Rönesans (Felsefe Sözlüğü)

/
94 Okunma
1 min read

Ortaçağ felsefesinin Rönesans dönemi, kabaca söylersek 15. ve 16. yüzyılları kapsamaktadır. Bu dönem, Ortaçağ felsefesi ile Modern felsefenin başlangıcı olan Akıl Çağı (Age of Reason) arasında bir köprü olarak görülebilir.

Bu dönemin başlıca filozofları şunlardır:

Erasmus, Desiderius (1466 – 1536) Flemenk
Machiavelli, Niccolo (1469 – 1527) Italyan
More, Sir Thomas (1478 – 1535) İngiliz
Bacon, Sir Francis (1561 – 1626) İngiliz

Rönesans terimi, klasik medeniyetin ve bilginin, yeniden doğuşu veya canlanmasını ifade etmek için kullanılmaktadır. Genel olarak söylersek, genellikle 14. yüzyılın ortalarında İtalya’da başladığı ve daha sonraki iki yüzyıl boyunca Avrupa’ya yayıldığı kabul edilmektedir.

Felsefi terimlerle konuşursak, Rönesans, bu dünyayı yalnızca Hıristiyan ahiretine açılan bir kapı olarak görmekten ziyade dünyevi ve bireysel olan şeylere yönelik artan bir ilgi ile Hıristiyanlık ve Ortaçağ Skolastizmi’nden uzaklaşıp Hümanizm’e doğru bir yönelimi temsil eder. Bu dönemde, Antik Yunanlılara tekrar yüzünü dönen ama aynı zamanda modern felsefenin doğuşu olan Akıl Çağı’na da zemin hazırlayan yeni bir eleştirel araştırma/soruşturma anlayışı ortaya çıktı.


Kaynak (Erişim Tarihi:17.04.2021)

Çevirmen: Taner Beyter

Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nü bitirdi, şu an Hacettepe Antropoloji öğrencisidir. Felsefe master eğitimine ise ara verdi. Etik, din, epistemoloji ve siyasetle ilgilenir. Öğretmen olup, STK’larda görevlidir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Ortaçağ (Felsefe Sözlüğü)

Sonraki Gönderi

Epikürcülük (Felsefe Sözlüğü)

En Güncel Haberler Felsefe Sözlüğü

Atomculuk (Felsefe Sözlüğü)

Atomculuk, maddeci filozoflar Empedokles ve Anaxagoras’ın ardından M.Ö. 5.yüzyılın sonlarında Leukippos ve onun öğrencisi Demokritos tarafından

Thomizm (Felsefe Sözlüğü)

Thomizm, filozof ve teolog Thomas Aquinas’ın çalışmalarının ve düşüncelerinin mirası olarak ortaya çıkan bir Orta Çağ