Analitik felsefenin tüm alt disiplinlerine dair hem Türkçe hem de İngilizce kitap önerilerimizi takipçilerimizden gelen yoğun istek üzerine düzenlemeye başladık. Bu öneri listemiz düzenli olarak güncellenecek olup içeriği dergi ekibimiz olarak ortak oluşturduk.

Felsefeye Giriş – Türkçe

 1. Felsefeye Giriş- Nigel Warburton
 2. Felsefenin Kısa Tarihi- Nigel Warburtonmetaf
 3. A’dan Z’ye Düşünmek – Nigel Warburton
 4. Gerçek Argümanların Mantığı – Alec Fisher
 5. Felsefe Aracılığıyla Düşünme – Chris Horner & Emrys Westacot
 6. Analitik Felsefe Nedir? – Hans-Johann Glock
 7. Felsefe: Kullanım Kılavuzu – Simon Blackburn
 8. Bilgi, Gerçeklik ve Değer – Michael Huemer

Felsefeye Giriş – İngilizce

 1. Reason and Responsibility: Reading in Some Basic Problems of Philosophy – Russ Shafer Landau & Joel Feinberg
 2. Philosopher’s Toolkit – Julian Baggini

Epistemoloji – Türkçe

 1. Epistemoloji- Robert Audi
 2. Oxford Epistemoloji – edt. Paul Moser
 3. Epistemoloji: Temel Metinler – edt. Hasan Yücel Başdemir
 4. Çağdaş Epistemolojiye  Giriş  – Nebi Mehdiyev
 5. Bir Bilme Teorisi – Nebi Mehdiyev
 6. Bilgi Felsefesi Nedir? – Duncan Pritchard
 7. Epistemoloji – Gherve Barreau
 8. Çağdaş Epistemolojide Bilginin Tanımı Sorunu – Hasan Yücel Başdemir
 9. Sağduyu, Bilim ve Şüphecilik  – Alan Musgrave 
 10. Aristoteles’ten Ernest Sosa’ya Erdem Epistemolojisi  –  Kemal Batak
 11. Felsefenin Sonu?: W.V.Quine, Doğallaştırılmış Epistemoloji ve A Priori Bilgi – Kemal Batak
 12. Feminist Epistemolojilere Giriş – Alessandra Tanesini
 13. Epistemoloji – Stephen Hetherington
 14. Yeniçağ Felsefesinde A priori Problemi – Uluğ Nutku
 15. İnsan Bilgisi: Kapsamı ve Sınırları – Bertrand Russell

Epistemoloji – İngilizce

 1. What is This Thing Called Knowledge? – Duncan Pritchard
 2. Understanding Beliefs – Nils Nilsson
 3. Epistemology: Contemporary Readings – Edt. Michael Huemer
 4. Epistemology: Classical Problems Contemporary Responses – Laurence BonJour
 5. Contemporary Debates in Epistemology – Matthias Steup & John Turri &  Ernest Sosa
 6. The View from Nowhere – Thomas Nagel
 7. Skepticism and the Veil of Perception – Michael Huemer
 8. The Structure of Justification – Robert Audi
 9. Epistemic Justification: Internalism vs Externalism, Foundations vs Virtues – Laurence BonJour & Ernest Sosa
 10. Normativity of Rationality – Benjamin Kiesewetter
 11. The Value of Rationality – Ralph Wedgwood
 12. Disagreement – Bryan Frances
 13. Disagreement and Skepticism – edt. Diego Machuca
 14. Is Justified True Belief Knowledge? – Edmund L. Gettier
 15. In Defense of Justified True Belief – Irving Thalberg 
 16. Five Milestones of Empiricism – Williard Van Orman Quine 
 17. Two Dogmas of Ampricism – Williard Van Orman Quine 
 18. The Nature of Rationality – Robert Nozick  
 19. What is ‘Naturalized Epistemology?’, Epistemology:An Anthology – Jaegwon Kim 
 20. In Defense of Naturalized Epistemology – Hilary Kornblith 
 21. Methodological Naturalism in Epistemology – Richard Feldman 
 22. The Theory of Epistemic Rationality – Richard Feldman 
 23. Why Reason Can’t Be Naturalized – Hilary Putnam 
 24. Contemporary Theories of Knowledge – John Pollock 
 25. Knowledge in Perspective – Ernest Sosa 
 26. Warrant:The Current Debate – Alvin Plantinga 
 27. The Significance of Philosophical Scepticism – Barry Stroud 

