Stanford Felsefe Ansiklopedisi’nde En Çok Atıf Alan 295 Çağdaş Felsefeci – Eric Schwitzgebel

2761 Okunma
Okunma süresi: 7 Dakika

Oğlum David Schwitzgebel yeni çılgınca bilgisayar becerileriyle geri döndü, o yüzden kendisinin 2014’teki Stanford Felsefe Ansiklopedisi bibliyografyalarının uzantısını ona güncelettireyim diye düşündüm. Aşağıda en çok atıf alan 295 yazar mevcut (Sadece 1900’den itibaren olanlar dahil).

David K. Lewis’in gençlik fotoğrafı

Metod

Her yazar, girdi başına sadece bir kez sayıldı. 2010 yılında bunun, yazarları girdi başına birden fazla kez sayılmasına göre sezgisel olarak daha kabul edilebilir sonuçlar yarattığını fark ettim.

2014’deki listeden farklı olarak ortak yazarları dahil ettim. Ortak yazarlık felsefede gittikçe daha önemli bir hale geliyor. Fakat sistematize edilmemiş biçimlendirme sebebiyle ortak yazarları sadece yazar, ilk kodlamamda en az 27 girdide birinci yazar olarak atıf almışsa arayabildim. Bu grubun içindeki yazarlarda bile muhtemelen tüm ortak yazarlıkları bulamadım.

Yine 2014’dekinin aksine, editörleri ekledim fakat sadece bibliyografya satırında tarihten ve yazarlardan önce gözüküyorsa. Editörü bibliyografya satırında en başa koymak editörün rolüne veya derlemenin bütünlüğüne dikkat çekiyor.

Bilgisayarla işlenmiş arama ve sıralamadan sonra, bir miktar tahmin ve örüntü tanımayı içeren bir süreçte veriyi elle kodladım, bazı durumlarda imla hatalarını düzeltip yazarları birleştirirken (Örnek: Ruth Barcan = Ruth Marcus) daha çok da benzer isimli yazarları ayırdım.

Tutarsız sentaks ve mükemmel olmayan fazlalıkları çıkarma süreci bazı hatalara yol açtı, fakat büyük ve sistematik olana rast gelmedim. 170,000’ten fazla bibliyografik girdiyle mükemmelliğin imkansız olduğunu aklınızda tutun! +/- 2 girdiye kadar kodlama hatası olduğunu tahmin ediyorum.

Stanford Felsefe Ansiklopedisi’nin ana sayfasında yazarın ismini arayacak olursanız, kesinlikle benim metodumun bulduğundan daha çok sonuçla (Örnek: İsmi başta gelmeyen editörler, alt girdilerdeki isimler, adı metinde geçen ama bibliyografyada geçmeyenler ya da yanlış pozitifler olarak) karşılaşacaksınız. Dolayısıyla lütfen sayılarımı o metodla eleştirmeyin! Anlayışlı düzeltmeleri hoş karşılıyorum.

Güncel Ana Akım Anglo-Amerikan Felsefede Kabataslak Bir Nüfuz Ölçüsü

Bu liste “ana akım Anglo-Amerikan felsefe” (Burada ve şurada tanımladığım ve tartıştığım sosyolojik bir kategori) olarak adlandırdığım alanda güncel nüfuzun kabataslak bir ölçüsünü oluşturuyor. Örneğin, ilk beş —Lewis, Quine, Putnam, Rawls ve Davidson — Brian Letter’ın 1957’den beri en iyi Anglo-Amerikan felsefecilere yönelik anketinde ilk beşin dördünü içeriyor. Google Scholar ve Web of Science gibi daha meşhur Bibliyografik ölçümler bu özel sosyolojik fenomeni bu kadar iyi ölçmüyor.

Bu liste bir şeyi yakalıyorsa o da akademik felsefi kültürdeki bir an. Örneğin Michel Foucault’nun büyük küresel akademik etkisine rağmen ana akım Anglo-Amerikan felsefeciler ona nadiren atıf yapıyor ve kendisi bu listede 271.sırada yer alıyor.

