Ted Drange’nin Yaratılış-Karşıtı Argümanı – Jeffery Jay Lowder

/
982 Okunma
1 min read

“Tanrı”yı Tanımlamak

Argümanları ele almadan evvel, kullanılan Tanrı kavramının farklı tanımlarına bakmak önemlidir:

D1: Tanrı, evreni yaratan ve yöneten, ebedi, mutlak güçlü, şahsi/kişisel varlıktır. (Tanrı ebedi ve ezelidir. O, mutlak güçlü olarak mantıken yapılması mümkün olarak her şeyi yapabilir. O şahsi/kişisel olduğu için düşünmek, duygularla hissetmek ve eylemlerde bulunmak bakımından insanlarla ortak bazı özelliklere sahiptir. Evrenin şimdiye dek var olan tüm uzay, zaman, madde ve enerjiden meydana geldiği anlaşılmaktadır.)

D2: Tanrı, evrene şahsi olarak hükmeden, insanlığı seven ve insanlığı ahlaken düzenleyen ve kaynaklık eden, ebedi, çok güçlü, şahsi/kişisel varlıktır.

D3: Tanrı, evrene şahsi olarak hükmeden, insanlığı seven ve bu sevginin karşılıklı olmasını şiddetle arzu eden sonsuz, çok güçlü, kişisel varlıktır.

D4: Tanrı kendinde varlığı olan, yani kendi içinde kendi varlığının açıklamasını içeren varlıktır.

D5: Tanrı (objektif olarak) her durumda, biçimde ve şekilde mükemmel olan varlıktır. (“Mükemmel” terimi burada, bireysel değerlere yaslanan sübjektif bir anlamın aksine nesnel bir anlamdadır, dolayısıyla bu terim kamusal akıl yürütmelerde kullanılabilir.)

D6: Tanrı, İncil’de tasvir edilen, Evanjelist Hıristiyanlığın yorumladığı ilahtır.

Yukarıdaki “Tanrı” tanımlarından hangisinin kullanıldığı her bir argüman için özellikle belirtilecektir.

Anti-Yaratılış Argümanı (D1 ve D6’a karşı)

  • (1) Eğer X, Y’yi yaratırsa, X Y’den bir süre önce var olmalıdır.
  • (2) Fakat hiçbir şey zamanın kendisinden bir süre önce var olamazdır. (bu durumda zamanın olmadığı bir zamanda var olmak bir çelişki olurdu).
  • (3) O halde, zamanın yaratılmış olması imkansızdır.
  • (4) Zaman evrenin zorunlu bir bileşenidir (parçasıdır).
  • (5) Öyleyse, evrenin yaratılmış olması imkansızdır.
  • (6) D1 ve D6’da tanımlanan Tanrı’nın var olamayacağı sonucuna ulaşılır.

Jeffery Jay Lowder- “Ted Drange’s Anti-Creation Argument”, (Erişim Tarihi:06.07.2020), Erişim Kaynağı: http://naturalisticatheism.blogspot.com/2011/10/ted-dranges-anti-creation-argument.html

Çevirmen: Taner Beyter

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

İnanmanın Günahı – Arif Ahmed

Sonraki Gönderi

Teizme Karşı Biyolojik Evrim Kanıtı – Jeffery Jay Lowder

En Güncel Haberler Analitik Felsefe:Tümü