Etik – Türkçe

 1. Etiğin Doğal Temelleri – edt. Pierre Changeux
 2. Çağdaş Ahlak Felsefesi (Temel Metinler) – Sedat Yazıcı
 3. Etik – Simon Blackburn
 4. Etik Nedir? – Fred Feldman
 5. Etiğe Giriş – Annemarie Pieper
 6. Tanrısız Ahlak? – Walter Sinnott-Armstrong
 7. Allah’sız Ahlak Mümkün mü – Enis Doko
 8. Ahlak Felsefesi Yazıları – Hakan Poyraz
 9. Nikhomakos’a Etik – Aristotales
 10. Ahlak Üzerine Tartışmalar – Jon Nuttall
 11. Ahlak Felsefesi – Esra İşbilen Duru & Meltem Yavuz
 12. Ahlakın Soykütüğü Üstüne – Nietzsche
 13. Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi – Immanuel Kant
 14. Ahlak Felsefesi Üzerine Dersler – John Rawls
 15. Pratik Etik – Peter Singer
 16. Hayvan Özgürleşmesi – Peter Singer
 17. Veganizm – Valéry Giroux, Renan Larue
 18. Kafesler Boşalsın – Tom Regan 
 19. Hayvan Haklarına Giriş – Gary L. Francione
 20. Çağdaş Etik Tartışmaları – Murad Omay
 21. Faydacılık – John Stuart Mill
 22. Ötanazi Etiği – Taner Beyter

Etik – İngilizce

 1. Philosophical Ethics: An Historical And Contemporary Introduction – Stephen Darwall
 2. Fundamentals of Ethics– Russ Shaffer Landau
 3. Living Ethics: An Introduction with Readings – Russ Shafer Landau
 4. The Ethical Life: Readings in Ethics and Moral Problems – Edt. Russ Shafer Landau
 5. Ethics: A Contemporary Introduction – Henry Gensler
 6. Contemporary Debates in Moral Theory – edt. James Dreier
 7. Deontology – Stephen Darwall
 8. Contractarianism/Contractualism – Stephen Darwall
 9. Utilitarianism: For & Against – J.J.C. Smart & Bernard Williams
 10. Moral Disagreement: Classic and Contemporary Readings – edt. Christopher Gowans
 11. What is this thing called metaethics? – Matthew Chrisman
 12. Metaethics: A Contemporary Introduction – Mark van Roojen
 13. Ethical Intuitionism – Michael Huemer
 14. Moral Realism: A Defense – Russ Shafer Landau
 15. Robust Ethics: The Epistemology and Metaphysics of Godless Normative Realism – Erik Wielenberg
 16. Wise Choices, Apt Feelings: A Theory of Normative Judgment – Alan Gibbard
 17. Non-Cognitivism in Ethics- Mark Schroeder
 18. Moral Error Theory: History, Critique, Defense – Jonas Olson
 19. The Myth of Morality – Richard Joyce
 20. Finite and Infinite Goods: A Framework for Ethics – Robert Merrihaw Adams
 21. Good God: The Theistic Foundations of Morality – David Baggett & Jerry Walls
 22. Moral Relativism and Moral Objectivity – Gilbert Harman  & Judith Jarvis Thomson
 23. Anti-Theory in Ethics and Moral Conservatism – edt. Stanley Clarke & Evan Simpson
 24. New Waves in Metaethics – Michael Brady (edt.)
 25. Metaethics after Moore- Mark Timmons & Terrence Hogan (edt.)
 26. Ethical Naturalism: Current Debates – Susanna Nuccetelli & Gary Seay (edt.)
 27. Essays on Moral Realism – Geoffrey Sayre-McCord (edt.)
 28. Ethica Theory: An Anthology- Russ Shafer Landau (edt.)
 29. Taking Morality Seriously: A Defense of Robust Realism – David Enoch
 30. Moral Realism and the Foundations of Ethics – David O. Brink
 31. The Good in the Right – Robert Audi
 32. Apt Choices, Wise Feelings – Alan Gibbard
 33. Ethics and A Priori: Selected Essays on Moral Pyschology and Metaethics – Michael Smith
 34. Natural Law and Natural Rights – John Finnis
 35. Natural Goodness- Philippa Foot
 36. Contractualism/Contractarianism – Stephen Darwall (edt.)
 37. Normative Ethics – Shelly Kagan
 38. Morals by Agreement – David Gauthier
 39. Moral Reasons- Jonathan Dancy
 40. Sources of Normativity – Christine Korsgaard
 41. After Virtue – Alasdair MacIntyre
 42. Oxford Hanbook of Practical Ethics – Hugh Lafolette (edt.)
 43. Contemporary Debates in Applied Ethics – Christopher Wellman & Andrew Cohen (edt.)
 44. A Companion to Bioethics – Peter Singer & Helga Kuhse (edt.)
 45. The Ethics of Killing – Jeff McMahan
 46. Defense of Dignity: Creating Life, Destroying Life, and Protecting the Rights of Conscience – Christopher Kaczor
 47. Moral Status: Obligations to Persons and Other Living Things – Mary Anne Warren
 48. Animal Rights and Wrongs – Roger Scruton
 49. Thinking Critically About Abortion: Why Most Abortions Aren’t Wrong & Why All Abortions Should Be Legal – Nathan Nobis & Kristina Grob
 50. Environmental Ethics: Readings in Theory and Application – Louis Pojman
 51. On Inequality – Harry Frankfurt
 52. The End of Morality: Taking Moral Abolitionism Seriously – Richard Joyce
 53. Moral Reality and Empirical Sciences – Thomas Pölzler
 54. Companions in Guilt: Arguments for Ethical Objectivity – Hallvard Lillehammer
 55. The Moral Problem – Michael Smith
 56. Objection: Disgust, Morality and the Law – Debra Lieberman
 57. Moral Tribes – Joshua Greene
 58. Regard for Reason in the Moral Mind – Joshua May

