi, fizik felsefesi, ve felsefi mantıkla ilgilenen bir felsefecidir.
Aynı zamanda din felsefesi hakkında yazdığı blogu Use of Reason, Youtube kanalı
Thoughtology ve internet üzerinden yaptığı tartışmalarla bilinir. Özellikle
Hassas Ayar, Kelam Kozmolojik Argümanı, Presuppositional Apologetics gibi
argümanları/yaklaşımları ve Molinizm’i eleştirmektedir. Ayrıca meşhur din
felsefecileriyle yaptığı röportajlar da önemlidir. Malpass’ın tartışmalarda hem
argümanlarıyla hem de üslubuyla teistlerin saygısını da kazandığı söylenebilir.

Önemli Eserleri: Kozmolog Luke Barnes ile Capturing Christianity kanalında hassas ayar hakkında yaptığı tartışma, Presuppositional Apologetics hakkında organize ettiği panel formatındaki diyalog, Unbelievable?’da Kelam Kozmolojik Argüman’ı geliştiren Andrew Loke ile bu argüman hakkında yaptığı tartışma, Matt Dillahunty ile diyalogları.

3. Andrea Weisberger

Weisberger, Kuzey Florida Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürmekte olan bir felsefecidir. Özellikle
kötülük problemiyle ilgili çalışmalarıyla bilinir. Alvin Plantinga ve Clement
Dore gibi din felsefecilerinin kötülük problemine getirdiği çözümleri
eleştirmiştir. Diğer ilgi alanları arasında uygulamalı ve teorik etik, hayvan
hakları, çevre sorunları, Asya Dinleri/Felsefesi ve karşılaştırmalı dinler
bulunmaktadır.

Önemli Eserleri: Depravity, Divine Responsibility and Moral Evil: A Critique of a New Free Will Defence (1995), The Pollution Solution: A Critique of Dore’s Response to the Argument from Evil (1997), Suffering Belief: Evil and the Anglo-American Defense of Theism (1999), The Problem of Evil (2006).

4. Andrew Melnyk

            Melnyk, Missouri Üniversitesi’nde
çalışmalarını sürdürmekte olan bir felsefecidir. Esas alanı din felsefesi
olmayan Melnyk’in bu konuda yaptığı bir tartışma bulunmaktadır. Melnyk daha çok
fizikalizmin önde gelen savunucularından biri olmasıyla tanınmaktadır.
‘Gerçekleme Fizikalizmi’ (Realization Physicalism) adıyla bilinen yaklaşımı
savunmaktadır. Genel olarak fizikalizmin tanımı, türleri, ve
gerekçelendirilmesi üzerine çalışmaktadır.

Önemli Eserleri: Formulating Physicalism: Two Suggestions (1995), How to Keep the ‘Physical’ in Physicalism (1999), Physicalism Unfalsified: Chalmers’ Inconclusive Argument for Dualism (2001), Some Evidence for Physicalism (2003), A Physicalist Manifesto: Thoroughly Modern Materialism (2003), Rea on Naturalism (2004), Realization and the Formulation of Physicalism (2006), Naturalism, Free Choices, And Conscious Experiences (2007), Physicalism and the First-Person Point of View: A Reply To Taliaferro and Goetz (2007), A Case For Physicalism About The Human Mind (2007), Naturalism as a Philosophical Paradigm (2009), Grounding and the Formulation of Physicalism (2016), In Defense of a Realization Formulation of Physicalism (2018).

5. Anthony Kenny

            Sir Kenny, felsefe tarihi -özellikle
Skolastik felsefe ve Aquinas, din felsefesi, zihin felsefesi ve Wittgenstein’ın
felsefesi hakkındaki çalışmalarıyla tanınan Oxford Üniversitesi’nden bir
felsefecidir. Sir Kenny’e Ludwig Wittgenstein’ın eserlerinin telif haklarına
sahip olan kişiler tarafından bu eserleri çevirme/düzenleme yetkisi verilmiştir
(literary executor). Kendisinin din felsefesi hakkında yaptıkları arasında
Aquinas’ın beş yoluna yaptığı eleştiriler ve Tanrısal sıfatlarla ilgili öne
sürdüğü argümanlar sayılabilir.

Önemli Eserleri: The Five Ways: St. Thomas Aquinas’ Proofs of God’s Existence (1969), The God of the Philosophers (1979), Aquinas (1980), What is Faith? Essays in the Philosophy of Religion (1992), The Unknown God: Agnostic Essays (2005).

6. Arnold Guminski

            Guminski, emekli bir felsefecidir.
Din felsefesi, anayasa hukuku, kilisenin devletle ilişkisi gibi konularda
uzmandır. Özellikle Kelam Kozmolojik Argümanı’nın sonsuzlukla ilgili alt
argümanlarına yaptığı teknik eleştirilerle tanınmaktadır. Ayrıca teistik ahlak
teorilerini ve modal ontolojik argümanı da eleştirmiştir.

Önemli Eserleri: The Kalam Cosmological Argument Yet Again: The Question of the Metaphysical Possibility of an Infinite Temporal Series (2003, güncellenmiş hali 2014), The Kalam Cosmological Argument: The Question of the Metaphysical Possibility of an Infinite Set of Real Entities (2003, güncellenmiş hali 2014), The Moral Argument for God’s Existence, the Natural Moral Law, and Conservative Metaphysical Naturalism (2004), The Kalam Cosmological Argument as Amended: The Question of the Metaphysical Possibility of an Infinite Temporal Series of Finite Duration (2004, güncellenmiş hali 2005), A Critical Examination of Mark R. Nowacki’s Novel Version of the Kalam Cosmological Argument (2008), The Scope and the Limits of the Church’s Inherent Coercive Power (2014), A Critique of the Plantinga Version of the Modal Ontological Argument (2016).

7. Bede Rundle

            Rundle dil felsefesi, zihin
felsefesi, eylem felsefesi ve metafizik gibi alanlara önemli katkıları olan bir
felsefecidir. Özellikle neden hiçlik yerine bir şeyler olduğu sorusuyla ilgili
eseri, ve bu eserinde teizme ve teistik argümanlara getirdiği eleştirilerle
bilinir.

Önemli Eserleri: Why There is Something Rather Than Nothing (2004)

8. Bradley Monton

            Monton, Wuhan Üniversitesi’nde görev
yapmakta olan bir felsefe profesörüdür. İlgilendiği alanlar arasında bilim
felsefesi, fizik felsefesi, zaman felsefesi, ve din felsefesi vardır. Monton’ı
ilginç kılan noktalardan biri akıllı tasarımı çeşitli eleştirilere karşı savunmasıdır.
Bu konudaki kitabında Monton akıllı tasarımın ‘doğru’ olduğunu iddia etmez.
Ancak akıllı tasarımın sınanabilir bilimsel bir hipotez olarak formüle
edilebileceğini ve lehinde bir miktar delilin olduğunu iddia eder. Akıllı
tasarımın bilimsel olmayan bir görüş olarak tartışmanın en başından yok
sayılmak yerine ciddi bir bilimsel hipotez olarak tartışılması gerektiğini
düşünür, her ne kadar akıllı tasarım diye bir şeyin muhtemelen olmadığını
düşünse de. Monton’ın hassas ayar argümanı, Pascal’ın Kumarı, ve kötülük
problemine karşı öne sürülen çoklu evren teodiseleriyle ilgili makaleleri
vardır.

Önemli Eserleri: God, Fine-Tuning, and the Problem of Old Evidence (2006), Design Inferences in an Infinite Universe (2009), Seeking God in Science: An Atheist Defends Intelligent Design (2009), Against Multiverse Theodicies (2010), Prolegomena to Any Future Physics-Based Metaphysics (2011), Mixed Strategies Can’t Evade Pascal’s Wager (2011), Mixed Strategies, Uncountable Times, and Pascal’s Wager: a Reply to Robertson (2012), An Atheistic Defence of Christian Science (2013), God Acts in the Quantum World (2014), Atheistic Induction by Boltzmann Brains (2017).

