Üçlübirlik İnancının Tutarsızlığı Argümanı- Jeffery Jay Lowder

/
1326 Okunma
Okunma süresi: 2 Dakika

Bu gönderinin amacı Hristiyan üçlübirlik doktrininin tutarsızlığını göstermek için bir argüman taslağı ortaya koymaktır.

Üçlübirlik Doktrinin Formülasyonu:

Üçlübirlik doktrinini 3 ana savı içeren şekilde tanımlayarak başlayalım:

  • (T1) Tam olarak bir Tanrı vardır.
  • (T2) Baba, Oğul ve Kutsal Ruh birbiriyle aynı değildir.
  • (T3) Baba, Oğul ve Kutsal Ruh aynı tözdendir (consubstantial).

Üçlübirliğin Tutarsızlığı Argümanı (“Mantıksal Üçlübirlik Problemi” olarak da bilinir):

  • Üçlübirlik doktrini doğruysa, tam olarak bir Tanrı, yani Yüce Baba vardır. [T1’den]
  • Baba, Tanrı’dır. [1’den)]
  • Üçlübirlik doktrini doğruysa, Oğul Baba ile aynı tözdendir ancak Baba ile aynı değildir. [T2 ve T3’ten]
  • x ve y varsa, x bir Tanrı’dır; x, y ile aynı değildir ve y, x ile aynı tözdendir; o halde tam olarak bir Tanrı’nın var olması söz konusu olamaz.  [Öncül]
  • O zaman tam olarak bir Tanrı’nın var olması söz konusu olamaz.  [(2), (3) ve (4) ‘ten] 
  • O halde, Üçlübirlik doktrininin doğru olması mümkün değildir. [(1) ve (5) ‘ten]

Hristiyan alimlerin Üçlübirlik doktrinine karşı öne sürülmüş bu türden argümanlara karşı çok sayıda açıklama ve savunma ortaya koyduklarını bildiğim için, bu argümanın sağlam olduğunu göstermeye çalışmaktan ziyade yalnızca geçerli olduğunu iddia ediyorum. (Sağlam -sound- argümanlar öncülleri doğru olan geçerli -valid- argümanlardır. Geçerli argümanlar, öncüllerinin doğruluğu ya da yanlışlığından bağımsız olarak, öncüllerinin doğru olması halinde sonuçları da doğru olmak zorunda olan argümanlardır. Ç.N.)

Kaynakça: 6.öncül dışındaki öncüller Michael Cannon Rea, Oxford Readings in Philosophical Theology: Trinity, Incarnation, and Atonement (New York: Oxford University Press, 2009), 3-4’ten alınmıştır.


*Üçlübirlik (Trinity): Teslis inancı olarak da adlandırılır; Baba-Oğul ve Kutsal Ruh. Çoğu Hristiyanın görüşüne göre Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un aynı anda hem ayrı varlıklar olup hem de Tanrı olduklarının ve bununla beraber sadece tek bir Tanrının olduğunun iddia edildiği doktrindir.


Not: Arkadaşımız Yeşua Özçelik, bu metne dair bir eleştiri yazısı kaleme almıştır.


Jeffery Jay Lowder- “An Argument for the Incoherence of the Trinity”, (Erişim Tarihi: 09.07.2020), Erişim Kaynağı: http://naturalisticatheism.blogspot.com/2011/11/argument-for-incoherence-of-trinity.html

Çevirmen: Taner Beyter

Çeviri Editörü: Berat Mutluhan Seferoğlu

Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nü bitirdi, Felsefe master eğitimine ise ara verdi. Etik, epistemoloji, din felsefesi ve meta-felsefe ile ilgilenir. Öğretmen olup, STK’larda görevlidir.

3 Yorum

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

20 Sovyet Sağlık Propagandası Afişi – Russia Beyond

Sonraki Gönderi

Tarih Boyunca Irkçılık: Mevzubahis Sadece Renkler Değil – Owen Lewis

En Güncel Haberler Analitik Felsefe:Tümü