Derleme: 68 Türk Felsefeciden Seçtiklerim – Taner Beyter

//
3705 Okunma
Okunma süresi: 5 Dakika

Türkçe felsefe literatürü giderek büyüyor ve çağdaş tartışmalar görece daha çok ön plana çıkmaya başladı.

Ülkemizdeki felsefe algısı, karikatür paylaşan sosyal medya sayfaları, felsefi derinlikten yoksun bazı Youtube kanalları veya popüler tüketime odaklanmış sitelerden dolayı kitlelerin gözünde bir miktar prestij kaybına uğramış olabilir. Bu derlemenin amacı felsefeye ilgili bireylere naçizane bir izlek ve başlangıç noktası sunmaktır. Felsefeciler olarak, eğer felsefeye yani yaptığımız işe bir saygımız var ise kitlelere karşı da bir takım sorumluluklarımız varmış gibi görünüyor (Bu ifademin epey tartışmalı olduğunun farkındayım). Bu derlemeye tesadüf ederek entelektüel anlamda kendisine eşlik edecek bir çalışmayı okuyacak kişiler olacağını tahmin ediyor ve umuyorum. Diğer yandan ülkemizde çalışmalarına devam Türk felsefecilerinin bir kısmını da okuyucularla buluşturmayı amaçlıyorum.

Bu derlemede yer alan isim ve çalışmalar derlemeyi yapan kişinin kendi felsefi ilgi alanına göre şekillenmiştir ve herhangi bir “iyi felsefeci/kötü felsefeci” ayrımına denk düşmemektedir. Sıralamanın ise özel bir anlamı yoktur ve bir değer yargısı içermemektedir.

Diğer yandan bu listede yer alan isimler, Türkiye felsefe tarihinde yer alan önemli simalara odaklanmaktan ziyade günümüzde çalışmalarına devam eden (veya yakın zamana dek devam etmiş olan) isimlere odaklanmıştır.

Ulaşılabilir olması açısından seçilmiş olan makalelerin üzerine tıklayarak doğrudan okuyabilirsiniz. Bazı bağlantılara ulaşmakta zorluk yaşarsanız alternatif yollar bulmak sizin epistemik ve entelektüel erdemlerinizle ilgili bir sorumluluk olacaktır.

Yasal sorumluluklardan dolayı paylaştığımız bağlantılar genellikle yazarın kendisinin de halka açık olarak paylaşmış olduğu academia.edu veya dergipark.com gibi platformlara yönlendirmektedir (veya yazarın akademik çalışmalarının olduğu üniversite sayfası/kendi sayfasına yönlendirilmiş olabilirsiniz). İlgili platformlardan bazıları üyelik talep edebilir.

Elbette bu derlemeye başka isimler ve çalışmalar da eklenebilir. Onu da başka bir derlemeye bırakalım. Keyifli okumalar (Katkı ve eleştirileriniz için bize ulaşmaktan çekinmeyin).


1. Kemal Batak: Epistemik İçselcilik ve Dışsalcılık

2. Mehtap Doğan: Biyolojik Doğalcılık Ekseninde John Searle ve Zihin-Beden Problemi

3. Mehmet Elgin: Bağlam Rasyonalizmi ve Bilimde İlerleme

4. Ömer Aygün: Yeniden Heidegger

5. Murat Baç: Epistemoloji

6. Mehmet Sait Reçber: Bayle, Spinoza ve Panteizm Meselesi

7. Hüseyin Gazi Topdemir: Bir Felsefe Disiplini Olarak Bilim Tarihi

8. Tufan Kıymaz: Fizikselcilik Karşıtı Bilgi Argümanının Bir Savunusu

9. Zeynep Direk: Filozofların Irk Düşüncesinin Peşinde

10. Teo Grünberg: Epistemik Mantık Üzerine Bir Soruşturma

11. Selim Berker: The Normative Insignificance of Neuroscience

12. F. S. Mehmet Öztürk & Mehmet Ali Sarı: BIV Şüpheci Argümanı ve Çağdaş Tepkiler

13. Erhan Demircioğlu: Physicalism and Phenomenal Concepts & Quine ve Semantik Belirsizlik

14. Nebi Mehdiyev: Bilgi Bağlamsal Değildir

15. Şafak Ural: Bilim Felsefesi’nin Amacı veya Bilim Felsefesi’nin Felsefesi

16. İoanna Kuruçadi: Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde Demokrasi Kavramı ve Sorunları

17. Doğan Göçmen: Thomas Hobbes, Leviathan ve Barışçıl Bir Toplum Perspektifi

18. Huzeyfe Demirtaş: Epistemik Adaletsizlik

19. Murat Aydede: Cognitive Architecture, Concepts, and Introspection: An Information-Theoretic Solution to the Problem of Phenomenal Consciousness