9. Bruce Russell

            Russell, Wayne Devlet
Üniversitesi’nde görev yapmakta olan bir felsefecidir. İlgilendiği alanlar
arasında epistemoloji, etik, din felsefesi, ve sinema felsefesi bulunmaktadır.
Din felsefesi hakkındaki çalışmaları özellikle kötülük problemi üzerinedir.

Önemli Eserleri: The Ontological Argument (1985), The “Inductive” Argument From Evil: A Dialogue (1988), The Persistent Problem of Evil (1989), Defenseless (1996), God in Relation to Possible Worlds Scenarios: Comments on Rowe’s Can God Be Free? (2005), The Problem of Evil and Replies to Some Important Responses (2018).

10. Christine Overall

            Overall, Queen’s Üniversitesi’nde
görev yapmakta olan bir felsefecidir. Esas ilgi alanları feminist felsefe ve
biyoetik olsa da din felsefesi konusunda da etkili olmuş çalışmaları vardır.
Kendisi din felsefesinde özellikle mucizeler ve mistik tecrübe konusunda
makaleleriyle tanınmaktadır.

Önemli Eserleri: The Nature of Mystical Experience (1982), Miracles as Evidence against the Existence of God (1985), Miracles and God: A Reply to Robert AH Larmer (1997), Miracles and Larmer (2003), Miracles, evidence, evil, and God: A twenty-year debate (2006).

11. Colin Howson

            Howson, Toronto Üniversitesi’nde
görev yapmakta olan bir felsefe profesörüdür. Özellikle bilim felsefesi,
olasılık ve olasılık felsefesi konularında çalışan Howson’ın ateizmi savunduğu
bir kitabı vardır. Howson kitabında bilincin ve ahlakın ateist bir açıklamasını
vermenin yanı sıra Tanrı’nın var olamayacağını iddia eden bazı özgün argümanlar
da öne sürmektedir.

Önemli Eserleri: Objecting to God (2011).

12. Cory Juhl

            Juhl, Texas Üniversitesi’nde görev
yapmakta olan bir felsefecidir. Çalışma alanları felsefi mantık, bilim
felsefesi, zihin felsefesi ve bilim felsefesidir. Juhl’un din felsefesi
hakkındaki çalışmalarını hassas ayar argümanını eleştirdiği makaleleri
oluşturmaktadır.

Önemli Eserleri: Fine-tuning, Many Worlds, and the ‘Inverse Gambler’s Fallacy’ (2005), Fine-tuning is not Surprising (2006), Fine-tuning and Old Evidence (2007).

13. Erik Wielenberg

            Wielenberg, DePauw Üniversitesi’nde
çalışmalarını sürdürmekte olan bir felsefecidir. Özellikle ahlak felsefesi ve
din felsefesi hakkında çalışmaktadır. Ateizmin ahlakın objektifliği ve hayatın
anlamlılığıyla bağdaştığını savunan kitapları ve makaleleriyle bilinmektedir.
William Lane Craig’in ahlak argümanının ve İlahi Buyruk Teorisi’nin önde gelen
eleştirmenlerinden biridir. Wielenberg aynı zamanda ‘Güçlü Normatif Realizm’
(Robust Normative Realism) adındaki metaetik pozisyonun en meşhur savunucuları
arasındadır. William Lane Craig’le yaptığı bir tartışması ve kendisiyle yapılan
çok sayıda röportaj bulunmaktadır.

Önemli Eserleri: Omnipotence Again (2000), How to be an Alethically Rational Naturalist (2002), A Morally Unsurpassable God Must Create the Best (2004), Value and Virtue in a Godless Universe (2005), God and the Reach of Reason: C.S. Lewis, David Hume, and Bertrand Russell (2007), In Defense of Non-Natural, Non-Theistic Moral Realism (2009), Dawkins’s Gambit,  Hume’s Aroma, and God’s Simplicity (2009), Skeptical Theism and Divine Lies (2010), An Inconsistency in Craig’s Defence of the Moral Argument (2012), Atheism and Morality (2013), Robust Ethics: The Metaphysics and Epistemology of Godless Normative Realism (2014), Divine Deception (2014), The Parent-Child Analogy and the Limits of Skeptical Theism (2015), Plantingian Theism and the Free-Will Defence (2016), Euthyphro and Moral Realism: A Reply to Harrison (2016), The Absurdity of Life in a Christian Universe as a Reason to Prefer that God Not Exist (2018), Divine Command Theory and Psychopathy (yayına hazırlanıyor).

14. Evan Fales

            Fales, Iowa Üniversitesi’nde
çalışmalarını sürdürmekte olan bir felsefecidir. Başlıca çalışma alanları
epistemoloji, metafizik, ve din felsefesidir. Tanrı-evren ilişkisi, Alvin
Plantinga’nın dini epistemolojisi, Natüralizme Karşı Evrimsel Argüman ve
kötülük problemi gibi konularda yazdığı makalelerle tanınır. Ancak özellikle
dini tecrübe argümanına yaptığı eleştiriler dikkat çekicidir. Fales en üretken
çağdaş ateist/natüralist filozoflardan biridir.

Önemli Eserleri: Antediluvian Theodicy: Stump on the Fall (1989), Should God Not Have Created Adam? (1992), Divine Freedom and the Choice of a World (1994), Scientific Explanations of Mystical Experiences, Part I: The Case of St Teresa (1996), Plantinga’s Case Against Naturalistic Epistemology (1996), Mystical Experience as Evidence (1996), Scientific Explanations of Mystical Experiences: II. The Challenge to Theism (1997), Divine Intervention (1997), Are the Gods Apolitical? (1999), Mystical Experience of God: A Philosophical Inquiry (2002), Alvin Plantinga’s Warranted Christian Belief (2003), Do Mystics See God? (2004), Despair, Optimism, and Rebellion (2007), Divine Intervention: Metaphysical and Epistemological Puzzles (2009), Darwin’s Doubt, Calvin’s Calvary (2009), Divine Commands and Moral Obligation (2010), Is Middle Knowledge Possible? Almost (2011), Is a Science of the Supernatural Possible? (2013).

15. Felipe Leon

            Leon, çalışmalarını El Camino Üniversitesi’nde
sürdürmekte olan bir felsefe profesörüdür. İlgi alanları özellikle metafelsefe
(modal epistemoloji ve düşünce deneyleri), epistemoloji, ve din felsefesidir.
Ayrıca metafizik, zihin felsefesi ve metaetikle de ilgilenmektedir. Leon’un din
felsefesiyle ilgili konulara odaklanan blogu Ex-Apologist oldukça önemli bir
kaynaktır. Bu blogda Leon din felsefesiyle ilgili yeni çıkan önemli makaleler
ve kitaplarla ilgili haberleri paylaşmasının yanı sıra geliştirmekte olduğu
argümanlardan da bahsetmektedir. Joshua Rasmussen’le ortaklaşa yazdıkları
tartışma formatında bir kitabı vardır. Oppy ve Koperski’nin derlediği Theism
and Atheism kitabında da önemli makaleleri bulunmaktadır.

Önemli Eserleri: Moreland on the Impossibility of Traversing the Infinite: A Critique (2011), Is God the Best Explanation of Things?: A Dialogue (2019), Causation and Sufficient Reason (Atheism) (2019), A Priori (Atheism) (2019) Review of James P. Sterba, Is a Good God Logically Possible? (yayına hazırlanıyor).

16. Graham Oppy

            Yaşayan en önemli ateist din
felsefecilerinden biri olan Oppy, Monash Üniversitesi’nde çalışmalarını
sürdürmekte olan bir felsefe profesörüdür. Oppy ontolojik argümanlar hakkında
uzman olmasının yanı sıra teistik argümanların en güçlü eleştirmenlerinden
biridir. Kozmolojik Argümanlar, Pascal’ın Kumarı, Bilinç Argümanı, Kötülük
Problemi, Tanrısal Sıfatlar, Ahlak Argümanı, Evrenin Natüralistik Açıklamaları
ve daha pek çok konuda yazdığı makale ve kitapları vardır. ‘Korkutucu derecede
zeki olduğu’ ve ironik bir şekilde ‘teistlerin kalbine tanrısızlık korkusu
verdiği’ teistler tarafından dahi kabul gören bir din felsefecisidir. Özellikle
Arguing About Gods’ın teistik argümanların en iyi eleştirilerini barındırdığı
pek çok din felsefecisi tarafından kabul edilmektedir.

