Analitik Felsefe İçin Bazı Temel Kaynaklar – Anil Mitra

//////////
4736 Okunma
Okunma süresi: 12 Dakika

Editör Notu

Bu içerik “ANALYTIC: AN INTERNET RESOURCE FOR ANALYTIC PHILOSOPHY. DOWNLOADED 1999, REFORMATTED JUNE 4, 2003 NOT FOR UPLOAD” başlıklı şu siteden çevrilmiştir. 2003 yılında hazırlanan bir liste söz konusu olsa bile hala birçok anlamda geçerliliğini koruyan bir derleme içerik olduğu söylenebilir. (Hazırlanan kitap ve kaynak önerileri için söz konusu bağlantıda derli toplu bir başlık olmadığı için, başlığı biz seçtik.)

Bu listeyi hem değerli okuyucularımız hem de bazen bizden öneri telif kitap tavsiyesi isteyen değerli yayınevleri için çevirdik. Liste içindeki kitaplardan Türkçeye çevrilen var ise parantez içinde (Türkçeye çevrildi!) ibaresi düştük. Eğer bir hata veya bizim tespit edemediğimiz çevrilen kitaplar var ise lütfen not düşmemiz için bize ulaşın.

Diğer yandan fark edeceğiniz üzere ne yazık ki temel metinlerin çok büyük bir kısmı hala dilimize kazandırılmış değil. (Bu konuda bir kaç değerli yayınevi ile bazı girişimlerimiz olduğu bilgisini vermek isteriz) Ayrıca listenin en sonuna bizzat dergi ekibi olarak hazırladığımız öneri kitap listelerini de ekledik.


Kaynakça ve Kitaplar

Analitik’in (Analitik kaynakların ve felsefenin) bibliyografyası üç kitap listesinden oluşmaktadır. Bu listelerin ilki, tarihsel metinler, ders kitapları ve etkili makaleler antolojilerini içeren kısa bir giriş materyali derlemesidir. Bunların herhangi biri, çok kapsamlı olan literatüre bir ilk giriş işlevi görebilir. İkinci liste, sözlüklere veya ansiklopedilere benzeyen bir dizi referans kitaptan oluşuyor. Bu kitaplar, hem yeni başlayanlara hem de henüz yeni giriş yapmış olanlara yardımcı olacaktır. Üçüncü liste, analitik felsefedeki en etkili kitapların bir seçkisidir. Bazı istisnalar dışında bu metinler, daha deneyimli felsefe okurları için önerilen ve çoğunlukla da zorlayıcı olan birincil kaynaklardır. Ama en nihayetinde, çoğu tartışmanın merkezinde yer aldıkları (ve bu tartışmalara katkı sağladıkları için) eninde sonunda okunmaları gerekecektir.

Birinci ve ikinci liste benim tarafımdan, üçüncü liste ise Luciano Floridi tarafından dünyanın her yerindeki internet felsefecilerinin (Ç.N.: blog yazarı veya başka türden online yayın yapan felsefeciler kast edilmektedir) yardımıyla derlendi. Herhangi bir öneri ve dönüte açığım. (Ç.N.: Seçkiyi hazırlayan kişi, daha önce verdiği bağlantı ve satış linklerini sildiğini ama elinden geldiğince son baskıları önerdiğini söylüyor, bu nedenle bu kısa cümleleri çevirme gereği duymadık.)


Giriş Niteliğindeki Materyaller

 • Ayer, A. J., Philososphy in the Twentieth Century
 • Ammerman, Robert R. [ed.], Classics of Analytic Philosophy
 • Blackburn, Simon, Spreading the Word
 • Feigl, Herbert and Sellars, Willard [eds.], Readings in Philophical Analysis
 • Hospers, John, An Introduction to Philosophical Analysis (Türkçeye çevrildi!)
 • Martinich, A. P. [ed.], The Philosophy of Language
 • Moore, A. W., Meaning and Reference
 • Rorty, Richard M. [ed.], The Linguistic Turn
 • Rosenberg, Jay, The Practice of Philosophy
 • Rosenthal, David M. [ed.], The Nature of Mind
 • Russell, Bertrand, The Problems of Philosophy (Türkçeye çevrildi!)
 • Scruton, Roger, Modern Philosophy: An Introduction and Survey
 • Sparkes, A.W., Talking philosophy: a wordbook
 • Strawson, P.F., Analysis and Metaphysics: An Introduction to Philosophy
 • White, Morton Gabriel [ed.], The Age of Analysis

