Ateizm Lehine Olumsallık Argümanı mı? – Jonathan David Garner

/
680 Okunma
1 min read
  1. Tanrı varsa, O, metafiziksel olarak zorunlu bir varlıktır.
  2. Fakat metafiziksel olarak zorunlu olan varlık yoktur.
  3. O halde, Tanrı yoktur.

Peki (2) nolu öncülü destekleyen şey nedir? Soyut nesnelere ilişkin Platonculuk yaklaşımı kimi açılardan pek makul görünmemektedir. Eğer durum buysa, en azından, zorunlu varlık kategorisindekilerin çoğunun (yani çoğu ‘entities’lerin) var olmadığını düşünmek için iyi bir nedenimiz vardır demektir. Diğer yandan, Tanrı soyut bir nesne olmadığı için, bu, Tanrı’yı dışlamaz, çünkü Tanrı da tanımı gereği bir entity‘dir.

Biri çıkıp da, aşina olduğumuz çoğu şeyin olumsal olmasından dolayı “hiçbir zorunlu varlığın var olmamasının” muhtemel olduğunu iddia edebilir. Buradaki problem şu: Dell marka bilgisayarları değil de çoğunlukla Apple marka bilgisayarları deneyimlediğimi/kullandığımı söyleyebilirim. Ama bu, Dell marka bilgisayarların var olma olasılığının düşük olduğu anlamına mı gelir?

Bana göre (2)’yi kabul etmemizin tek sebebi Tanrı’nın var olmadığı gerçeğini kabul etmektir, bu da söz konusu argümanın döngüsellik safsatasına (question-begging) düştüğü olduğu anlamına gelir. ( Ç.N.: question-begging: Bir sonuca neden olan sebebin, o sonucu kanıtladığı yönündeki kendi üzerine dönüp duran mantıksal safsatadır.)


Jonathan David Garner– “Contingency Argument for atheism?“, (Erişim Tarihi: 02.03.2021)

Çevirmen: Taner Beyter

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Sayılar ve “Evrendeki Muntazam Düzen” – Can Numan

Sonraki Gönderi

Milliyetçiliğe Karşı Stoacılık – Paul Meany

En Güncel Haberler Analitik Felsefe:Tümü