Önemli Eserleri: Craig, Mackie, and the Kalam Cosmological Argument (1991), On Rescher on Pascal’s Wager (1991), Is God Good by Definition? (1992), Modal theistic arguments (1993), Weak agnosticism defended (1994), Professor William Craig’s Criticisms of Critiques of Kalam Cosmological Arguments By Paul Davies, Stephen Hawking, and Adolf Grunbaum (1995), Ontological Arguments and Belief in God (1995), Inverse Operations with Transfinite Numbers and the Kalam Cosmological Argument (1995), Pascal’s Wager is a possible bet (but not a very good one): Reply to Harmon Holcomb III (1996), Godelian ontological arguments (1996), On some alleged consequences of ‘the Hartle-Hawking cosmology’ (1997), Swinburne on ‘mental’ and ‘physical’ (1998), Judging theistic arguments (1998), Some emendations to Leftow’s arguments about time and eternity (1998), Koons’ Cosmological Argument (1999), On ‘a new cosmological argument’ (2000), Time, Successive Addition, and Kalam Cosmological Arguments (2001), More Than a Flesh Wound (2002), Arguing About The Kalam Cosmological Argument (2002), The Tristram Shandy Paradox (2002), The Devilish Complexities of Divine Simplicity (2003), Evidential Arguments from Evil and Skeptical Theism (2004), Faulty reasoning about default principles in cosmological arguments (2004), Maydole’s 2QS5 Argument (2004),  Arguments from Moral Evil (2004), Arguing About Gods (2006), Maydole’s Modal Perfection Argument (2007), Pruss’s ontological arguments (2009), Craig’s Kalam Cosmology (2009), Cosmological arguments (2009), Epistemological Foundations for Koons’ Cosmological Argument? (2010), The Shape of Causal Reality: A Naturalistic Adaptation of O’Connor’s Cosmological Argument (2010), O’Connor’s Cosmological Argument (2011), Perfection, near-perfection, maximality, and Anselmian Theism (2011), Critical notice of J.P. Moreland’s Consciousness and the Existence of God: A Theistic Argument (2011), On behalf of the fool (2011), God and Infinity: Directions for Future Research (2011), Objection to a simplified ontological argument (2011), Uncaused Beginnings (2011), Consciousness, theism, and naturalism (2013), Rowe’s evidential arguments from evil (2013), Ultimate naturalistic casual explanations (2013), The Best Argument Against God (2013), Molinism and divine prophecy of free actions (2014), Describing Gods: An Investigation of Divine Attributes (2014), Ontological Arguments (Stanford Girdisi), Leftow on God and Necessity (2014),  “Uncaused Beginnings” Revisited (2015), Divine Causation (2017).

17. Gregory Dawes

            Dawes, Otago Üniversitesi’nde
çalışmalarını sürdüren bir felsefe profesörüdür. Din felsefesi ve felsefe
tarihiyle ilgilenmektedir. Teistik açıklamaların başarılı olup olamayacakları
konusunu irdelemesiyle ateist literatürde önemli bir boşluğu doldurmuş olan
Theism and Explanation kitabıyla tanınmaktadır. Dawes’in ayrıca akıllı
tasarımın eleştirisi, Plantinga’nın dini epistemolojisinin eleştirisi ve
natüralizm hakkında çalışmaları vardır.

Önemli Eserleri: What is wrong with intelligent design? (2007), Can a Darwinian Be a Christian? (2007), Theism and Explanation (2009), Understanding Naturalism (2010), Religious Studies, Faith, and the Presumption of Naturalism (2011), In defense of naturalism (2011), Defeating the Christian’s Claim to Warrant (2012), Religion, Science, and Explanation (2012), Basic beliefs and Christian faith (2015), Galileo and the Conflict Between Religion and Science (2016).

18. Horia Plugaru

            Plugaru, Bükreş Üniversitesi’nde
felsefe eğitimi görmüştür ve zaman zaman felsefe makaleleri yazmaktadır.
Tanrısal sıfatlardaki güçlüklerle ilgili oldukça ilginç makaleler yazmasının
yanı sıra kötülük problemi ve teistik argümanların eleştirisi gibi konularda
yazmıştır. Makaleleri Infidels.org sitesinde mevcuttur.

Önemli Eserleri: A New Argument Against the “Feigned-Allegiance Reply” (2002), Argument from Insufficient Knowledge of the Bible for the Nonexistence of the God of Christianity (2005), The Argument from the Existence of Nondeities (2013), The Argument from Physiological Horrors (2019), Theodical Individualism against Skeptical Theism (2019), An Easy Way of Destroying Cosmological Arguments, The Complete Irrelevance of the Fine-Tuning Argument.

19. J.L. Schellenberg

            Schellenberg, Mount Saint Vincent Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürmekte olan bir felsefe profesörüdür. Oldukça özgün bir felsefeci olan Schellenberg Tanrısal Gizlilik Argümanı’nın en önde gelen savunucusudur. Ayrıca oldukça bütüncül bir din felsefesi yaklaşımına sahip olan Schellenberg’in görüşlerini burada özetlemek oldukça zor olduğundan
görüşlerini anlamak için Prolegomena to a Philosophy of Religion, The Wisdom to Doubt ve The Will to Imagine kitaplarından oluşan üçlemesinin okunması gerekmektedir. Schellenberg ‘nihaicilik’ denen görüşü savunmasıyla, kötülük problemi hakkında yazdıklarıyla ve çeşitli teistik argümanlara yaptığı eleştirilerle de tanınmaktadır.

Önemli Eserleri: Divine Hiddenness and Human Reason (1993), A New Logical Problem of Evil Revisited in Advance, Religious Experience and Religious Diversity: A Reply to Alston (1994), Stalemate and Strategy: Rethinking the Evidential Argument From Evil (2000), Christianity Saved? Comments on Swinburne’s Apologetic Strategies in the Tetralogy (2002), The Atheist’s Free Will Offence (2004), The Hiddenness Argument Revisited (2005), On Reasonable Nonbelief and Perfect Love (2005), Prolegomena to a Philosophy of Religion (2005), The Wisdom to Doubt: A Justification of Religious Skepticism (2007), The Will to Imagine: A Justification of Skeptical Religion (2009), The Evolutionary Answer to the Problem of Faith and Reason (2009), The Hiddenness Problem and the Problem of Evil (2010), Evolutionary Religion (2013), God, Free Will, and Time: The Free Will Offense Part II (2013), My Stance in Philosophy of Religion (2013), The Hiddenness Argument: Philosophy’s New Challenge to Belief in God (2015), The Epistemology of Modest Atheism (2015), Three Ways to Improve Religious Epistemology (2017), Religion After Science: The Cultural Consequences of Religious Immaturity (2019), Progressive Atheism: How Moral Evolution Changes the God Debate (2019), Truth-Triggered Religious Commitments (yayına hazırlanıyor), God for All Time: From Theism to Ultimism (yayına hazırlanıyor), Skeptical Theism and Skeptical Atheism (yayına hazırlanıyor), Religious Diversity and Religious Skepticism (yayına hazırlanıyor). 

20. Jason Thibodeau

            Profesör Thibodeau Cypress College’da görev yapmaktadır. Kendisi din felsefesi ve metaetik üzerine uzmanlaşmıştır. Özellikle ahlak argümanının ve ilahi buyruk teorisinin eleştirisiyle ilgilenir. Thibodeau aynı zamanda Secular Outpost ve Not Not a Philosopher bloglarında yazmaktadır. Ayrıca çeşitli röportajları ve tartışmaları vardır.

Önemli Eserleri: Do Atheists Need a Moral Theory to be Moral Realists? (2012), God’s Love is Irrelevant to the Euthyphro Problem (2019), Secular Outpost’ta Euthyphro Problemi hakkında yazdığı seri, Real Atheology podcastine verdiği röportaj, Matthew Flannagan ile ahlak argümanı ve ilahi buyruk teorisi üzerine yaptığı tartışma.