Referans Metinler

 • Audi, Robert [ed.], The Cambridge Dictionary of Philosophy
 • Blackburn, Simon, The Oxford Dictionary of Philosophy
 • Honderich, Ted [ed.], The Oxford Companion to Philosophy
 • Bunnin, Nicholas and Tsui-James, E. P. [eds.], The Blackwell Companion to Philosophy
 • Singer, Peter [ed.], A Companion to Ethics (Daha önce İthaki Yayınları tarafından çevrilen Pratik Etik kitabı vardı, ancak bu başka bir kitap)
 • Cooper, David [ed.], A Companion to Aesthetics
 • Kim, Jaegwon and Sosa, Ernest [eds.], A Companion to Metaphysics (Sosa’nın Türkçeye doğrudan çevrilen hiçbir kitabı bulunmuyor, konuya dair en kapsamlı metin Kemal Batak’ın makalelerinden oluşan şu derleme kitaptır.)
 • Guttenplan, Samuel [ed.], A Companion to Philosophy of Mind
 • Hale, Bob and Wright, Crispin [eds.], A Companion to Philosophy of Language
 • Newton-Smith, Bill [ed.], A Companion to Philosophy of Science

Birincil Kaynaklar

Taslak N. 20.rv: 19 Eylül 1998

Luciano Floridi tarafından derlenmiştir. İnternet topluluğu üyeleri tarafından seçilip Rodrigo Vanegas tarafından da biraz değiştirilen alana dair en iyi 100 kitaptan oluşmaktadır: “Analitik Felsefe Üzerine Kısa Bir Bibliyografya Listesi”

Başlarken: Projenin Özü

Bu proje, Analitik Felsefe alanındaki en az 100 temel metinden oluşan bir öğrenci bibliyografyasını derlemeyi amaçlamaktadır. İlk başta, bir kütüphane oluşturmak için sipariş listesi olması amaçlanmıştır. (Ç.N.: Derlemeyi yapan kişi listenin tarihsel çalışmalar, ikincil kaynaklardan oluşabileceğini söyleyerek diğer felsefeciler ile bu listeyi paylaşabileceğimizi ifade ediyor. Önemli bir not olmadığı için bu kısa cümleleri çevirme gereği duymadık)

