Özgür İrade Ve Özgür Seçim – Jonah Nagashima

//
1757 Okunma
Okunma süresi: 10 Dakika

Bir müzayedeci, bir tabloyu açık artırmaya çıkarır. Kısa bir süre sonra eliniz kalkar.

Şimdi, üç olası arka plan hikâyesini düşünün:

 • (1) Teklif vermeye niyetiniz yoktu ama bir spazm elinizin kalkmasına neden oldu.
 • (2) Resimle ilgilenmiyorsunuz ama biri kafanıza silah dayayıp teklif vermeniz için sizi tehdit etti. Yaşamak istediğiniz için elinizi kaldırdınız.
 • (3) Resmi istediniz ve bu yüzden teklif vermek için elinizi kaldırdınız.

Bu tekliflerden herhangi biri sizin özgür iradenizle yapılmış mıdır? Bunlar özgür seçimler midir? [1]

Bu, özgür iradenin ne olduğuna ve buna sahip olup olmadığımıza bağlıdır. [2] Bu makale, bu konulardaki başlıca görüşleri inceliyor.

1. Determinizm

Farz edin ki, temel fizik yasaları, her olayı belirlemiş olsun, örneğin büyük patlama anında bu makaleyi okuyacağınıza çoktan karar verilmişti, çünkü dünyanın yasaları ve başlangıç koşulları bunu yapmanızı gerektiriyor; onların varlığı göz önüne alındığında, bunu yapacağınız garantilenmişti.

Bu, bir tür determinizm olan fiziksel determinizmi, her olayın önceki olayları gerektirdiği görüşünü tanımlar: mevcut ve gelecekteki olaylar gerçekleştikleri zaman zorunlu olarak gerçekleşmelidir. [3]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Alternatif olarak, eğer indeterminizm doğruysa, o zaman her şey önceden belirlenmez: meydana gelen bazı şeyler için önceki olaylar gerekli değildir. [4]

Ya özgür seçim determinizmle uyumludur (“bağdaşmacı” özgürlük teorileri) ya da değildir (“uyumsuz” teoriler). [5] Uyumsuzluktan başlayarak her iki seçeneği de inceleyelim.

2.1. Bağdaşmazcılık: Liberteryenizm

Liberteryenler özgür iradenin determinizmle uyuşmadığına inanırlar ve özgür iradeye sahip olup olmadığımızı tartışırlar. Bağdaşmazcılıktan başlayarak ikisini de ele alalım.

İki bağdaşmazcı özgür irade teorisi şunlardır:

 • (A) özgür seçim, kişinin aslında seçtiğinden başka bir seçim yapabildiği ayrımdır: aslında yapılan şey yapılmak zorunda değil; [6]
 • (B)  özgür seçim, kişinin kendi seçiminin nihai kaynağı olduğu bir seçimdir. [7]

Hikaye (3) bu teoriler için biraz destek sağlar: teklif vermekten kaçınabileceğiniz için ya da teklif verme seçeneğinin tek kaynağı olduğunuz için resme özgürce teklif verdiğinizi söyleyebiliriz.

Bu teoriler bağdaşmazcı teorilerdir: Bu anlamda özgür iradeye sahip olmak determinizm ile bağdaşmaz. Eğer determinizm doğruysa, biz doğmadan çok önce meydana gelen olaylar seçimlerimizin nihai kaynağıdır, biz değil, bu yüzden teori (B)’ye göre özgür iradeden yoksunuz. Ve eğer determinizm doğruysa geçmiş seçimlerimizi gerektiriyor, yaptığımız şeyden başka bir şey yapmamızı imkânsız hale getiriyor, bu yüzden teori (A)’ya göre özgür iradeden yoksunuz. [8] Liberteryenler [9] bu tarz özgür irade teorilerini kabul ederler. Bununla birlikte, bazen (A) veya (B) teorilerinin farkında olarak özgür iradeye sahip olduğumuzu iddia ederler ve bu da determinizmin hatalı olduğunu gösterir: bazen yapacağımız şeyden başka bir şey yapabiliriz ve seçimlerimizin nihai kaynağı biziz.