21. Jeff Lowder

            Lowder, metafiziksel natüralizmin
savunulması ve Hristiyanlık’ın tarihsel eleştirisi üzerine çalışan bağımsız bir
felsefecidir. Secular Outpost adlı grup blogunun kurucusudur. Ayrıca tartışmaları
ve internette çeşitli videoları bulunmaktadır. Lowder, Paul Draper gibi,
olasılıksal argümanlarlarla metafiziksel natüralizmi savunur.

Önemli Eserleri: The Historicity of Jesus’ Resurrection (1995), Is a Proof of the Nonexistence of a God Even Possible? (1998), The Empirical Case for Metaphysical Naturalism (1999), David Noebel on Atheism and Biological Evolution (2000), Historical Evidence and the Empty Tomb Story: A Reply to William Lane Craig (2001), The Case for Christ by Lee Strobel Book Review (2002), Atheism, Morality, and Meaning by Michael Martin Book Review (2003), In Defense of an Evidential Argument from Evil: A Reply to William Lane Craig (2016), Vandergriff ile yaptığı tartışma, Phil Fernandes ile yaptığı tartışma, The VICTIMs of Christian Apologetics (Youtube), Secular Outpost blogundaki yazıları.

22. John Leslie Mackie

            John Mackie, din felsefesinin 20.
yüzyılın ikinci yarısından sonra yeniden doğuşuna öncülük eden felsefeciler
arasındadır. Mackie, 1981’deki ölümüne kadar University College, Oxford’da
görev yapmaktaydı. Nedenselliğin metafiziği hakkında yaptığı çalışmalar, modern
felsefe tarihi (özellikle Locke ve Hume) hakkındaki çalışmaları, ve özellikle
hata teorisini savunması başta olmak üzere metaetik alanında yaptığı çalışmalarla
tanınmaktaydı. Mackie ayrıca Evil and Omnipotence makalesiyle 20. yüzyıl’da
mantıksal kötülük problemiyle ilgili tartışmaların fitilini ateşlemiştir.

Önemli Eserleri: Has the Universe a Beginning in Time? (1955), Evil and Omnipotence (1955), Omnipotence (1962), Theism and Utopia (1962), Evil and the God of Love Book Review (1966), The Riddle of Existence (1976), The Miracle of Theism: Arguments for and Against the Existence of God (1982).

23. Jordan Howard Sobel

            Sobel, Toronto Üniversitesi’nde
görev yapmış bir felsefe profesörüydü. Uzmanlık alanları etik, karar teorisi,
mantık, ve özgür iradenin yanı sıra din felsefesiydi. Din felsefesine ana
katkısı Logic and Theism ismini taşıyan kitabıdır. Bu kitap formel mantığın
araçlarını oldukça kapsamlı bir şekilde kullanarak Tanrı’nın varlığı lehindeki
ve aleyhindeki argümanları değerlendirmeyi amaçlamaktaydı. Logic and Theism;
Hristiyan din felsefecisi William Lane Craig tarafından ‘teizm için bir asit
banyosu’ olarak, Robert Koons tarafındansa 1982’de yayınlanan The Miracle of
Theism’den bu yana ateist din felsefesi hakkında yayınlanmış en iyi kitap
olarak nitelenmiştir.

Önemli Eserleri: To My Critics (Taliaferro, Swinburne, and Koons), Born Again!, Pascalian Wagers (1996), The Design Inference: Eliminating Chance Through Small Probabilities Book Review (2003), Hume, Holism, and Miracles (2003), Logic and Theism: Arguments For and Against Beliefs in God’s Existence (2004), To My Critics with Appreciation: Responses to Taliaferro, Swinburne, and Koons (2006).

24. Kai Nielsen

            Nielsen, Calgary Üniversitesi’nde
görev yapmış olan bir felsefe profesörüydü. Metafelsefe, toplum felsefesi,
siyaset felsefesi ve etik alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Nielsen, Bernard
Williams’ın faydacılığa eleştirilerine verdiği cevapla da ünlüydü. Nielsen aynı
zamanda ateist din felsefesinin öncü isimlerinden biriydi. Kendisi ayrıca
mantıksal pozitivizmin gözden düşmesinin ardından doğrulamacılığa yaslanan din
eleştirisini geliştirip bu eleştiriyi Richard Swinburne gibi teist filozoflara
karşı savunmuştur. Sosyalizm hakkındaki çalışmalarıyla da ünlüdür.

Önemli Eserleri: Morality and God: Some Questions for Mr. Macintyre (1962), On Believing That God Exists (1967), Comments on Empiricism and Theism (1968), The Intelligibility of God-Talk (1970), Contemporary Critiques of Religion (1971), Ethics Without God (1973), Religious Truth-Claims and Faith (1973), God and Postulated Entities (1974), The Logical Status of `God’ (1975), Talk of God and the Doctrine of Analogy (1976), Morality and the Will of God (1976), Necessity and God (1979), On the Rationality of Groundless Believing (1981), God and the Basis of Morality (1982), Hobbesist and Humean Alternatives to a Religious Morality (1983), Religion and Groundless Believing (1986), Disembodied Existence and Incoherence (1987), Philosophy and Atheism—Again (1987), God and the Grounding of Morality (1991), Naturalism Without Foundations (1996), Naturalism and Religion: Must Naturalistic Explanations Explain Religion Away? (1998), On Being a Secularist All the Way Down (1999), Morality Does Not Imply the Existence of God (2000), Naturalism and Religion (2004), Wittgensteinian Fideism (2005), Atheism & Philosophy (2005).

25. Keith Augustine

            Keith Augustine internetteki en
geniş ateizm arşivi olan Internet Infidels sitesinin yöneticileri arasındadır.
Natüralizm, etik, ve paranormal iddialar gibi konularda yazdıklarıyla tanınır.
Augustine’in Maryland Üniversitesi’nden aldığı bir felsefe master derecesi
vardır.

Önemli Eserleri: The Case Against Immortality (1997), Can Mystical Experience be a Perception of God? A Critique of William Alston’s Perceiving God (1999), Book Review: Whatever Happened to the Soul? (2000), Death and the Meaning of Life (2000), A Defense of Naturalism (2001), Psychophysiological and cultural correlates undermining a survivalist interpretation of near-death experiences (2007), Near-death experiences with hallucinatory features (2007), Does paranormal perception occur in near-death experiences? (2007), Hallucinatory Near-Death Experiences (2008), The Dualist’s Dilemma: The High Cost of Reconciling Neuroscience with a Soul (2015), The Myth of an Afterlife: The Case against Life After Death (2015).

26. Keith Parsons

            Parsons; Houston Clear-Lake
Üniversitesi’nde görev yapmakta olan bir felsefe profesörüdür. Uzmanlık
alanları din felsefesi, bilim felsefesi ve bilim tarihidir. William Lane Craig
gibi önde gelen teist din felsefecileriyle yaptığı tartışmalarla ve Secular
Outpost bloguna yazdığı yazılarla da tanınmaktadır.

Önemli Eserleri: Secular Outpost blogundaki yazıları, The Conception of the Miraculous and Christian Apologetics (1982), Science, Confirmation, and the Theistic Hypothesis (1986), God and the Burden of Proof: Plantinga, Swinburne, and the Analytic Defense of Theism. (1989), Lively Answers to Theists: A Review of Arguing for Atheism: An Introduction to the Philosophy of Religion by Robin Le Poidevin (1998), Why I Am Not a Christian (2000), Can a Darwinian Be a Christian? Kitap İncelemesi (2001), Why Be Moral? (2001), Evil and the Unknown Purpose Defense: Remarks Addressed to Theodore Drange’s Nonbelief & Evil (2005), No Creator Need Apply: A Reply to Roy Abraham Varghese (2006), Some Contemporary Theistic Arguments (2007), Perspectives on Natural Theology From Analytic Philosophy (2013), Hume’s Beautiful Argument (2019).

27. Matthew McCormick

            Matt McCormick, California State
Üniversitesi’nde görev yapmakta olan bir felsefe profesörüdür. Özellikle din
felsefesi konusunda uzmanlaşmıştır. Youtube’da din felsefesi konusunda bir
dersi ve Proving the Negative adında ateizm üzerine bir blogu bulunmaktadır.
McCormick’in ateizm hakkında Atheism and the Case Against Christ adında,
oldukça beğenilmiş bir kitabı bulunmaktadır.