İlave İkazlar

Stanford Ansiklopedisi’nde çalıştıkları konular ana akım Anglo-Amerikan felsefedeki görünürlüklerine göre daha az temsil edilen felsefeciler itibarlarının düşündürdüğünden daha aşağıda yer alacaklar. Misal, ırk felsefesinin gerektiğinden daha az temsil edildiği kanaatindeyim.

Bir alanda dönüştürücü etkisi bulunan yazarlar birden fazla alanda kayda değer fakat dönüştürücü olmayan katkılarda bulunan yazarlara göre daha az temsil edilecekler. Bu geçen hafta vefat eden ve bu sebeple aklımda kalan Barry Stroud’unki gibi göze çarpan eksiklikleri açıklayacaktır.

Kendilerinin katkıda bulundukları alanlarda girdileri orantısız olarak makale istemeye meyilli olduklarından ve yazarlar girdilerinde editörlere atıf yapma konusunda bir miktar baskı hissettiklerinden Stanford Ansiklopedisi’nin editörleri bir ölçüde gereğinden daha fazla temsil edilmiş olabilirler.

ETA: Ayrıca asıl katkıları 1960 öncesinde gerçekleşen felsefecilerin tarihsel önemlerine göre hatrı sayılır ölçüde daha az temsil edildiklerini düşünüyorum.

ETA2: Bazı okurların da belirttikleri gibi, evet, ben de (251.sıra için birkaç kişiyle beraber) listedeyim. Bu metod beni gereğinden daha iyi bir yere koyduğu için (İkinci ve dördüncü ikazlara bakınız) bunu bir miktar utanç verici buluyorum. Tebriklerinizi ve mukayeselerinizi esirgerseniz memnun olurum!

2014’te yaptığım gibi bazı demografik analizlerle devam edeceğim. (ETA3: Cinsiyet, Irk/Etnisite, Engelliler, Dil.)