Klasikler: Analitik Felsefe’deki En Önemli 100 Kitap

 • 1] Alexander S. Space, Time and Deity
 • 2] Analytic Philosophy 2 series, Oxford 1962-65
 • 3] Anscombe,v2 Collected Papers, 2 vols
 • 4] Armstrong, A Materialist Theory of Mind
 • 5] Armstrong, Universals and Scientific Realism, 2
 • 6] Austin, Sense and Sensibilia
 • 7] Austin, Philosophical Papers
 • 8] Ayer, Logical Positivism
 • 9] Ayer, The Problem of Knowledge
 • 10] Ayer, Language, Truth and Logic (Türkçeye çevrildi!)
 • 11] Benacerraf & Putnam, Philosophy of Mathematics
 • 12] Broad C.D., Mind and its Place in Nature
 • 13] Carnap, The Logical Structure of the World
 • 14] Carnap, The Logical Syntax of Language
 • 15] Chisholm, Theory of Knowledge
 • 16] Davidson, Inquiries into Truth and Interpretation
 • 17] Davidson, Essays on Actions and Events
 • 18] Dennett, Brainstorms
 • 19] Dummett, Frege: Philosophy of Language
 • 20] Dummett, Truth and Other Enigmas
 • 21] Evans, The Varieties of Reference
 • 22] Evans & McDowell, Truth & Meaning: Essays in Semantics
 • 23] Flew, [ed.] Logic and Language, 2 series, 1951-53
 • 24] Fodor, Representations
 • 25] Fodor, The Language of Thought
 • 26] Bas van Fraassen, The Scientific Image
 • 27] Feigl & Sellars, Readings in Philosophical Analysis
 • 28] Frege, Collected Papers
 • 29] Frege, Posthumous Writings
 • 30] Frege, The Foundations of Arithmetic (Türkçeye çevrildi!)
 • 31] Frege, Basic Laws of Arithmetic
 • 32] Geach, Logic Matters
 • 33] Geach, Reference and Generality
 • 34] Gettier, “Is Knowledge Justified True Belief?” (Sitemizde yayında!)
 • 35] Gödel, v2,v3 Collected Works, 3 vols
 • 36] Goodman, Problems and Projects
 • 37] Goodman, Fact, Fiction and Forecast
 • 38] Grice, Studies in the Ways of Words
 • 39] Hampshire S., Thought and Action
 • 40] Hare, Freedom and Reason
 • 41] Hare, The Language of Morals
 • 42] Van Heijenoort, From Frege to Gödel
 • 43] Hempel, The Logic of Scientific Investigation
 • 44] Hempel, Aspects of Scientific Explanation
 • 45] Kripke, Naming and Necessity (Türkçeye çevrildi!)
 • 46] Lewis, Counterfactuals
 • 47] Lewis, On the Plurality of Worlds
 • 48] Lewis, C.I. Mind and the World Order
 • 49] MacIntyre, After Virtue (Türkçe çevrildi!)
 • 50] Mackie, The Miracle of Theism
 • 51] Mackie, Ethics: Reinventing Right and Wrong
 • 52] Malcolm, Knowledge and Certainty
 • 53] Montague, Formal Philosophy
 • 54] Moore, Principia Ethica
 • 55] Moore, Selected Writings
 • 56] Nagel E., The Structure of Science (Türkçeye çevrildi!)
 • 57] Nagel T., The View from Nowhere
 • 58] Nozick, Anarchy, State and Utopia (Türkçeye çevrildi!)
 • 59] Parfit, Reasons and Persons
 • 60] Plantinga, Nature of Necessity
 • 61] Prior, Papers in Logic and Ethics
 • 62] Prior, Papers on Time and Tense
 • 63] Putnam, v2,v3 Philosophical papers [3 volumes]
 • 64] Quine, Theories and Things
 • 65] Quine, Ways of Paradox
 • 66] Quine, Word and Object
 • 67] Quine, From a Logical Point of View
 • 68] Ramsey, The Foundations of Mathematics & Other Essays
 • 69] Rawls, A Theory of Justice (Türkçeye çevrildi!)
 • 70] Reichenbach, The Philosophy of Space and Time
 • 71] Rorty, The Linguistic Turn
 • 72] Russell, An Inquiry into Meaning and Truth (Türkçeye çevrildi!)
 • 73] Russell, Introduction to Mathematical Philosophy
 • 74] Russell, Logic and Knowledge
 • 75] Russell, Mysticism and Logic (Türkçe çevrildi!)
 • 76] Russell, Principles of Mathematics
 • 77] Russell, The Problems of Philosophy (Türkçeye çevrildi!)
 • 78] Russell, Philosophical Essays (Türkçeye çevrildi!)
 • 79] Ryle, Dilemmas
 • 80] Ryle, The Concept of Mind (Türkçeye çevrildi!)
 • 81] Searle, Speech Acts (Türkçeye çevrildi!)
 • 82] Searle, Intentionality
 • 83] Sellars W. F., Science, Perception, and Reality
 • 84] Singer, Practical Ethics (Türkçeye çevrildi!)
 • 85] Smart J.J.C., Philosophy and Scientific Realism
 • 86] Smart & Williams, Utilitarianism – For and Against
 • 87] Smart, Essays Metaphysical and Moral
 • 88] Strawson P. F., Individuals
 • 89] Tarski, Logic, Semantics, Metamathematics
 • 90] Whitehead & Russell, Principia Mathematica
 • 91] Wiggins, Sameness and Substance
 • 92] Williams, Problems of the Self
 • 93] Wisdom, Problems of Mind and Matter
 • 94] Wittgenstein, Philosophical Investigations (Türkçeye çevrildi!)
 • 95] Wittgenstein, Remarks on the Foundations of Mathematics
 • 96] Wittgenstein, Tractatus (Türkçeye çevrildi!)
 • 97] Wittgenstein, On Certainty (Türkçeye çevrildi!)
 • 98] Derlemeyi yapanlar tarafından silinmiş.
 • 99] Derlemeyi yapanlar tarafından silinmiş.
 • 100] Derlemeyi yapanlar tarafından silinmiş.