Önemli Eserleri: Proving the Negative blogundaki yazıları, Why God Cannot Think (2000), Atheism and the Case Against Christ (2012).                                                                                                                                                           

28. Michael Martin

            Martin, Boston Üniversitesi’nde
görev yapmış bir felsefe profesörüydü. Uzmanlık alanları din felsefesi başta
olmak üzere bilim felsefesi, sosyal bilimler felsefesi ve hukuk felsefesidir.
Martin 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren din felsefesinin yeniden ayağa
kalkmasında rol oynamış ana ateist din felsefecilerinden biridir. Kitabı
Atheism: A Philosophical Justification, ateizm savunusu konusunda yazılmış en
kapsamlı kitaplardan biridir.

Önemli Eserleri: A Disproof of God’s Existence (1970), On Four Critiques of Pascal’s Wager (1975), Is Evil Evidence Against the Existence of God? (1978), Pascal’s Wager as an Argument for Not Believing in God (1983), Does the Evidence Confirm Theism More Than Naturalism? (1984), Free and Perfectly Evil Being (1985), Omniscient, The Coherence of the Hypothesis of an Omnipotent, The Principle of Credulity and Religious Experience (1986), Swinburne’s Inductive Cosmological Argument (1986), A Theistic Inductive Argument From Evil? (1987), Reichenbach on Natural Evil (1988), On a New Argument for the Existence of God (1990), Atheism: A Philosophical Justification (1990), The Case Against Christianity (1993), The Gap in Theistic Arguments (1997), Problems with Heaven (1997), and Rape (1997), Christian Theism, Atheism, Friendly Atheism? (1996), Butler’s Defense of TAG and Critique of TANG (1996), Atheism and Theism Smart & Haldane Kitap İncelemesi (1997), Why the Resurrection is Initially Improbable (1998), Craig’s Holy Spirit Epistemology (1998), Positive Atheism and the Meaninglessness of Theism (1999), Christianity and the Rationality of the Resurrection (2000), A Response to Paul Copan’s Critique of Atheistic Objective Morality (2000), On a New Argument for Agnosticism (2001), Should Atheists Be Agnostics? (2002), Justifying Methodological Naturalism (2002), and Meaning (2002), Morality, Atheism, The Impossibility of God (2003), Gale on God (2003), The Resurrection of God Incarnate Kitap İncelemesi (2004), The Non-Existence of God Kitap İncelemesi (2004) Richard Swinburne, Nicholas Everitt, Davis on the Rationality of Belief in the Resurrection (2005), The Improbability of God (2006), The Cambridge Companion to Atheism (2006), Divine Incoherence (2007), Atheism and Religion (2007), Problems with Heaven (2015), The Myth of an Afterlife: The Case Against Life After Death (2015), Critique of Religious Experience.

29. Michael Tooley

            Tooley, Colorado Üniversitesi
Boulder’da görev yapmakta olan bir felsefe profesörüdür. Uzmanlık alanları
arasında metafizik, din felsefesi ve etik bulunmaktadır. Tooley özellikle doğa
yasaları ve nedensellik konularındaki çalışmalarıyla ünlüdür. Tooley’in
Metaphysics adında, metafiziğin temel problemleri hakkındaki görüşlerini
detaylı bir şekilde savunduğu 5 ciltten oluşan bir eseri bulunmaktadır. Ayrıca
Alvin Plantinga’yla beraber yazdığı bir tartışma kitabı ve William Lane
Craig’le yaptığı bir tartışması vardır.

Önemli Eserleri: Does the Cosmological Argument Entail the Ontological Argument? (1970), Do Religious Claims Make Sense? (1972), John Hick and the Concept of Eschatological Verification (1976), Alvin Plantinga and the Argument From Evil (1980), Plantinga’s Defence of the Ontological Argument (1981), The Argument From Evil (1991), Freedom and Foreknowledge (2000), Knowledge of God (2008), The Problem of Evil (2008), Actuality, Time, Truth, and Causation: On the Impossibility of Divine Foreknowledge (2010), Inductive Logic and the Probability That God Exists: Farewell to Sceptical Theism (2012), The Problem of Evil (2019).

30. Neil A. Manson

            Profesör Manson, Mississippi
Üniversitesi’nde görev yapmakta olan bir felsefe profesörüdür. Uzmanlık
alanları metafizik, bilim felsefesi, ve din felsefesidir. Özellikle hassas ayar
argümanına eleştirel yaklaşan ve çoklu evrenler hipoteziyle ilgili
çalışmalarıyla tanınır. Hassas ayar ve diğer tasarım argümanları hakkındaki en
önemli derlemelerden biri olan ‘God and Design’ın editörüdür.

Önemli Eserleri: Anthropocentrism and the Design Argument (2000), There Is No Adequate Definition of ‘Fine-tuned for Life’ (2000), God and Design (2003), Fine-tuning, Multiple Universes, and the ‘This Universe’ Objection (2003), Cosmic Fine-tuning, ‘Many Universe’ Theories and the Goodness of Life (2003), The Fine Tuning Argument (2009), The ‘Why Design?’ Question (2009), The Design Argument and Natural Theology (2013), The Physics and Metaphysics of Multiple Universes (2014), How not to be generous to fine-tuning sceptics (2019), The Multiverse: What Philosophers and Theologians Get Wrong (2020).

31. Nicholas Everitt

            Everitt, Doğu Anglia
Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları epistemoloji, zihin
felsefesi, ve din felsefesidir. Tanrısal sıfatlar arası çelişkiler konusuyla
özellikle ilgilenmektedir.

Önemli Eserleri: The Impossibility of Miracles (1987), Kant’s Discussion of the Ontological Argument (1995), Quasi-Berkeleyan Idealism as Perspicuous Theism (1997), Interpretations of God’s eternity (1998), Why Only Perfection Is Good Enough (2000), Substance Dualism and Disembodied Existence (2000), The Non-Existence of God (2003), The Argument from Imperfection: A New Proof of the Non-existence of God (2006), The God of Metaphysics (2007), The divine attributes (2010), Critical Review of Mary Midgley’s Intelligent Design Theory and Other Ideological Problems (2014).

32. Nick Trakakis

            Trakakis, Avustralya Katolik
Üniversitesi’nde görev yapmakta olan bir felsefe profesörüdür. Din felsefesi,
felsefe tarihi, ve metafizik üzerine uzmanlaşmıştır. Graham Oppy ile beraber 5 ciltlik
bir din felsefesi tarihi derlemesi derlemiştir. Yaptığı işler özellikle kötülük
problemine odaklanmıştır. Trakakis ile ilgili ilginç olan noktalardan biri,
Rowe’un kötülük problemini savunan kitabını teistken kaleme almış olmasıdır.
Trakakis, birkaç yıl önce Ortodoks Hristiyanlık’ı bırakarak ateist olmasıyla,
din felsefesi konusunda uzmanlaştıktan sonra teizmi bırakan az sayıdaki ateist
filozoftan biridir.

Önemli Eserleri: The History of Western Philosophy of Religion (5 cilt), The absolutist theory of omnipotence (1997), What No Eye Has Seen: The Skeptical Theist Response to Rowe’s Evidential Argument from Evil (2003), God, gratuitous evil, and van Inwagen’s attempt to reconcile the two (2003), What No Eye Has Seen (2003), On the alleged failure of free will theodicies: A reply to Tierno (2003), Second thoughts on the alleged failure of free will theodicies (2004), The evidential problem of evil (2005), The God Beyond Belief: In Defence of William Rowe’s Evidential Arguments from Evil (2005), Rowe’s new evidential argument from evil: Problems and prospects (2006), A third (meta-)critique (2006), The problem of heaven (2006), Does hard determinism render the problem of evil even harder? (2006), Meta-Philosophy of Religion (2007), An epistemically distant God? A critique of John Hick’s response to the problem of divine hiddenness (2007), Karma and the problem of evil: A response to Kaufman (2007), The End of Philosophy of Religion (2008), Theodicy: The solution to the problem of evil, or part of the problem? (2008), Against theodicy: A response to Peter Forrest (2010), Skeptical theism and moral skepticism: a reply to Almeida and Oppy (2012), Truth, or the futures of philosophy of religion (2013), Antitheodicy (2013), The New Phenomenology and Analytic Philosophy of Religion (2014), Absolute idealism and the problem of evil (2017), Philosophy and Religious Commitment (2017).