 • 1. Lewis, David K. (Anasayfadaki fotoğrafda yer alan Lewis, Stanford Felsefe Ansiklopedisi girdilerinde 267 kez atıf almış.) 
 • 2. Quine, W.V.O. (191) 
 • 3. Putnam, Hilary (168) 
 • 4. Rawls, John (146) 
 • 5. Davidson, Donald (142) 
 • 6. Kripke, Saul (139) 
 • 7. Williams, Bernard (133) 
 • 8. Nozick, Robert (126) 
 • 9. Nussbaum, Martha (121) 
 • 10. Williamson, Timothy (116) 
 • 11. Jackson, Frank (113) 
 • 11. Nagel, Thomas (113) 
 • 13. Searle, John R. (111) 
 • 13.Van Fraassen, Bas (111) 
 • 15. Armstrong, David M. (106) 
 • 16. Dummett, Michael (104) 
 • 16. Fodor, Jerry (104) 
 • 16. Harman, Gilbert (104) 
 • 19. Chisholm, Roderick (103) 
 • 19. Dennett, Daniel C. (103) 
 • 21. Chalmers, David J. (101) 
 • 21. Strawson, P.F. (101) 
 • 22. Stalnaker, Robert (96) 
 • 23. Scanlon, T.M. (92) 
 • 24. Dworkin, Ronald (91) 
 • 25. Pettit, Philip (90) 
 • 27. Fine, Kit (89) 
 • 27. Sober, Elliott (89) 
 • 27. Van Inwagen, Peter (89) 
 • 30. Popper, Karl (88) 
 • 31. Parfit, Derek (87) 
 • 32. Kitcher, Philip (86) 
 • 33. Bennett, Jonathan (83) 
 • 33. Raz, Joseph (83) 
 • 35. Hawthorne, John (82) 
 • 35. McDowell, John (82) 
 • 37. Geach, P.T. (81) 
 • 38. Hintikka, Jaakko (80) 
 • 39. Adams, Robert (79) 
 • 39. Hacking, Ian (79) 
 • 41. Goldman, Alvin I. (78) 
 • 42. Goodman, Nelson (76) 
 • 43. Mackie, John (74) 
 • 43. Plantinga, Alvin (74) 
 • 45. Dretske, Fred (73) 
 • 45. Smith, Michael (73) 
 • 45. Taylor, Charles (73) 
 • 48. Alston, William (72) 
 • 48. Anscombe, G.E.M. (72) 
 • 50. Wright, Crispin (71) 
 • 51. Ayer, A.J. (69) 
 • 51. Gibbard, Allan (69) 
 • 51. Kim, Jaegwon (69) 
 • 51. Stich, Stephen (69) 
 • 55. Evans, Gareth (68) 
 • 55. Tarski, Alfred (68) 
 • 57. Korsgaard, Christine (67) 
 • 57. Lycan, William G. (67) 
 • 59. Gödel, Kurt (66) 
 • 59. Schaffer, Jonathan (66) 
 • 59. Sellars, Wilfrid (66) 
 • 59. Singer, Peter (66) 
 • 63. Anderson, Elizabeth (65) 
 • 63. Burge, Tyler (65) 
 • 63. Horgan, Terence (65) 
 • 66. Block, Ned (63) 
 • 66. Feinberg, Joel (63) 
 • 66. Kaplan, David (63) 
 • 66. Priest, Graham (63) 
 • 66. Swinburne, Richard (63) 
 • 66. Thomson, Judith Jarvis (63) 
 • 72. Rescher, Nicholas (62) 
 • 73. Blackburn, Simon (61) 
 • 73. Wiggins, David (61) 
 • 75. Frankfurt, Harry (60) 
 • 75. Hempel, Carl (60) 
 • 75. Kuhn, Thomas (60) 
 • 75. Shoemaker, Sydney (60) 
 • 75. Sosa, Ernest (60) 
 • 75. Zalta, Edward (60) 
 • 81. Earman, John (59) 
 • 81. Grice, H.P. (59) 
 • 83. Skyrms, Brian (58) 
 • 83. Smart, J.J.C. (58) 
 • 85. Barnes, Jonathan (57) 
 • 85. Cartwright, Nancy (57) 
 • 85. Field, Hartry (57) 
 • 85. Hare, R.M. (57) 
 • 85. Lowe, E.J. (57) 
 • 85. Ramsey, Frank P. (57) 
 • 85. Rosen, Gideon (57) 
 • 85. Ryle, Gilbert (57) 
 • 85. Sen, Amartya (57) 
 • 94. Perry, John (56) 
 • 94. Sider, Theodore (56) 
 • 94. Soames, Scott (56) 
 • 94. Velleman, David (56) 
 • 94. Woodward, James (56) 
 • 99. MacIntyr e, Alasdair (55) 
 • 100. Annas, Julia (54) 
 • 100. Kenny, Anthony (54) 
 • 100. Prior, Arthur N. (54) 
 • 100. Yablo, Stephen (54) 
 • 104. Clark, Andy (53) 
