Potansiyelin Eşzamanlı Gerçekleşimi – Alexander Pruss

/
443 Okunma
1 min read

Aristotelesçi zeminde aşağıdaki önermeyi savunacağım:

  • Sahip olunan potansiyellerle eşzamanlı olan potansiyellerin gerçekleşme durumları vardır.

Özellikle eternalizmin (sonsuzculuk), potansiyelleri gerçeklikleriyle birlikte eş gerçek yaptığı gerekçesiyle, eternalizme karşı getirilen Aristotelesçi argümanların başarısız olduğu sonucu ortaya çıkar çünkü her Aristotelesçi, kendi gerçeklikleriyle eş gerçek olan potansiyellerin olduğunu kabul etmek zorundadır.

Argüman için önerme şudur:

  • 1. Tüm sıradan maddelerin var olmaya başladıkları bir an vardır.

Tüm zamansal maddelerin var olmaya başladıkları bir ilk an olduğu nedensel sonluculuk (finitism)’tan ortaya çıkar. ‘’Sıradan’’ maddeler derken köpekler, kediler ve meşe ağaçları gibi şeylerden bahsediyorum. Evrenin dalga fonksiyonu veya evrenin kendisi gibi tuhaf adayları ve melekler gibi olağanüstü maddeleri dâhil etmiyorum.

Şimdi şu öncülü ekleyelim:

  • 2. Her sıradan madde kendi potansiyelini her zaman gerçekleştirir.

Örneğin, sıradan maddeler her zaman elektromanyetik radyasyon yayarlar ve Aristotelesçi zeminde böyle bir faaliyet bir potansiyelin gerçekleşmesidir.

Zaman yolculuğu veya geriye doğru nedensellik söz konusu olduğu zaman, olağanüstü oluyor. Bu yüzden:

  • 3. Sıradan bir madde asla gelecek bir potansiyeli gerçekleştirmez.

Dahası, töz değişimi de olağanüstüdür, bu yüzden:

  • 4. Sıradan bir maddenin sahip olduğu her potansiyel, var olduğu bir zamanda sahip olduğu potansiyeldir.

Bu öncülleri takip ettiğimiz zaman şu sonuca ulaşırız:

  • 5. Sıradan bir madde, varoluşunun ilk anında sahip olduğu potansiyeli gerçekleştirir.

Alice’in sıradan bir madde olduğunu ve şimdi var oluşunun ilk anında olduğunu varsayalım (1)’deki gibi bir andadır). Alice kendi potansiyelini gerçekleştiriyor (2). Alice, var oluşunun ilk anında olduğu için, gerçekleştirmekte olduğu bu potansiyele şimdi veya gelecekte sahip olması gerekir (4). (3)’den dolayı Alice gelecek potansiyeli gerçekleştiremez, dolayısıyla şimdide olan potansiyeli gerçekleştirir. Ve (5) bize, potansiyelliğin bazen gerçekliğiyle eşzamanlı olduğu önermesini verir.


Alexander Pruss- “Simultaneous actualization of potentiality “, (Erişim Tarihi:20.11.2020), Erişim Kaynağı: http://alexanderpruss.blogspot.com/2020/01/simultaneous-actualization-of.html

Çevirmen: Alparslan Bayrak

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Şimdicilik ve Kararlar Üzerine – Alexander Pruss

Sonraki Gönderi

Alexander R. Pruss ve Joshua L. Rasmussen’in “Zorunlu Varlık” Anketi ve Sonuçları – Musa Yanık

En Güncel Haberler Analitik Felsefe:Tümü