Epikürcülük (Felsefe Sözlüğü)

///
1189 Okunma
Okunma süresi: 2 Dakika

Epikürcülük Antik Yunan filozofu Epikür’ün öğretilerine dayanan Helenistik bir felsefe okulu veya sistemidir. Bu sistem M.Ö. 307 civarında kurulmuştur ve Epikür’ün evinde ve bahçede merkezlendirilmiştir (okul genellikle “Bahçe” olarak adlandırılıyordu). Epikür, Demokritos’un ve Atomizm okulunun adımlarını izleyen bir materyalistti.

Etikte Epikürcülük şunu öğretir: mutluluk (veya en büyük iyilik); huzuru sağlamak, korkudan kurtulmak ve bedensel acının yokluğuna ulaşmak için mütevazı zevkler aramaktır. Bu huzur hali, dünyanın işleyişi, basit, ılımlı bir yaşamın sürdürülmesi ve arzuların sınırlandırılması hakkında bilgi edinilerek elde edilebilir (daha fazla detay için Epikürcülük doktrini ile ilgili bölüme bakınız).

Metafizikte Epikürcülük, tanrıların tarafsızlığını ve insan yaşamına karışmamalarını vurgular. Ateizme yönelik bazı eğilimlere rağmen, kutsayıcı ve ölümsüz fakat atomlardan oluşan ve sonsuz uzayın genişliğindeki dünyalar arasındaki boş alanlarda yaşayan maddi varlıklar olarak gördüğü tanrıların varlığını inkar etmez.

Epikürcülük ilk olarak Epikür tarafından Platonizme bir itiraz olarak tasarlandı, ancak tartışmalı bir şekilde Demokritos neredeyse bir asır önce çok benzer bir felsefe ileri sürmüştü. Bu sistem, Aristippus’un Hedonizmi (MÖ 435-360) ve Kirene Okulu üzerine inşa edildi. Bunların aksine, esas olarak kişinin uzun vadeli haz uğruna anlık hazları ertelemesi gerektiği inancı konusunda farklı ve bedensel zevklerin zihinsel zevklere tercih edilmesi zorunlu değildir. Daha sonra, (stoacılık ve şüphecilik ile birlikte) Helenistik felsefenin egemen üç okulundan biri haline geldi ve daha sonraki Roma İmparatorluğu boyunca güçlü bir şekilde sürdü.

Epikür’ün yaşamı boyunca üyeleri arasında Hermarchus (MÖ yaklaşık 270 yılında okulunun başı olarak Epikür’ün yerini almıştır), Idomeneus (MÖ 310-270), Kolotes (MÖ 3. yüzyıl ), Polyaenus (yaklaşık MÖ 340 – 278) ve Metrodorus (MÖ 331 – 277) gibi Epikuros’un Atina’ya taşınmadan önce sistemini öğrettiği Yunan şehri Lampsakos’tan filozoflar da vardı. 

Lucretius (99 – 55 B.C.) okulun en büyük Romalı savunucusuydu ve Epikürcü doğa felsefesi üzerine epik bir şiir olan, “De Rerum Natura”yı (“Şeylerin Doğası Üzerine”) yazdı. Şair Horatius (65 – 8 B.C.) ve Jül Sezar (100 – 44 B.C.) Epikürcülüğe oldukça ilgiliydi.

MS 313’te Roma İmparatoru Konstantin (272 – 337) tarafından Hristiyanlığın resmi olarak onaylanmasından sonra, Epikürcülük Hristiyan öğretileriyle bağdaşmadığı için bastırıldı ve okul uzun bir belirsizlik ve gerileme dönemine girdi.

Daha modern zamanlarda, Fransız filozof ve rahip Pierre Gassendi (1592 – 1655), Thomas Jefferson (1743 – 1826) ve yararcı Jeremy Bentham’ın (1748 – 1832) yaptığı gibi, kendisinden bir Epikürcü olarak bahsetti (ve doktrini canlandırmaya çalıştı).


Kaynak (Erişim Tarihi:17.04.2021)

Çevirmen: İzzet C. Kalender

Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde lisans eğitimine devam etmektedir. Felsefenin yanı sıra metal/klasik müzik, tarih ve taktik atıcılıkla ilgilenir

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Rönesans (Felsefe Sözlüğü)

Sonraki Gönderi

Aydınlanma Felsefesi (Felsefe Sözlüğü)

En Güncel Haberler Etik