20. Gürol Irzık: Carnap’ın İçsel ve Dışsal sorular Ayrımının Kapsamı

21. Hasan Yücel Başdemir: Gerekçelendirme, Epistemik Seviyeler ve Kesin Bilgi: Farabi ve Chisholm Karşılaştırması

22. Ahmet Arslan: Aydınlanma

23. Yasin Ramazan: Doğa Varsayımı ve Yaratma

24. Sibel Kibar & Elif Büşra Yaşar: Kurtaj Hakkı Savunularında İki Arguman

25. İlhan İnan: Bilgi ve Yanılabilirlik

26. Kasım Küçükalp: Batı Metafiziğinin Dekonstrüksiyonuna Yönelik İki Yaklaşım: Heidegger ve Derrida

27. Atakan Altınörs: Dil Felsefesindeki Klasik Anlayışa Karşı Saussure’ün Örtük İtirazları

28. İnan Kalaycıoğulları & Batuhan Akgündüz: Osmanlılar ve Lamarck

29. Cengiz Çakmak: Wittgenstein’da Dil ve Felsefe İlişkisi

30. Nami Başer: Çağdaş Felsefede Öznellik Sorunu

31. Eyüp Ali Kılıçarslan: “Bilimsel Sosyalist” Hegel Ya Da Marxizme Hegel’in “Bilimsel Sosyalist” Olduğunu Öğretmeyi Amaçlayan Bir Deneme

32. Erdal Cengiz: Popüler Kültür ve Sanat

33. Kaan H. Ökten: Kant ve Prusya’da Dini Sansür

34. Ş. Halil Turan: Olgu, Değer, Kuram-Yüklülük

35. David Grünberg: The Place of Logic in Philosophy

36. Aret Karademir: Foucault ve Cinsellik Deney(im)i Kurgusu

37. Remzi Demir: Osmanlılar Dönemi’nde Bilim-Felsefe Birikimine Genel Bir Bakış

38. İhsan Fazlıoğlu: Türk Felsefe-Bilim Tarihi’nin Seyir Defteri

39. Melek Dosay Gökdoğan & Remzi Demir: İslâm ve Türk Uygarlığında Makine Tarihi

40. Ahmet Ayhan Çitil: Bilgi, Mantık ve Varlık İlişkisi

41. Örsan K. Öymen: Heidegger Üzerine Düşünceler

42. Emre Şan: Demokrasi ve Kriz Deneyimi

43. Hasan Aydın: Gazzâlî ve İbn Rüşd’de Nedensellik Tartışması ve Bilim Tarihindeki Yansımaları

44. Ahmet Ayhan Çitil: Bir, Çok ve Sonsuzluk

45. Ömer Türker: Varlık ve Anlam: Bilgi ve Bilinenin Özdeşliği Üzerine

46. Güçlü Ateşoğlu: Hegel’in Dinmeyen Yankısı

47. Hakan Gündoğdu: Evrimci Etiğin Sorunları ve Antony Flew

48. Zikri Yavuz: Zamanın Bir Başlangıcı Olmalı mıdır?

49. Recep Alpyağıl: Türk Felsefesinde Dönememe Sendromu ve ‘Gel-en-ek’: Hermenötik Circle’ın İşlevi Üzerine Dönüşlü Bir Deneme & Gramer Olarak Teoloji

50. Engin Erdem: İyilik ve Sonsuzluk: Mâtürîdî ve Debûsî’nin Metafiziğinde Ölüm ve Hayatın Anlamı

51. Kadir Çüçen: Nasıl Mantıkçı Oldum ya da Olamadım?

52. Hatice Nur Beyaz Erkızan: Yaşamın Anlam Olanakları Olarak Etik

53. Betül Çotuksöken: Etik ve İş Dünyası

54. Güncel Önkal: Doğanın Gerçekliği, Tanrının Doğası: Zeki Tasarım Düşüncesi Nasıl Bir Felsefi Projedir?

55. Enis Doko: Makinalar Aşık Olabilir mi?

56. Eray Yağanak : Sosyal Epistemoloji, Eleştirel Düşünce ve Eğitim İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

57. Harun Tepe: Viyana Çevresi Filozoflarında Doğrulama ve/veya Onaylama

58. Ferhat Yoney: Ahlakın Evrimsel Kökeni, Ahlaki Bilgi ve Ahlaki Realizmi Zayıflatabilir mi?

59. Musa Yanık: Dini Epistemoloj: Alvin Plantinga Örneği

60. Ahmet Yıldız: Meta-etik Bir Teori Olarak Ahlaki Sezgiciliğin Savunulabilirliği

61. Serdal Tümkaya: Kaç Tane Farklı Metafelsefi Yaklaşım Vardır? & Nörofelsefe İndirgemeci mi Yoksa Eleyici mi? & Analitik Felsefe Neden Natüralizme Karşıdır?

62. Umut Eldem: Heiddegger ve Kant’ta Vicdan Kavramı Üzerine

63. Çetin Türkyılmaz: Hegel’de Gerçekleşme Kavramı

64. Umut Morkoç: Paradigmasız Devrim: Yapı’dan Sonraki Yol Üzerine Bir Değerlendirme

65. Murat Arıcı: Anti-Fizikselci Argümanların Kaynağı: Fenomenal Olanla Fiziksel Olan Arasındaki Kapanmaz Gedik


Saygıyla;

66. Erdinç Sayan: Erdinç SAYAN ile Söyleşi: Zihnin Doğası Üzerine

67. Arda Denkel: Arda Denkel Kitaplığı

68. Yücel Dursun: Varlık Ağacı ve Türeyişi & Badiou’daki İki’yi Dengeye Oturtmak Ya Da Bir’in Hesaba Katılışı

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Özgür İrade Üzerine Bir İnceleme – Mert Altıntaş

Sonraki Gönderi

Ahlaken Göz Önüne Alınabilirlik Kuramları: Ahlaki Açıdan Kimler ve Neler Önemlidir? – Jonathan Spelman

En Güncel Haberler Analitik Felsefe:Tümü