Paul Draper’in Acıya Dayalı Argümanı – Jonathan David Garner

/
973 Okunma
1 min read
  1. E
  2. Pr (HI)= Pr (T)
  3. Pr (E|HI)> Pr (E|T)
  4. Öyleyse tüm şartlar eşit sayılırsa, Pr (T)<.50

E = Biyolojik organizmalardaki acı ve zevkin Darwinizme göre dağılımı.

HI = Kayıtsızlık Hipotezi. Acı ve zevkin dünyadaki dağılımı en iyi şekilde, tamamen doğal süreçler veya sonlu doğaüstü varlıklar ile açıklanır.

T = Teizm. Kadir-i ve alim-i mutlak olan, her şeye gücü yeten bir Tanrı’ya yönelik inanç.

En önemli öncül, (3)’tür. Yeryüzündeki acının dağılımının en iyi açıklaması, teizmden ziyade natüralizmden mi beklenir?

Draper’ın 3. önermeyi desteklemek için kullandığı bir kanıt, basitlik fikridir. Natüralizm, E söz konusu olduğunda Teizmden daha az varsayım gerektirir. Peki neden? Çünkü Teizm E’ye yönelik en az bir varsayım daha ekler:

Tanrı’nın yeryüzündeki acı ve zevkin dağılımına izin vermek için ahlaken yeterli nedenleri vardır, ancak bu nedenlerin ne olduğu konusunda pek bilgili değiliz.

Ayrıca teizm söz konusu olduğunda, bazı canlıların faydalı olmayan (gereksiz/maksatsız) acılar çekmesi bazılarının ise çekmemesi şaşırtıcıdır. Çünkü teizmin doğru olduğu hipotezine göre, Tanrı tüm yarattığı şeylere (yaratıklara ve canlılara), özellikle de tüm hayvanlara değer verir.

Tanrı’nın E’ye izin vermek için iyi bir nedeni olabilir, ancak E’yi engellemek için de nedenleri olması mümkün.

Diğer taraftan, natüralizm hipotezi söz konusu olduğunda, E hiç de şaşırtıcı değildir çünkü E, şehirdeki tek makul oyun (Ç.N.: doğadaki adaptasyon ve evrimsel süreç) olduğu için neredeyse kesinlikle doğrudur. (E, Darwinizm’i gerektirir).


Jonathan David Garner“Paul Draper’s Argument from Suffering”, (Erişim Tarihi: 29.11.2020)

Çevirmen: Taner Beyter


Acı ve Hazzın Biyolojik Rolüne Dayalı Argüman – Jeffery Jay Lowder

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Teizme Karşı Evrimsel Argüman – Jonathan David Garner

Sonraki Gönderi

Empatiye Karşı – Paul Bloom

En Güncel Haberler Analitik Felsefe:Tümü