Epistemikçilik ve Fizikalizm – Alexander Pruss

//
403 Okunma
Okunma süresi: 2 Dakika
  1. “Kel” sıfatının uygulanmasını gerektiren net bir sınır vardır.
  2. Eğer “kel” sıfatının uygulanması için net bir sınır varsa, bu sınır sonsuz karmaşıklıkta bir dilsel kuralla tanımlanmıştır.
  3. Fizikalizm doğruysa hiçbir dilsel kural sonsuz karmaşıklıkta olamaz.
  4. Dolayısıyla fizikalizm doğru değildir.

Öncül (1) için argümanımız klasik mantığın ta kendisidir. Öncül (2) için öne sürülebilecek argümansa son gönderimdeki çok sayıda tür (many-species) akıl yürütmesine dayanmaktadır. Eğer (3) doğruysa ve dilsel kurallarımız bizlerin dilsel pratikleriyle belirleniyorsa, dilsel pratiklerimiz sonlu bir doğaya sahiptir.

Eleştiri: Bizler analog varlıklarız ve her analog sistem mümkün sonsuz karmaşıklık içeren durumlara sahiptir.

Cevap 1: Bizlerin sahip oldukları işlemsel durumlar küçük farklılıkların fark yaratmadığı durumlardır, dolayısıyla uygulamada yalnızca sonlu karmaşıklığa sahibiz.

Cevap 2: Analog sistemlerin içinde bulunabildikleri durumların karmaşıklığının bir kardinalite üst limiti vardır (analog sistemler sadece sürekli-çok miktarda durum kodlayabilirler) Ancak saçları olan insan benzeri türlerin sayısının bir kardinalite üst limiti yoktur, zira bu türlerden uzay-zamanları gerçeküstü sayı sistemlerine dayalı olup gerçek sayıların kardinalitelerini aşan da olabilir.


Alexander Pruss-Epistemicism and physicalism”, (Erişim Tarihi: 02.12.2020)

Çevirmen: Berat Mutluhan Seferoğlu

Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde lisans eğitimine devam etmektedir. Başta metafizik ve din felsefesi olmak üzere felsefenin çoğu alanıyla ilgilenir. Felsefe dışındaki ilgi alanları evrimsel psikoloji, metal müzik ve RPG oyunlarıdır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Enis Doko, Üçlübirlik Problemi ve Hristiyan Teizminin Eleştirisi Üzerine (2. Bölüm) – Yeşua Özçelik

Sonraki Gönderi

Perdüre Etmek, Fizikalizm ve Görelilik – Alexander Pruss

En Güncel Haberler Analitik Felsefe:Tümü

Video Oyunları ve Felsefe – Alex Fisher

Video oyunları, insanların spor hayallerini gerçekleştirmelerine, diğer dünyaları keşfetmelerine, oyunlardaki gizemlerin cevaplarını bulmak için saatlerce uğraşmalarına

Ahlaki Hata Teorisi – Ian Tully

Eylemlerimizden hangisinin ahlaken yanlış olduğunu konusunda çoğunlukla bir uzlaşıya varamasak dahi en azından birçoğumuz kimi eylemlerin