Kısıtlı Epistemik Mistikçilik – Alexander Pruss

//
378 Okunma
Okunma süresi: 2 Dakika

X (örneğin bilinç) hakkındaki gizemciliğin iki şekli vardır:

  • 1. Kavramsal: Bizim için X’in doğru teorisini kavramsallaştırabilmek dahi mümkün değildir.
  • 2. Epistemik: Bizim için X’in doğru teorisini bilmek mümkün değildir.

X hakkındaki kavramsal gizemciliğin X için epistemik gizemciliği gerektirir. Bilinçlilik, kasıtlılık ya da ahlak gibi tipik Xler için epistemik gizemcilik kavramsal gizemcilik gerektirir. Eğer biz X’in doğru teorisini kavramsallaştırabiliyorsak Tanrı bize bu teorinin doğru olduğunu gösterebilirdi. (”tipik Xler” olarak kısıtladım çünkü bilemeyeceğimiz ancak kavramsallaşıtrabileceğimiz bazı doğrular olabilir. Örneğin, Mars’taki yaşamın geçmişteki varlığı benim için bilinemez ancak kavramsallaştırabilecek bir gerçek olsa da bunu bilmem mümkün değildir.)

Ancak, biri epistemik gizemciliği şu şekilde zayıflatabilir:

  • 3. Kısıtlı Epistemik: X’in doğru teorisini bilmemiz yalnızca insani epistemik kaynaklar aracılığıyla mümkün değildir.

Şu ilginç koşullu önermeyi düşünün:

  • 4. Eğer bilinçlilik hakkındaki fizikalizm doğruysa o zaman bilinçlilik hakkındaki epistemik gizemcilik doğrudur.

İşte 4’e karşı bir argüman. Kesinlikle bilinçli olduklarını düşünmenin makul olduğu organizmaların (belki kafadanbacaklılar ya da ileri seviye omurgalılar) beyinlerinde yeni bir fizik bulduğumuzu hayal edin. Örneğin, belki de yalnızca bu beyinlerde bulunan tip yeni bir parçacık vardır ya da halihazırda bilinen bir parçacık tipi bu beyinlerde farklı hareket ediyordur. Dahası, yeni fiziğin davranışıyla bu yaratıklardaki bilinçlilik hakkında söylenebilecek makul şeyler arasında sıkı bir korelasyon vardır. Ve yeterince sofistike bir AI yaptığımızda sürpriz bir şekilde bu yeni fizik onda da kendini gösteriyordur. Bununla beraber ele aldığımızda bilinçliliğin bu yeni fiziğin davranışıyla tanımlanabileceğini söylemek makul olurdu.
Ancak ben aşağıdakinin doğru olduğunu düşünüyorum:

  • 5. Eğer bilinçlilik hakkındaki fizikalizm doğruysa ve eğer bilinçli varlıkların beyninde yeni bir fizik yoksa o zaman kısıtlı epistemik gizemcilik doğrudur.

İşte neden doğru olduğu. Fizikalizmi doğru varsayalım. Bilinçliliğin çoklu gerçekleştirilebilirlik bir dereceye kadar doğrudur çünkü kafadanbacaklılar ve memelilerin her ikisi de beyinleri çok farklı olmalarına -”beynin yeni fiziği” hipotezinin yanlış olduğunu varsayarsak- rağmen bilinçlidir (bu hipotez doğru olsaydı kafadanbacaklılıların ve memelilerin beyinleri arasındaki yapısal farklılıklar ”yeni fiziğe” göre benzerlikler tarafından makul şekilde ağır basılırdı. Çoklu gerçekleştirilebilirlik, bilincin içimizdeki somutlaşmasının spesifik ayrıntılarından bir dereceye kadar soyutlanmasını gerektirir.

Eğer bu doğruysa zihin hakkındaki doğru görüşün şunlar arasında bulunması gerekir:

  • anti-fizikalizm
  • kısıtlı epistemik gizemcilik (kavramsal gizemcilik ile birlikte ya da değil)
  • yeni fizik

Hangisi doğru olursa olsun zihin gizemcidir. 🙂


Alexander Pruss- “Restricted epistemic mysterianism”, (Erişim Tarihi: 18.11.2020), Erişim Kaynağı: http://alexanderpruss.blogspot.com/2020/11/restricted-epistemic-mysterianism.html

Çevirmen: Yiğit Aras Tarım

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Üçlü Etkiyi Çift Etkiye İndirgemek – Alexander Pruss

Sonraki Gönderi

Normlar ve Nedensel Referans Teorisi – Alexander Pruss

En Güncel Haberler Analitik Felsefe:Tümü