Ufak bir endişe olarak, liberteryenler, özgür seçimin indeterminizmi gerektirdiğini söylerler, ancak indeterminizm özgür seçimi hoş karşılıyor gibi görünmemekte. (3)’ün hikayesini tekrar gözden geçirin: Bu eylem belirlenmezse (not determined), o zaman tam olarak aynı istek ve teklif verme nedenlerine sahip olabilir ve teklif vermekten kaçınabilirdiniz. O halde, indeterminizm, özgür iradeyi hoş karşılar gibi görünmeyen kas spazmı örneğinin (1) gösterdiği gibi, rastgeleliği tanıtıyor gibi görünüyor: Spazm, özgürce yapılmış bir teklif değildi. Belirsiz eylemlerin neden nihayetinde rastgele olmadığını açıklamak liberteryenler için bir zorluktur. [10]

2.2. Bağdaşmazcılık: Katı Determinizm

Katı deterministler, özgür iradenin determinizmle bağdaşmadığı konusunda liberteryenlerle hemfikirdir, ancak özgür iradeye sahip olduğumuzu reddederler.

Özgür iradenin (A) veya (B) gibi bir şeyi gerektirdiği konusunda hemfikirdirler, ancak dünyamız determinist olduğu için hiç kimsenin özgür iradeye sahip olmadığını savunurlar: kimse yaptıklarından başka bir şey yapamaz ve hiç kimse eylemlerinin nihai kaynağı değildir. [11]

Bir endişe olarak çoğu kişi, yalnızca özgür irademizle hareket ettiğimizde eylemlerimizden ahlaki olarak sorumlu olduğumuzu düşünür. Sonuç olarak katı deterministler, özgür iradeden yoksunsak, ceza ve ödül, övgü ve suçlama gibi uygulamaları neyin haklı kıldığını açıklama konusunda zorluk yaşarlar. [12]

3. Bağdaşırcılık

Bazı bağdaşırcı özgür seçim teorilerini ele alalım:

 • (C) kişi kendi arzu ve değerlerine göre hareket ettiğinde özgürce seçim yapar; [13]
 • (D) kişi tam da kendi seçtiği kaynak nedenlere yanıt verdiğinde özgürce seçim yapar. [14]

(3)’ün hikayesi bu teorilerden herhangi biri için özgür bir eylemdi çünkü yapmak istediğinizi ya da yapmak için nedeniniz olanı yaptınız. Hikaye (2)’de özgür olmadığınıza karar verebiliriz, çünkü baskı ve başkasının resme duyduğu arzu nedeniyle teklif veriyorsunuz, kendi isteğinizle değil. Ancak, vurulmayı istemediğiniz için vurulmaktan kaçınmayı özgürce seçtiğinizi söyleyebiliriz!

Bu yargılar, eyleminizin belirlenmesiyle uyumludur. Eğer determinizm haklıysa, iradeniz, değerleriniz ve arzularınız belirleyicidir. Ancak yapmak istediğinizi yapabilir, kendi gerekçelerinize göre hareket edebilir ve yine de bu şekilde davranmaya kararlı olabilirsiniz. Öneri (C) ve (D), bağdaşırcı özgür irade teorileridir: eylemlerimiz özgür ve belirlenebilirdir. Dünyamızın determinist olduğunu keşfedersek bu hoş bir haber olur: özgürlüğümüz determinizmin hatalı olmasına bağlı kalmaz. [15]

Bir sorun: manipülatifliğini gizleyen bir kişinin Eleanor’u belirli arzulara sahip olması için ustaca manipüle ettiğini ve Eleanor’un duyarlı olduğu nedenlere göre belirli şekillerde seçim yapmasını belirlediğini ve bunların tümünün manipülatörün amaçlarına yardımcı olduğunu varsayalım. [16] Eleanor özgürce hareket eder mi? Eylemlerin kaynağı Eleanor değil de manipülatif kişi olduğundan bu durum şüpheli görünür. Dahası, manipülasyonun etkin oluşu nedeniyle Eleanor aslında yaptıklarından başka bir şey yapamaz. Ancak (C) ve (D) teorileri, özgürce seçim yapabileceğini ima eder. Harika değil. Bağdaşmacılar bu nedenle ya teorilerini değiştirmeli ya da bu tür bir manipülasyonun neden özgürlüğü baltalamadığını açıklamalıdır. [17]

4. Sonuç

Yukarıdaki her teori, özgür iradeye sahip olup olmadığımız sorusunu yanıtlamaya çalışır. Hangi genel konumu kabul etmemiz gerektiği hem özgür iradenin ne olduğuna hem de bizim ve dünyamızın neye benzediğine bağlıdır. [18]