33. Patrick Grim

            Grim, Michigan Üniversitesi’nde
görev yapmakta olan bir felsefe profesörüdür. Uzmanlık alanları zihin
felsefesi, bilgi işlem ve bilgi felsefesi, mantık, felsefi mantık ve normatif
etiktir. Grim aynı zamanda din felsefesiyle de ilgilenmektedir ve Tanrı’nın
sıfatlarının, özellikle de mutlak bilgililik sıfatının, çeşitli problemler
çıkardığını iddia etmektedir.

Önemli Eserleri: Plantinga’s God (1979), Plantinga’s God and other monstrosities (1979), Plantinga, hartshorne, and the ontological argument (1981), Against a Deontic Argument for God’s Existence (1982), In behalf of ‘in behalf of the fool’ (1982), Against omniscience: Some Neglected Problems of Omniscience (1983), The case from essential indexicals (1985), Truth, omniscience, and the knower (1988), On Omniscience and a ‘Set of All Truths’: A Reply to Bringsjord (1990), Truth, Omniscience, and Cantorian Arguments: An Exchange (1993), The being that knew too much (2000), Impossibility Arguments (2007).

34. Paul Draper

            Draper, Purdue Üniversitesi’nde
görev yapmakta olan bir felsefe profesörüdür ve en önde gelen çağdaş ateist
filozoflardan biridir. Uzmanlık alanları din felsefesi, bilim ve din ilişkisi,
ve olasılıksal akıl yürütmedir. Özellikle teizm aleyhinde öne sürdüğü çeşitli
olasılıksal argümanlarla tanınır.

Önemli Eserleri: Pain and pleasure: An evidential problem for theists (1989), Evil and the Proper Basicality of Belief in God (1991), Hume’s Reproduction Parody of the Design Argument (1991), God and perceptual evidence (1992), Probabilistic arguments from evil (1992), The skeptical theist (1996), Critical study of Providence and the Problem of Evil, by Richard Swinburne (2001), Seeking but not believing: Confessions of a practicing agnostic (2002), Irreducible complexity and Darwinian gradualism: A reply to Michael J. Behe (2002), Craig’s case for God’s existence (2003), Cosmic fine-tuning and terrestrial suffering: Parallel problems for naturalism and theism (2004), More pain and pleasure: A reply to Otte (2004), On the nature of naturalism: Comments on Michael Rea’s World Without Design (2004), Where does teleological thinking stand today? Reinterpreting Ruse’s Darwin and Design (2004), God, science and naturalism (2005), Probabilistic arguments for multiple universes (2007), The argument from evil (2008), The problem of evil (2008), David Hume (2009), Cumulative cases (2010), Faith without God: An introduction to Schellenberg’s trilogy (2011), Darwin’s argument from evil (2012), Christian theism and life on earth (2012), Diagnosing bias in philosophy of religion (2013), The limitations of pure skeptical theism (2013), Explanation and the problem of evil (2013), Meet the new skeptical theism, same as the old skeptical theism (2014), Confirmation theory and the core of CORNEA (2014), A critique of the Kalam cosmological argument (2014), Evolution and the problem of evil (2014), Simplicity and natural theology (2016), Where skeptical theism fails, skeptical atheism prevails (2016), Current Controversies in Philosophy of Religion (2017), Evil and the God of Abraham, Anselm, and Murphy (2017), God, evil, and the nature of light (2017), Atheism and agnosticism (2017), Renewing Philosophy of Religion (2018), What if God makes hard choices? (2019), Panpsychotheism (2019), Philosophy of religion: A vision for the field (2019).

35. Quentin Smith

            Smith, Western Michigan
Üniversitesi’nde görev yapmakta olan bir felsefe profesörüdür. Uzmanlık
alanları arasında dil felsefesi, fizik felsefesi, zaman felsefesi, metafizik ve
din felsefesi bulunmaktadır. Smith yüzyılın en önemli ateist din
felsefecilerinden biridir. Kelam Kozmolojik Argüman ve çeşitli fizik
teorilerinin teizmle bağdaşıp bağdaşmadığı gibi konularda önemli çalışmaları
vardır. Ayrıca, evrenin varlığının ve yasalarının natüralistik açıklamaları
konusuna odaklanan az sayıdaki ateist din felsefecisinden biridir.

Önemli Eserleri: The Anthropic Principle and Many-Worlds Cosmologies (1985), On the Beginning of Time (1985), Kant and the Beginning of the World (1985), World Ensemble Explanations (1986), Infinity and the Past (1987), The Uncaused Beginning of the Universe (1988), An Analysis of Holiness (1988), A Natural Explanation of the Existence and Laws of Our Universe (1991), Atheism, Theism and Big Bang Cosmology (1991), An Atheological Argument From Evil Natural Laws (1991), Concerning the Absurdity of Life (1991), The Anthropic Coincidences, Evil and The Disconfirmation of Theism (1992), A Big Bang Cosmological Argument for God’s Nonexistence (1992), The Concept of a Cause of the Universe (1993), Reply to Craig: The Possible Infinitude of the Past (1993), Divine Foreknowledge and Human Freedom (1993), The Conceptualist Argument for God’s Existence (1994), Stephen Hawking’s Cosmology and Theism (1994), Can Everything Come to Be Without a Cause? (1994), Did the Big Bang Have a Cause? (1994), Anthropic Explanations in Cosmology (1994), Internal and External Causal Explanations of the Universe (1995), Explanatory Rationalism and Contingent Truths (1995), A Defense of a Principle of Sufficient Reason (1995), The Metaphysical Necessity of Natural Laws (1996), Theism, Atheism, and Big Bang Cosmology (1996), Causation and the Logical Impossibility of a Divine Cause (1996), Two Ways to Prove Atheism (1996), Two Ways to Prove Atheism (1996), Simplicity and Why the Universe Exists (1997), Swinburne’s Explanation of the Universe (1998), Big Bang Cosmology and Atheism (1998), Why Stephen Hawking’s Cosmology Precludes a Creator (1998), The Reason the Universe Exists is That It Caused Itself to Exist (1999), Concerning the Metaphysical Necessity of the Universe Beginning Uncaused: A Reply to George Nakhnikian (2000), Problems with John Earman’s Attempt to Reconcile Theism with General Relativity (2000), The Metaphilosophy of Naturalism (2001), The Metaphysical Necessity of Natural Laws (2001), Time Was Created by a Timeless Point: An Atheist Explanation of Spacetime (2002), Kalam Cosmological Arguments for Atheism (2007), A Cosmological Argument for a Self Caused Universe (2008), A Naturalistic Account of the Universe. (2008).

36. Raymond Bradley

            Bradley, Simon Fraser
Üniversitesi’nde görev yapmış emekli bir felsefe profesörüdür. Uzmanlık
alanları arasında metafizik, zaman felsefesi, din felsefesi ve bilim
felsefesidir. Teist filozoflarla tartışmalar yapmış olan Bradley’in ilgilendiği
konular arasında ölümden sonra yaşamın imkanı, özgür irade savunması ve akıllı
tasarım gibi konular vardır.

Önemli Eserleri: The meaning of life: Reflections on God, immortality, and free will, Intelligent Design or Natural Design, God, Design, and Evolution: A Teleological Argument for Atheism, A Moral Argument for Atheism (1999), God on Trial – Antony in Wonderland (2006), The Rivalry Between Religions (2007), The Free Will Defense Refuted and God’s Existence Disproved (2007), Can God Condemn One to an Afterlife in Hell? (2015), Why Survival is Metaphysically Impossible (2015), God’s Gravediggers: Why No Deity Exists (2016).