Sınırda Yer Alanlar: Analitik Felsefe Geleneğine Bağlı Klasikler


Analitik Gelenek Üzerine: Analitik Felsefe Tarihi Çalışmaları

 • Bell, David The Analytic Tradition
 • Bergmann G., The Metaphysics of Logical Positivism
 • Cocchiarella, Logical Studies in Early Analytic Philosophy
 • Coffa J. A., The Semantic Tradition From Kant to Carnap
 • Dummett, Origins of Analytical Philosophy
 • French A., et al. The Foundations of Analytic Philosophy
 • Hacker, Wittgenstein’s Place in Twentieth-Century Analytic Philosophy
 • Hacking, Why Does Language Matter to Philosophy?
 • Hylton P Russell, Idealism, & the Emergence of Analytic Philosophy
 • Irvine & Wedeking, Russell and Analytic Philosophy
 • Kneale & Kneale, The Development of Logic
 • Munitz M.K., Contemporary Analytic Philosophy
 • Passmore, A Hundred Years of Philosophy
 • Passmore, Recent Philosophers
 • Romanos, G.D. Quine and Analytic Philosophy
 • Sorensen, R.A. Pseudo-problems, How Analytic Philosophy Gets Done
 • Stanley R., The Limits of Analysis
 • Urmson J. O., Philosophical Analysis: Its Development Between the Two World Wars
 • Wang, H., Beyond Analytic Philosophy, Doing Justice to What We Know
 • Warnock G. J., English Philosophy since 1900

Araçlar: Eğitici Kaynaklar

 • Boolos & Jeffrey, Computability and Logic
 • Dancy, Introduction to Contemporary Epistemology
 • Haack, Philosophy of Logics
 • Hughes & Cresswell, A New Introduction to Modal Logic
 • Jeffrey, The Logic of Decision
 • Nagel and Newman, Goedel’s Proof (Türkçeye çevrildi!)
 • Pollock, Technical Methods in Philosophy
 • Quine, Mathematical Logic
 • Quine, Methods of Logic
 • Singer, A Companion to Ethics
 • Smith & Jones, The Philosophy of Mind

İleri Okumalar: İlk 100’ün Ötesine Geçmek

[öneriler ilk 100’e dahil değildir]

