Gerçekten Garip Olan Başka Bir Düşünce Deneyi – Alexandar Pruss

/
188 Okunma
1 min read

Kişisel kimliğin hafıza teorisini kabul ettiğimizi, ve insanların bir donanımdan bir diğer donanıma geçebileceğini kabul ettiğimizi varsayalım. Şimdi, Alice’in içeriden determinist bir kişi olduğunu, ve şu anda dış dünyadan herhangi bir girdi almadığını, Alice’in akli durumunun sık sık bir sabit diske kaydedildiğini varsayalım. Ve şimdi de, Alice’in AliceOne donanımdaki kişi olduğunu, AliceOne’ın E0, E1, E2, E3’ü 0,1,2,3 olarak sırasıyla tecrübe ettiğini varsayalım. Ve ardından, ilk donanımın yok edildiğini, ve ikinciden önceki yedekleme, donanımın bir başka kısmına, AliceTwo’ya, E2 deneyimini yaşamaya devam edene aktarılır. Ve ardından, AliceTwo yok edilir, birinci zamandan önceki yedekleme AliceThree’ye aktarılır, E1 deneyiminde bulunana ve ardından bütün donanımlar ve yedeklemeler bir doğal afet ile yok edilir.

Alice’in deneyimlerinin sırası nedir? Bunun yanıtı açıkça şudur:

  • Sırasıyla 0-5 zamanlarında E0, E1, E2, E3, E2, E1

Özellikle, Alice E2’yi ikinci kez deneyimlediğinde, eğer ne olacağından haberdar olsaydı, E1’de yaşanacak durum eğer kötü ise E1’den korkardı. Bunun için E1 onun geleceği olacaktır.

İkinci E1’in, ikinci E2’nin ardından deneyimlenmesine sebep olacak durum nedir? Dış zamanda olay sıralaması, ikinci E1’in, ikinci E2’nin ardından gelmesidir. Bu, Alice’teki nedensel ilişkilerin sırası değildir (ikinci E2’den beri, birinci E1’den gelirken, ikinci E1, birinci E0’dan gelir, ve bundan mütevellit AliceTwo ile AliceThree donanımı arasında nedensel bir ilişki gerekmez.)

Bütün bunların biraz garip olduğunu düşünüyorum. Daha da garipleştirmek için AliceTwo ve AliceThree’nin bir odada olduklarını ve zamanda, önce 5 zamanında, sonra da 4 zamanında olacak şekilde yolculuk ettiklerini hayal edelim. Şimdi, belki de, Alice son E1 tecrübesini son E2 tecrübesinden daha önce tecrübe etmiştir. Şimdi, gerçekten daha belirsiz.

Zaman yolculuğu yedeklemeleri ve zaman yolculuğu donanımı konusundaki varyasyonları ne kadar çok düşünürsem, son E2’nin son E1’den önce gelip gelmediği konusu bana o kadar belirsizleşiyor.

Bu bir argümandan daha fazlası değil. Ama aşağıdaki düşünce çizgileri, birinin ya da birkaçının doğru olduğunu düşündürtmüyor değil:


1- Zaman yolculuğu imkansızdır.
2- İnsanlar bir donanım parçasından diğerine hareket edemezler.
3- Bir yedeklemenin geri yüklenmesinde kimse hayat hayatta kalamaz
4- Deneyim düzeni, dar rasyonel eğilim bağlantılarına sahip değildir.
5- Deneyimin sırası oldukça belirsiz olabilir.


Alexandar Pruss- “Another really weird thought experiment”, (Erişim Tarihi: 17.11.2020), Erişim Kaynağı: https://alexanderpruss.blogspot.com/2020/05/another-really-weird-thought-experiment.html

Çevirmen: Eren Gündemir

Not: Çeviriye olan katkısı dolayısıyla Berat Mutluhan Seferoğlu’na teşekkür ederim.

Öncül Analitik Felsefe Dergisi, 19 Ocak 2018 tarihinde kuruldu. Sunum, söyleşi, makale, çeviri, canlı yayın gibi içerikler üreterek Analitik Felsefe’ye dair Türkçe veritabanını genişletmeye devam ediyor.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Tanrı ve Zamanın B Teorisi – Alexander Pruss

Sonraki Gönderi

İki Etkileşim Problemi – Alexander Pruss

En Güncel Haberler Analitik Felsefe