37. Richard Gale

            Gale, Pittsburgh Üniversitesi’nde
görev yapmış bir felsefe profesörüydü. Metafizik, zaman felsefesi, pragmatizm,
ve din felsefesi üzerinde uzmanlaşmıştı. Din felsefesi hakkındaki çalışmaları
dini tecrübe argümanı, kozmolojik argüman, ontolojik argüman, kötülük problemi,
Tanrısal sıfatlar arası çelişkiler ve daha pek çok konu üzerine yoğunlaşan
Gale, 20. yüzyılın en önemli nonteist felsefecilerinden biriydi.

Önemli Eserleri: Omniscience-Immutability Arguments (1986), A Priori Arguments From God’s Abstractness (1986), Freedom Versus Unsurpassable Greatness (1988), Freedom and the Free Will Defense (1990), On the Nature and Existence of God (1991), A Reply to Paul Helm (1993), Time and Eternity (1994), Why Alston’s Mystical Doxastic Practice Is Subjective (1994), Swinburne’s Argument From Religious Experience (1994), The Overall Argument of Alston’s Perceiving God (1994), The Epistemology of Religious Experience (1995), Some Difficulties in Theistic Treatments of Evil (1996), A New Cosmological Argument (1996), Atheism & Theism (1996), Ontological Arguments and Belief in God (1998), R. M. Adams’s Theodicy of Grace (1998), A New Argument for the Existence of God: One That Works, Well, Sort Of (1999), Swinburne on Providence (2000), Alvin Plantinga’s Warranted Christian Belief (2001), A Response to Oppy, and to Davey and Clifton (2002), Divine Omniscience, Human Freedom, and Backwards Causation (2002), A Response to Almeida and Judisch (2003), The Existence of God (2003), A Response to My Critics (2003), Cosmological and Design Arguments (2005), On the Cognitivity of Mystical Experiences (2005), Comments on the Will to Believe (2006), The Failure of Classical Theistic Arguments (2007), Evil and Alvin Plantinga (2007), Review of Bruce Langtry, God, the Best, and Evil (2009), God and Metaphysics (2010), More Modest Ontological Argument (2012).

38. Robin Le Poidevin

            Le Poidevin Leeds Üniversitesi’nde
görev yapmakta olan bir felsefe profesörüdür. Uzmanlık alanları arasında
metafizik, zaman felsefesi, din felsefesi, ve agnostisizm bulunmaktadır. Le
Poidevin, aynı zamanda bu listedeki felsefeciler arasından herhangi bir kitabı
Türkçe’ye çevrilmiş olan tek felsefecidir. Kendisinin Arguing for Atheism
kitabı, Ateizm: İnanma İnanmama Üzerine Bir Tartışma adıyla Ayrıntı Yayınları
tarafından çevrilmiştir.

Önemli Eserleri: The Justification of Science and the Rationality of Religious Belief (1991), Creation in a Closed Universe Or, Have Physicists Disproved the Existence of God? (1991), Autonomous Agents or God’s Automata?: Human freedom from the divine perspective (1995), Internal and External Questions about God (1995), Time, Death and the Atheist (1995), Arguing for Atheism: An Introduction to the Philosophy of Religion (1996), Forrest, P.-God without the Supernatural (1998), Rationality and Religion (2002), Theistic discourse and fictional truth (2003), Are We the Outcome of Chance or Design? (2008), Identity and the composite Christ: an incarnational dilemma (2009), Incarnation: Metaphysical Issues (2009), Agnosticism: A Very Short Introduction (2010), Euthyphro and the goodness of God incarnate (2011), Multiple incarnations and distributed persons (2011), The Incarnation: divine embodiment and the divided mind (2011), The Necessity of God and the Psychology of Counterfactual Thinking (2012), Kenosis, Necessity and Incarnation (2013), ’Once For All’: The Tense of the Atonement (2016), Religious Fictionalism (2019).

39. Ryan Stringer

            Stringer, doktorasını California-San
Diego Üniversitesi’nde yapmış bir felsefecidir. Uzmanlık alanı ahlak
felsefesidir. Infidels internet sitesinde çeşitli teistik argümanları
eleştirdiği makaleleri bulunmaktadır.

Önemli Eserleri: Omniscience and Learning (2010), Questions of Existence and the Modal Cosmological Argument (2011), Arguments from Perfection (2011), Evil and Skeptical Theism (2012), Modal Arguments for Atheism (2012), Nonbelief and Hope (2013), On Mavrodes’ Moral Argument for Adopting Religious Belief (2013), A Logical Argument from Evil (2013), God and the Meaning of Life (2014), Two Fatal Problems with the Fine-Tuning Argument (2015), Realist Ethical Naturalism for Ethical Non-Naturalists (2018).

40. Scott Aikin

            Aikin, Vanderbilt Üniversitesi’nde
görev yapmakta olan bir felsefe profesörüdür. Uzmanlık alanları epistemoloji,
antik felsefe, informel mantık ve din felsefesidir. Odaklandığı konular bir
inancın gerekçelendirilmesinin ne demek olduğu, Presokratik felsefede ve
Helenistik felsefede bilme kavrayışları, ve safsata teorisidir. Din
felsefesindeyse Tanrı’yı bilmenin imkanı konusuna odaklanmaktadır.

Önemli Eserleri: Reasonable Atheism (2011), Evidentialism and the Will to Believe (2014), A Dilemma for James’s Doctrine of the Will-to-Believe (2014), Does Divine Hiding Undercut Positive Evidential Atheism? (2016).

41. Stephen Law

            Law, Heythrop Üniversitesi’nde görev
yapmaktadır. Akademik işlerinden çok yazdığı popüler felsefe kitaplarıyla
tanınmaktadır. Önemli yarı akademik felsefe dergisi Think’in editörüdür.
 Tezi metafizik ve dil felsefesi
üzerine olsa da Law’un akademik işleri din felsefesine yoğunlaşmıştır.
Özellikle kötülük problemi hakkında yazdıklarıyla tanınan Law’un hakkında
yazdığı konular arasında dini epistemoloji ve hümanizm de bulunmaktadır.

Önemli Eserleri: A new problem of evil, The evil-god challenge (2010), Plantinga’s belief-cum-desire argument refuted (2011),  Humanism: A Very Short Introduction (2011), What is Humanism? (2013), Sceptical theism and a lying God: Wielenberg’s argument defended and developed (2015), The Pandora’s box objection to skeptical theism (2015), Skeptical theism (2016), Skeptical Theism and Skepticism About the External World and Past (2017), Wittgensteinian Accounts of Religious Belief: Noncognitivist, Juicer, and Atheist‐Minus (2017), Miss the target: How some ‘sophisticated’ theists Dodge atheist criticism (2018), Religious Epistemology (2018), The X-claim argument against religious belief (2018).

42. Stephen Maitzen

            Maitzen, Acadia Üniversitesi’nde
görev yapmakta olan bir felsefe profesörüdür. Özellikle etik, epistemoloji ve
din felsefesinde uzmanlaşmıştır. Determinizm ve determinizmin hayatın anlamıyla
ilişkisi, muğlaklık ve ontoloji, ve varlık, değer ve amaç açısından nihailik
gibi konu başlıklarıyla ilgilenmektedir.

Önemli Eserleri: Swinburne on credal belief (1991), Theism as Theory: Issues in the Epistemology of Religious Belief (1992), Two Views of Religious Certitude (1992), God and other theoretical entities (1995), A semantic attack on divine-command metaethics (2004), Anselmian atheism (2005), Divine hiddenness and the demographics of theism (2006), Skeptical Theism and God’s Commands (2007), Cornea and closure (2007), Does Molinism explain the demographics of theism? (2008), Skeptical theism and moral obligation (2009), Ordinary Morality Implies Atheism (2009), On Gellman’s Attempted Rescue (2010), On God and Our Ultimate Purpose (2011), Stop Asking Why There’s Anything (2012), Questioning the Question (2013), The moral skepticism objection to skeptical theism (2013), Atheism and the Basis of Morality (2013), Agnosticism, Skeptical Theism, and Moral Obligation (yayına hazırlanıyor).