Notlar

 • [1] Bazıları, özgür seçimin kişinin kendi özgür iradesinden oluştuğunu ve iradenin en temel olduğunu kabul ettiklerini savunuyor. Buna ilişkin tartışmalar için Robert Kane’in Özgür İradenin Önemi yazısına bakın. İrade ve seçimler arasındaki yakın ilişkiler göz önüne alındığında, ikisini de burada ele alacağız.
 • [2] Bir şeyin ne olduğu veya nasıl doğru bir şekilde tanımlandığı ve bir şeyin var olup olmadığı ayrı sorulardır. Örneğin, cadıların ne olduğunu, cadı tanımının ne olduğunu sorabiliriz, ancak var olduklarını reddedebiliriz. Ateistler, “Tanrı kavramı budur. . … ama Tanrı’nın olmadığını düşünüyorum.” derler. Irkla ilgili eliminativistler, “Irklar budur. . , ancak ırklar yoktur ”vb. diye iddialarda bulunurlar. Yani, bir şeyi tanımlamak ya da ne olduğunu açıklamak, söz konusu şeyin var olduğunu iddia etmeyi taahhüt etmez. Öyleyse, özgür iradenin ne olduğu ve gerçekten özgür irademiz olup olmadığı soruları birbirinden ayrıdır.
 • [3] Fiziksel determinizm bir tür determinizmdir. Bir başka determinizm türü, çeşitler halinde gelen teolojik determinizmdir. Varsayalım ki, Tanrı var ve şaşmaz bir şekilde geleceği, dünyanın yaratılışından l biliyor. Eğer öyleyse, o zaman Tanrı’nın bilgisi bu geleceği belirleyecek gibi görünüyor. Veya bunun yerine, dünyanın yaratılmasından önce Tanrı’nın bu makaleyi okuyacağınızı ve Tanrı’nın istediği her şeyin gerçekleşmesi gerektiğini dilediğini varsayalım: bu makaleyi okumaktan kaçınabilir miydiniz? Tartışmalar için Bailie Peterson tarafından yazılan Attributes of God’a bakınız. İlişkili, ancak ayrı bir görüş kaderciliktir, kabaca gelecekle ilgili mevcut gerçeklerin geleceği belirlediği veya bu geleceği kaçınılmaz kıldığı görüşü. Bu tür determinizmlerin bazılarının özgür iradeyi dışladığını düşünebilirsiniz.
 • [4] İndeterminizm, belirlenen bazı olaylar veya eylemlerle tutarlıdır: indeterminizm, tüm olayların belirlendiğini reddeder.
 • [5] Ayrıca, özgür irade teorilerinin ,liberteryenleri endişelendiren, belirsizlik ile uyumlu olup olmadığı sorusu da mevcut.
 • [6] Benzer bir görüş için Peter van Inwagen’in An Essay on Free Will adlı eserine bakın.
 • [7] Eleonore Stump, Aquinas’ın 9. bölümünde böyle bir görüş geliştirir ve Robert Kane de, Özgür İradenin Önemi’nde böyle bir görüş geliştirir.
 • [8] Peter van Inwagen An Essay on Free Will’in 3. bölümünde bu iddia için ayrıntılı bir argüman sunuyor. Ayrıca Alicia Finch ve Ted Warfield’ın “The Mind Argument and Liberterianism” adlı makalesinde sunulan diğer gelişmelere bakın. Kadri Vihvelin, “Özgür İrade / Determinizm Sorunu Hakkında Nasıl Düşünülür?” Başlıklı yazıda bağdaşırcı bir yanıt veriyor.
 • [9] Bu görüşün liberteryenizm denen siyaset teorisiyle hiçbir ilgisi yoktur.
 • [10] Problemin daha dikkatli bir beyanı olan Neil Levy’in Hard Luck’ın 3. bölümüne bakın ve uyumsuz bir yanıt için Helen Steward’ın A Metaphysics for Freedom’un 6-7. bölümlerine bakın.