 • 104. Darwall, Stephen (53) 
 • 104. Waldron, Jeremy (53) 
 • 107. Parsons, Terence (52) 
 • 107. Schofield, Malcolm (52) 
 • 109. Dancy, Jonathan (51) 
 • 109. Friedman, Michael (51) 
 • 109. Jeffrey, Richard C. (51) 
 • 109. Nichols, Shaun (51) 
 • 109. Peacocke, Christopher (51) 
 • 109. Shapiro, Stewart (51) 
 • 109. Sorabji, Richard (51) 
 • 116. Brink, David O. (50) 
 • 116. Church, Alonzo (50) 
 • 116. Simons, Peter (50) 
 • 116. Van Benthem, Johan (50) 
 • 120. Cooper, John M. (49) 
 • 120. Habermas, Jürgen (49) 
 • 120. Hart, H.L.A. (49) 
 • 120. Irwin, Terence (49) 
 • 120. Young, Iris Marion (49) 
 • 125. Audi, Robert (48) 
 • 125. Griffiths, Paul (48) 
 • 125. Millikan, Ruth G. (48) 
 • 125. Tye, Michael (48) 
 • 129. Austin, J.L. (47) 
 • 129. Barwise, Jon (47) 
 • 129. Belnap, Nuel (47) 
 • 129. Brandom, Robert (47) 
 • 129. Chomsky, Noam (47) 
 • 129. Glymour, Clark (47) 
 • 129. Papineau, David (47) 
 • 129. Rorty, Richard (47) 
 • 137. Burgess, John P. (46) 
 • 137. McGinn, Colin (46) 
 • 139. Brandt, Richard (45) 
 • 139. Devitt, Michael (45) 
 • 139. Foot, Philippa (45) 
 • 139. Kretzmann, Norman (45) 
 • 139. McLaughlin, Brian P. (45) 
 • 139. Sedley, D.N. (45) 
 • 139. Von Neumann, John (45) 
 • 146. Montague, Richard (44) 
 • 146. Stump, Eleonore (44) 
 • 148. Boolos, George (43) 
 • 148. Horwich, Paul (43) 
 • 148. Johnston, Mark (43) 
 • 151. Buchanan, Allen (42) 
 • 151. Godfrey-Smith, Peter (42) 
 • 151. Mellor, D.H. (42) 
 • 151. Prinz, Jesse J. (42) 
 • 151. Smith, Barry (42) 
 • 156. Arneson, Richard (41) 
 • 156. Miller, David (41) 
 • 156. Railton, Peter (41) 
 • 156. Salmon, Nathan (41) 
 • 156. Salmon, W.C. (41) 
 • 156. Unger, Peter (41) 
 • 162. Carruthers, Peter (40) 
 • 162. Churchland, Paul M. (40) 
 • 162. Feferman, Solomon (40) 
 • 162. Kymlicka, Will (40) 
 • 162. Loewer, Barry (40) 
 • 162. Okin, Susan Moller (40) 
 • 162. Sartre, Jean-Paul (40) 
 • 162. Sterelny, Kim (40) 
 • 162. Suppes, Patrick (40) 
 • 171. Davies, Martin (39) 
 • 171. Finnis, John (39) 
 • 171. Kahneman, Daniel (39) 
 • 171. Maudlin, Tim (39) 
 • 171. Sandel, Michael (39) 
 • 171. Stanley, Jason (39) 
 • 171. Strawson, Galen (39) 
 • 178. Appiah, Kwame Anthony (38) 
 • 178. Butler, Judith (38) 
 • 178. Dupré, John (38) 
 • 178. Gauthier, David (38) 
 • 178. Guyer, Paul (38) 
 • 178. Hampton, Jean (38) 
 • 178. Kriegel, Uriah (38) 
 • 178. Merricks, Trenton (38) 
 • 178. Schiffer, Stephen (38) 
 • 178. Wolterstorff, Nicholas (38) 
 • 188. Burnyeat, Myles (37) 
 • 188. Goodin, Robert E. (37) 
 • 188. Heil, John (37) 
 • 188. McMahan, Jeff (37) 
 • 188. Mele, Alfred (37) 
 • 188. O’Neill, Onora (37) 
 • 188. Sinnott-Armstrong, Walter (37) 
 • 188. Sunstein, Cass (37) 
 • 188. Zagzebski, Linda (37) 
 • 197. Baker, Lynne Rudder (36) 
 • 197. Barry, Brian (36) 
 • 197. Gabbay, Dov (36) 
 • 197. Mancosu, Paolo (36) 
 • 197. Nagel, Ernest (36) 
 • 197. Walzer, Michael (36) 
 • 197. Wood, Allen (36) 
 • 204. Boghossian, Paul (35) 
 • 204. Cohen, G.A. (35) 
 • 204. Feldman, Fred (35) 
 • 204. Laudan, Larry (35) 