Siyaset Felsefesi – Türkçe

 1. Minerva’nın Baykuşu – Jeffrey Abramson
 2. Siyaset Felsefesine Giriş – Christian Ruby
 3. Siyaset Felsefesi – David Miller
 4. Çağdaş Siyaset Felsefesi Kılavuzu: Disiplinler ve İdeolojiler – Robert E. Goodin & Philip Pettit & Thomas Pogge
 5. Plato’dan Rawls’a Siyasi Düşünce Tarihi – Larry Arnhart
 6. Çağdaş Siyaset Felsefesi – Will Kymlicka
 7. Muhafazakârlık – Philippe Benneton –
 8. Muhafazakârlık – Bekir Berat Özipek
 9. Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması – Benedict Anderson 
 10. Fransa’daki Devrim Üzerine Düşünceler – Edmund Burke
 11. Hayalet – Karl Marx (Marx metin seçkisi)
 12. Sınıflar – Erik Olin Wright 
 13. Karl Marx’ın Tarih Teorisi: Bir Savunu – G.A. Cohen
 14. Marx’ı Anlamak – Jon Elster
 15. Alman İdeolojisi-Karl Marx
 16. Devlet ve Devrim- V.İ.Lenin
 17. Eşitlik – Alex Collinious
 18. Bir Adalet Teorisi – John Rawls
 19. Anarşi, Devlet ve Ütopya – Robert Nozick
 20. Liberalizmin İki Yüzü – John Gray
 21. Liberalizmin El Kitabı – Edt. Cennet Uslu
 22. Özgürlüğün Anayasası – F.A. Hayek
 23. Liberteryenizm – Jason Brennan
 24. Liberalizm ve Adaletin Sınırları – Michael Sandel
 25. Liberal Adalet: Çağdaş Liberal Siyaset Felsefesinde Adalet Sorunu: Rawls, Hayek, Nozick Örneği – Armağan Öztürk
 26. Modernliğin Sıkıntıları – Charles Taylor
 27. Paranın Satın Alamayacağı Şeyler – Michael Sandel

Siyaset Felsefesi – İngilizce

 1. Political Philosophy: An Introduction – Jason Brennan
 2. A Case for Conservatism – John Kekes
 3. Against Liberalism – John Kekes
 4. Conservative Texts: An Antology – Roger Scruton
 5. Contemporary Debates in Political Philosophy – Thomas Christiano & John Christman
 6. Taking Rights Seriously – Ronald Dworkin
 7. Are Liberty and Equality Compatible? – Jan Narveson & James Sterba
 8. Ethics of Voting – Jason Brennan
 9. Markets without Limits- Jason Brennnan
 10. Against Democracy – Jason Brennan
 11. Is There a Duty to Obey the Law? – Christopher Wellman & John Simmons
 12. Morality and Political Violence – C.A.J. Coady
 13. When All Else Fails: The Ethics of Resistance to State Injustice – Jason Brennan
 14. Unequivocal Justice – Christopher Freiman
 15. Religion in the public square: the place of religious convictions in political debate – Robert Audi & Nicholas Wolterstorff
 16. Why Not Socialism? – G.A. Cohen

Mantık ve Eleştirel Düşünme – Türkçe

 1. Sembolik Mantık El Kitabı 1-2-3- Teo Grünberg  
 2. Epistemik Mantık Üzerine Bir Araştırma – Teo Grünberg
 3. Felsefe ve Felsefî Mantık Yazıları – Teo Gürnberg
 4. Olasılık ve Tümevarım Mantığına Giriş – Ian Hacking  
 5. Mantık – Graham Priest
 6. Hızlı ve Yavaş Düşünme – Daniel Kahneman 
 7. Hatasız Düşünme Sanatı 1-2 – Rolf Dobelli
 8. Dil, Doğruluk ve Mantık – A. J. Ayer
 9. Mantığa Giriş – Cengiz İskender Özkan
 10. Mantık (Doğru Düşünme Yöntemi) – Cemal Yıldırım