43. Thaddeus Metz

            Metz, Johannesburg Üniversitesi’nde
görev yapmakta olan bir felsefe profesörüdür. Uzmanlık alanları Afrika
felsefesi, hukuk felsefesi, siyaset felsefesi ve özellikle hayatın anlamı
problemidir. Metz, hayatın anlamı problemine en ciddi şekilde eğilen ateist
filozoftur. Metz’in hayatın anlamının Tanrı’nın varlığı, ruhun varlığı, ve
ölümsüzlük gibi şeylerin anlamlı bir hayat için gerekli olup olmadığı sorusunu
ele aldığı çok sayıda makalesi ve konuyla ilgili bir kitabı bulunmaktadır.

Önemli Eserleri: Could God’s purpose be the source of life’s meaning? (2000), Utilitarianism and the Meaning of Life (2003), The immortality requirement for life’s meaning (2003), Critical Notice:Baier and Cottingham on the Meaning of Life (2005), God’s purpose as irrelevant to life’s meaning: Reply to Affolter (2007), New developments in the meaning of life (2007), God, Morality and the Meaning of Life (2008), Meaning in Life: An Analytic Study (2013), The Meaning of Life, Revised Edition (2013), How God Could Assign Us a Purpose without Disrespect: Reply to Salles (2013), Assessing Lives, Giving Supernaturalism Its Due, and Capturing Naturalism: Reply to 13 Critics of Meaning in Life (2015), Further Explorations of Supernaturalism about Meaning in Life: Reply to Cottingham, Goetz, Goldschmidt, Jech and Wielenberg (2016), Reasons of Meaning to Abhor the End of the Human Race (2016), Meaning in Life (2017), God’s Role in a Meaningful Life: New Reflections from Tim Mawson (2018), Accounting for Similarities and Differences in Moral Belief (Atheism) (2019), Meaning (Atheism) (2019), God, Soul and the Meaning of Life (2019), Meaning in Life in Spite of Death (basıma hazırlanıyor) What Makes Life Meaningful? A Debate (basıma hazırlanıyor).

44. Theodore Drange

            Drange, Batı Virginia
Üniversitesi’nde görev yapmış emekli bir felsefe profesörüdür. Uzmanlık
alanları dil felsefesi, epistemoloji ve din felsefesidir. Özellikle İnançsızlık
Argümanı (Argument from Nonbelief) ile tanınan Drange kötülük problemi,
Tanrısal sıfatların tutarlılığı, hassas ayar argümanı ve ölümden sonra yaşamın
imkanı gibi konular hakkında da çalışmıştır.

Önemli Eserleri: The Arguments From Evil and Nonbelief, Nonbelief as support for atheism, The Argument from Non-Belief (1993), The Argument from the Bible (1996), Nonbelief & Evil: Two Arguments for the Nonexistence of God (1998), The fine tuning argument (1998), Why be moral? (1998), Science and miracles (1998), Can creationism be scientific? (1998), Nonbelief vs. Lack of Evidence: Two Atheologlcal Arguments (1998), Incompatible-Properties Arguments: A Survey (1998), Atheism, agnosticism, noncognitivism (1998), The Fine-Tuning Argument Revisited (2000),  A Response to Parrish on the Fine-Tuning Argument (2000), McHugh’s Expectations Dashed (2002), Gale on Omnipotence (2003), A rebuttal to pardi’s criticism of ANB (2004), Reply to Critics (2005), Is “God Exists” Cognitive? (2005), On defending atheism (2005), Review of Jordan Howard Sobel’s logic and theism (2006), The arguments from confusion and biblical defects (2006), The Pluralizability Objection to a New-Body Afterlife (2015), Conceptual Problems Confronting a Totally Disembodied Afterlife (2015).

45. Wes Morriston

            Morriston, Colorado Üniversitesi
Boulder’da görev yapan agnostik bir felsefe profesörüdür. Kariyerinin büyük bir
bölümünde teist olan Morriston, Hristiyanlık’ı görece kısa bir süre önce
bırakmıştır. Özellikle Kelam Kozmolojik Argüman’ı eleştirdiği makalelerin, hem
nonteistler hem de teistler tarafından bu argümana yapılan en etkili
eleştirilerden bazılarını içerdiği kabul edilmektedir. Ayrıca ahlak argümanının
objektif ahlaki değerlere dayanan formülasyonuna ve İlahi Buyruk Teorisi’ne
önemli eleştiriler getirmiştir. Morriston’ın mutlak kudret ve mutlak iyilik
gibi tanrısal sıfatların tutarlı olup olmadığı ve Plantinga’nın Özgür İrade
Savunması gibi konularda da makaleleri vardır.

Önemli Eserleri:  Must the Past Have a Beginning? (1999), Must the Beginning of the Universe Have a Personal Cause? (2000), What Is So Good About Moral Freedom? (2000), Omnipotence and Necessary Moral Perfection: Are They Compatible? (2001), Must There Be a Standard of Moral Goodness Apart from God? (2001), Craig on the Actual Infinite (2002), Must Metaphysical Time Have a Beginning? (2003), The “Evidential Argument from Goodness” (2004), The Moral Obligations of Reasonable Non-Believers: A Special Problem for Divine Command Metaethics (2009), What if God Commanded Something Terrible? A Worry for Divine-command Meta-ethics (2009), and the Actual Infinite (2010), Endless Future, Beginningless Past,God and the Ontological Foundation of Morality (2012).

46. William Rowe

            Rowe, Purdue Üniversitesi’nde görev yapmış, din felsefesi üzerine uzmanlaşmış bir ateist felsefe profesörüydü. Çalışmaları din felsefesinin 20. Yüzyıl’ın ikinci yarısından itibaren yeniden canlanmasında önemli rol oynamış öncü filozoflardan biridir. Özellikle kötülük probleminin delilci formülasyonunu ortaya koyup savunmasıyla, Kozmolojik Argüman hakkında yaptığı çalışmalarıyla, Tanrı’nın özgür iradesine karşı öne sürdüğü argümanlarıyla, ve ‘En İyi Mümkün Dünya’nın Olmaması Problemi’ni (The Problem of No Best World) detaylı bir şekilde savunmasıyla ünlüdür.

Önemli Eserleri: The Fallacy of Composition (1962), The Cosmological Argument and the Principle of Sufficient Reason (1968), Two Criticisms of the Cosmological Argument (1970), God and Timelessness (1972), Plantinga on Possible Worlds and Evil (1973), The Cosmological Argument (1975), The Cosmological Argument (1975),  The Ontological Argument and Question-Begging (1976), Comments on Professor Davis’ “Does the Ontological Argument Beg the Question?” (1976), The Cosmological Argument (1978), The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism (1979), On Divine Foreknowledge and Human Freedom: A Reply (1980), Religious Experience and the Principle of Credulity (1982), Self-Existence and the Cosmological Argument (1983), Evil and the Theistic Hypothesis: A Response to Wykstra (1984), Rationalistic Theology and Some Principles of Explanation (1984), Theism (1986), Ruminations About Evil (1991), The Problem of No Best World (1994), The Evidential Argument From Evil: A Second Look (1996), In Defense of ‘the Free Will Defense’ Response to Daniel Howard-Snyder and John O’Leary-Hawthorne (1998), Reply to Plantinga (1998), Religious Pluralism (1999), The Problem of Divine Sovereignty and Human Freedom (1999), God and the Problem of Evil (2001), Can God Be Free? (2002), Can God Be Free? (2004),  Cosmological Arguments (2004), Response to Hasker (2005), Can God Be Free? (2006), Friendly Atheism, Skeptical Theism, and the Problem of Evil (2006), Replies (2007), Peter Van Inwagen on the Problem of Evil (2008), Review of Alvin Plantinga, Michael Tooley, Knowledge of God (2008), Argument and the Principle of Sufficient Reason (2009), Alvin Plantinga on the Ontological Argument (2009), Bruce Langtry: God, the Best, and Evil (2010), Friendly Atheism Revisited (2010), Response To: Divine Responsibility Without Divine Freedom (2010).

1 Yorum

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Felsefenin Bilim Eğitimindeki Önemi – Subrena E. Smith

Sonraki Gönderi

Deflasyonist Argüman – Mehmet Mirioğlu

En Güncel Haberler Analitik Felsefe:Tümü