 • Almog, et al. Themes from Kaplan
 • Ammerman R.R., [ed.] Classics of Analytic Philosophy
 • Anderson J., Studies in Empirical Philosophy
 • Anscombe, G.E.M. Intention
 • Apel, Towards a Transformation of Philosophy
 • Armstrong, A Theory of Possibility
 • Armstrong D.M., What is a Law of Nature?
 • Austin J. L., How to Do Things With Words (Türkçe çevrildi!)
 • Ayer, Foundations of Empirical Knowledge
 • Barry, Political Argument
 • Barwise, Handbook of Mathematical Logic
 • Bas van Fraassen, Laws and Symmetry
 • Bigelow & Pargetter, Science and Necessity
 • Bigelow, The Reality of Numbers
 • Black [ed.] Philosophical Analysis
 • Black [ed.] The Importance of Language
 • Blackburn, Essays in Quasi-realism
 • Blackburn, Spreading the Word
 • Broad, Five Types of Ethical Theories
 • Carnap, Meaning and Necessity
 • Cartwright, How the Laws of Physics Lie
 • Castaneda, Thinking, Language, and the Strcture of the world
 • Churchland, Matter and Consciousness (Türkçe çevrildi!)
 • Churchland, Scientific Realism and the Plasticity of Mind (Türkçe çevrildi!)
 • Cockburn D., Other Human Beings
 • Cohen, Karl Marx’s Theory of History: A Defence (Türkçeye çevrildi!)
 • Danto A., Analytical Philosophy of Knowledge
 • Dennett, The Intentional Stance
 • Dennett, Elbow Room
 • Devitt, Realism and Truth
 • Dretske F., Seeing and Knowing
 • Dummett, Elements of Intuitionism
 • Dummett, Frege: Philosophy of Mathematics
 • Dummett, Frege and Other Philosophers
 • Dummett, The Interpretation of Frege’s Philosophy
 • Dummett, The Logical Basis of Metaphysics
 • Dworkin, Taking rights Seriously
 • Edwards P., The Logic of Moral Discourse
 • Elster, Ulysses and the Sirens
 • Feigel, Readings in the Philosophy of Science
 • Feinberg, Doing and Deserving [Collected Papers]
 • Field, Realism, Mathematics and Modality
 • Fodor, Psychosemantics
 • Foot, Theories of Ethics
 • Foot, Virtues and Vices
 • Frege, Conceptual Notation (Türkçeye çevrildi!)
 • Gabbay, v2,v3,v4 Handbook of Philosophical Logic, 4 vols
 • Gaerdenfors P., Knowledge in Flux
 • Geach, Mental Acts
 • Glover, Philosophy of Mind
 • Goldman A., Epistemology and Cognition
 • Goodman, Languages of Art
 • Goodman, The Structure of Appearance
 • Hacking, The Emergence of Probabiliy (Türkçeye çevrildi!)
 • Hacking, Representing and Intervening (Türkçeye çevrildi!)
 • Hare, Moral thinking: its levels, method and point
 • Davidson & Hintikka, Words and Objections
 • Hart, Concept of Law
 • Hart, Punishment and Responsibility
 • Hartland-Swann, The Analysis of Morals
 • Hintikka J., Knowledge and Belief
 • Hintikka J., Models for Modality
 • Kripke, Wittgenstein on Rules and Private Language (Türkçeye çevrildi!)
 • Laudan, Progress and its Problems
 • Levi, I. Gambling With Truth
 • Levi, I. The Enterprise of Knowledge
 • Lewis, v2 Collected Papers [2 vols.]
 • Locke, Don Myself and Others
 • Lycan, Mind and Cognition
 • Mackie, v2 Collected papers 2 vols
 • Mackie, The Cement of the Universe
 • Martin, [ed] Recent Essays on Truth and The Liar Paradox
 • McGinn, The Character of Mind
 • Melden, A.I. Free Action
 • Millikan, Language Thought and Other Biological Categories
 • Moore, Ethics
 • Moore, Philosophical Papers
 • Moore, Philosophical Studies
 • Moore, Some Main Problems of Philosophy
 • Nowell-Smith, Ethics
 • Nozick, Philosophical Explanations
 • Pap A., Elements of Analytical Philosophy
 • Pap A., Semantics and Necessary Truth
 • Peacocke, A Study of Concepts
 • Perry, The Problem of the Essential Indexical
 • Philip Pettit, The Common Mind
 • Pitcher G., The Philosophy of Wittgenstein
 • Plantinga A., God and Other Minds (Türkçeye çevrildi!)
 • Priest, In Contradiction
 • Prior, Logic and the Basis of Ethics
 • Quine, Ontological Relativity and Other Essays
 • Quine, Roots of Reference
 • Quine, Set Theory and Its Logic
 • Reichenbach, Elements of Symbolic Logic
 • Russell, Essays in Analysis
 • Russell, Human Knowledge: Its Scope and Limits
 • Russell, My Philosophical Development (Türkçeye çevrildi!)
 • Russell, Our Knowledge of the External World (Türkçeye çevrildi!)
 • Sayre-McCord, Moral Realism
 • Scheffler I., Conditions of Knowledge
 • Sheffler, Consequentialism and its Critics
 • Sklar L., Space, time and spacetime
 • Stalnaker, R. Inquiry
 • Stevenson C., Ethics and Language
 • Strawson, Freedom and Resentment
 • Strawson, Introduction to Logical Theory
 • Strawson, Philosophical Logic
 • Strawson, The Bounds of Sense
 • Taylor R., Metaphysics
 • Tennant, N. Anti-realism and Logic: Truth as Eternal
 • Toulmin S., The Uses of Argument
 • Tugendhat, Traditional and analytical philosophy
 • Wiggins, Needs, Values, Truth
 • Williams, D.C. Principles of Empirical Realism
 • Williams B., Moral Luck
 • Williams B., Ethics and the Limits of Philosophy
 • Wisdom J., Other Minds
 • Wittgenstein, The Blue and Brown Books (Türkçeye çevrildi!)
 • Wittgenstein, Zettel (Türkçeye çevrildi!)
 • Ziff P., Semantic Analysis

Teşekkürler: Katkı Sağlayanların Listesi

(Projede emeği olan herkese çok teşekkürler)


Öncül’ün Önerileri:

Dikkatinizi çekebilir:

5 Yorum

 1. bunları okursam Türkiyede konuşacak insan bulamam ki ._.

  çok güzel bir liste, umarım bitirmek nasip olur

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Bertrand Russell -Andrew David Irvine (Stanford Encyclopedia Of Philosophy)

Sonraki Gönderi

Tanrı’nın Varlığına Karşı Varoluşsal Argüman – Jonathan David Garner

En Güncel Haberler Analitik Felsefe:Tümü