 • 204. Lehrer, Keith (35) 
 • 204. Pogge, Thomas (35) 
 • 204. Rowe, William (35) 
 • 211. Bach, Kent (34) 
 • 211. Bealer, George (34) 
 • 211. Bird, Alexander (34) 
 • 211. Broome, John (34) 
 • 211. Elster, Jon (34) 
 • 211. Hale, Bob (34) 
 • 211. Haslanger, Sally (34) 
 • 211. Hull, David L. (34) 
 • 211. Scheffler, Samuel (34) 
 • 211. Slote, Michael (34) 
 • 211. Teller, Paul (34) 
 • 211. Thomasson, Amie (34) 
 • 211. Van Cleve, James (34) 
 • 211. Watson, Gary (34) 
 • 211. Zimmerman, Dean (34) 
 • 226. Beiser, Frederick C. (33) 
 • 226. Bonjour, Laurence (33) 
 • 226. Flanagan, Owen (33) 
 • 226. Garber, Daniel (33) 
 • 226. Hurka, Thomas (33) 
 • 226. Hurley, Susan (33) 
 • 226. List, Christian (33) 
 • 226. Nolan, Daniel (33) 
 • 226. Price, Huw (33) 
 • 226. Wimsatt, William C. (33) 
 • 236. Byrne, Alex (32) 
 • 236. Cohen, Joshua (32) 
 • 236. Conee, Earl (32) 
 • 236. Craig, William Lane (32) 
 • 236. Hájek, Alan (32) 
 • 236. Halpern, Joseph Y. (32) 
 • 236. Kagan, Shelly (32) 
 • 236. Kraut, Richard (32) 
 • 236. Levy, Neil (32) 
 • 236. Long, A.A. (32) 
 • 236. Longino, Helen (32) 
 • 236. Malcolm, Norman (32) 
 • 236. Pollock, John (32) 
 • 236. Recanati, François (32) 
 • 236. Sainsbury, R.M. (32) 
 • 251. Allison, Henry E. (31) 
 • 251. Black, Max (31) 
 • 251. Crane, Tim (31) 
 • 251. Feyerabend, Paul K. (31) 
 • 251. Kahn, C.H. (31) 
 • 251. Linsky, Bernard (31) 
 • 251. MacKinnon, Catharine (31) 
 • 251. Marcus, Ruth Barcan (31) 
 • 251. Schroeder, Mark (31) 
 • 251. Schwitzgebel, Eric (31) 
 • 251. Shafer-Landau, Russ (31) 
 • 262. Bechtel, William (30) 
 • 262. Benhabib, Seyla (30) 
 • 262. Berlin, Isaiah (30) 
 • 262. Butterfield, Jeremy (30) 
 • 262. Fischer, John Martin (30) 
 • 262. Griffin, James (30) 
 • 262. Levi, Isaac (30) 
 • 262. Paul, L.A. (30) 
 • 262. Sorensen, Roy A. (30) 
 • 271. Alcoff, Linda Martín (29) 
 • 271. Bayne, Tim (29) 
 • 271. Bigelow, John (29) 
 • 271. Crisp, Roger (29) 
 • 271. Feldman, Richard (29) 
 • 271. Foucault, Michel (29) 
 • 271. Gendler, Tamar (29) 
 • 271. Kleene, S.C. (29) 
 • 271. Loar, Brian (29) 
 • 271. Parsons, Charles (29) 
 • 271. Vlastos, Gregory (29) 
 • 271. Von Wright, Georg H. (29) 
 • 271. Wolf, Susan (29) 
 • 271. Wolff, Jonathan (29) 
 • 285. Adams, Marilyn McCord (28) 
 • 285. Baier, Annette (28) 
 • 285. Bratman, Michael (28) 
 • 285. Ebbesen, Sten (28) 
 • 285. Huemer, Michael (28) 
 • 285. Kamm, Frances (28) 
 • 285. Langton, Rae (28) 
 • 285. Lloyd, Elisabeth (28) 
 • 285. Maynard Smith, John (28) 
 • 285. Pasnau, Robert (28) 
 • 285. Spade, Paul Vincent (28) 
 • 2014 listem için buraya bakınız.

Eric Schwitzgebel- “The 295 Most-Cited Contemporary Authors in the Stanford Encyclopedia of Philosophy”, Erişim Tarihi: (15.01.2020) Çevirmen: Anonim.
Kaynak: http://schwitzsplinters.blogspot.com/2019/08/the-295-most-cited-contemporary-authors.html?m=1

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Mutlak Kudret Argümanı – Mehmet Mirioğlu

Sonraki Gönderi

Bilinç Yanılgısı – Keith Frankish

En Güncel Haberler Analitik Felsefe:Tümü