 • [11] Derk Pereboom’un Özgür İrade Olmadan Yaşamak eseri, katı determinizmin özgür iradeden yoksun olduğumuz sonucunu kabul eden, ancak ona farklı bir yoldan bakan “katı bağdaşmazcı” olarak adlandırdığı bir görüşü savunuyor. Determinizmin haklı olduğunu ve bu nedenle özgür iradeden yoksun olduğumuzu düşünmek yerine, başka nedenlerden dolayı özgür iradeden yoksun olduğumuzu, örneğin, herhangi birimizin (A) veya (B) ‘deki gereksinimleri karşıladığına dair kanıtımız olmadığını veya ahlaki şansla ilgili endişelerimiz, kimsenin ahlaki sorumluluk için gerekli olan özgür iradeye sahip olmadığını düşünmemiz için neden verir. Katı determinizmin çok az açık savunması vardır, ancak pek çok bağdaşmazcı, bildiğimiz kadarıyla, fizikçiler dünyamızın deterministik olduğunu keşfettiklerini yarın açıklayabileceklerinden katı deterministler haline gelebileceklerinden korkarlar. Bu tür endişeler ışığında Manuel Vargas, Daha İyi Varlıklar İnşa Etmek için alternatif bir teklifte bulunur: bazı uyumsuz sezgilerimiz olduğunu kabul etmeliyiz, ancak bu sezgileri, özgür iradeye sahip olduğumuz kanıtından yoksun olduğumuz gerçeği ışığında gözden geçirmeliyiz.
 • [12] Tartışma için Chelsea Haramia’nın Özgür İrade ve Ahlaki Sorumluluk eserine bakınız. Burada, özgür iradenin determinizmle (ve indeterminizmle) uyumlu olup olmadığına, bağdaşabilir ve bağdaşmaz özgür irade kuramlarına odaklandık, ancak ahlaki sorumluluğun determinizmle (ya da indeterminizmle) uyumlu olup olmadığı konusunda ayrı ama aynı zamanda çok da bağlantılı sorular mevcut (bağdaşırcı ve bağdaşmazcı ahlaki sorumluluk teorileri ile birlikte). Ve ahlaki sorumluluk ile özgür irade arasındaki ilişki hakkında daha başka sorular da var: Çoğu kişi, yalnızca özgür iradeye göre hareket ettiğimizde ahlaki olarak sorumlu olduğumuzu düşünüyor, ancak bazıları da ahlaki sorumluluğun özgür irade gerektirmediğini savunuyor.
 • [13] Gary Watson’un “Free Agency” ve Susan Wolf’un Freedom Within Reason’u bu bağlamda teoriler geliştiriyor. Bir kişinin gerçek arzuları ile sahip olmak istediği arzular arasındaki tutarlılığa odaklanmasına rağmen, Harry Frankfurt’un, Önem Verdiğimiz Şeyde eseri de bu bağlamdadır.
 • [14] Böyle bir görüş için John Marin Fischer ve Mark Ravizza’nın Responsibility and Control ve Dana Nelkin’in de benzer görüşle yazdığı Making Sense of Freedom and Responsibility adlı eserine bakın.
 • [15] Kuantum mekaniğinin en yaygın kabul gören yorumu (Kopenhag yorumu) belirsiz olsa da, birçok dünya yorumu veya de Broglie-Bohm yorumu gibi bazı l rakipler deterministiktir. Tartışmalar için bkz. Quantum Mechanics and Philosophy III: Implications by Thomas Metcalf.
 • [16] Zorlama isteksiz bir özneyi içerir, ancak burada öznemizin manipülasyondan önce bir şekilde veya başka şekilde istemeyeceğini varsayabiliriz.
 • [17] Tartışmalar için Rebecca Renninger tarafından yazılan Alternatif Olasılıklar ve Ahlaki Sorumluluk eserine bakın. Bu tür bir sorun hakkında daha kapsamlı bir açıklama için Derk Pereboom’un Özgür İrade Olmadan Yaşamak kitabının 4. bölümüne (özellikle 110-117. Sayfalar) ve Kristin Demetriou’nun “Pereboom’un Dört Durum Argümanına Yumuşak Hat Çözümü” ve Tomis Kapitan’ın ” Özerklik ve Manipüle Edilmiş Özgürlük ”e bakın  (bu endişeye karşı bağdaşmacı tepkiler için).
 • [18] Bu makaleyi geliştiren faydalı yorumları için Andrew Chapman, Nathan Nobis ve Chelsea Haramia’ya teşekkürler.

Jonah Nagashima- “Free will and free choice”, Erişim Tarihi: 25.08.2020), Erişim Kaynağı: https://1000wordphilosophy.com/2014/04/03/free-will-and-free-choice/

Çevirmen: Damla Belemir Aydın

Çeviri Editörü: Berk Celayir

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Doğa Yasaları – Michael Zerella

Sonraki Gönderi

Felsefe Nedir? – Alex Malpass

En Güncel Haberler Analitik Felsefe:Tümü