Felsefe Tarihi – Türkçe

 1. Batı Felsefesinin Yeni Tarihi – Anthony Kenny 
 2. Felsefe Tarihi – Frederick Copleston 

Metafizik – Türkçe

 1. Metafizik Açıköğretim Ders Kitabı – Teo Grünberg  
 2. Tümeller: Bakış Açımı Değiştirmediğim Bir Giriş – David Armstrong 
 3. Zaman Felsefesinin Kısa Tarihi – Adrian Bardon 
 4. Metafizik Nedir? – Brian Garrett 
 5. Metafiziğin Temelleri – Enis Doko
 6. Wittgenstein Kurallar ve Özel Dil – Saul A. Kripke
 7. Adlandırma ve Zorunluluk – Saul A. Kripke
 8. Çağdaş Metafiziğe Giriş – Christof Rapp

Dil Felsefesi – Türkçe

 1. Dil Felsefesine Giriş – Atakan Altınörs
 2. 50 Soruda Dil Felsefesi – Atakan Altınörs 
 3. Dil Felsefesi Tartışmaları: Platon’dan Chomsky’ye – Atakan Altınörs
 4. Dil Felsefesi I, II, III, IV –Zeki Özcan  
 5. Anlam – Mark Richard 
 6. Dil (ve Zihnin) Felsefesi – Francois Recanati
 7. Analitik Dil Felsefesinde Dil Düşünce ve Anlam – İbrahim Bor
 8. Dil Felsefesi – William G. Lycan
 9. Dil Felsefesi – Barry Lee
 10. Wittgenstein – Dilin Yörüngesinde Felsefe: Dil Gerçeklik Anlam – Hüseyin Subhi Erdem

Dil Felsefesi – Türkçe

 1. Frege: Philosophy of Language – Michael Dummett
 2. Philosophy of Language: A Contemporary Introduction – William G Lycan
 3. Philosophy of Language: The Classics Explained – Colin McGinn
 4. Philosophy of Language – Scott Soames

Zihin Felsefesi – Türkçe

 1. Bilinç – David Papineau & Howard Selina
 2. Bilinç: Çok Kısa Bir Başlangıç – Susan Blackmore
 3. Bilinç Üzerine Konuşmalar – Susan Blackmore
 4. Çağdaş Felsefi Bilinç Kuramları – Kolektif
 5. Bilinç: Öznelliğin Bilimi – Antti Revonsuo
 6. Bilinç ve Dil – John Searle  
 7. Zihin Kavramı – Gilbert Ryle
 8. Madde ve Bilinç – Paul Churchland 
 9. Zihin Felsefesi – Jerome Shafer 
 10. Bilinç Açıklanıyor–  Daniel Dennett  
 11. Aklın G’özü –  Daniel Dennett & Douglas Hofstadter 
 12. Zihin Üzerine Teoriler – Stephen Priest 
 13. Nörofelsefe – Patricia Churchland
 14. Zihnin Gölgeleri – Roger Penrose 
 15. Makinedeki Hayalet: Zihin Felsefesi’ne Giriş – Erhan Demircioğlu
 16. Zihin Felsefesi – Çağdaş Bir Giriş – John Heil
 17. Zihin Felsefesi – Andrew Bailey
 18. Zor Problem: Bilinç: Bilinç Nörobiyolojisinin Fenomenal Dünya Yorumu – Saffet Murat Tura
 19. Yapay Zeka ve Bilinç Problemi – Mehtap Doğan
 20. Nörofelsefe ve Bilinç – Burçak Özkan
 21. Bilinç: Sinirbilimdeki ve Zihin Felsefesindeki Kuramlar – Andrea Eugenio Cavanna & Andrea Nani

Zihin Felsefesi – İngilizce

 1. Consiousness, Color and Content – Michael Tye 
 2. Robots, Zombies and Us – Robert Kirk 
 3. Conscious Mind, Panpsychism and Panprotopsychism, The Combination Problem for Panpsychism – David Chalmers 
 4. Phenomenal and Perceptual Concept – David Papineau 
 5. Phenomenal Concept and Materialist Constraint – Joseph Levine 
 6. Grasping Phenomenal Properties – Martine Nida-Rümelin 
 7. Unity of Consciousness – Tim Bayne 
 8. The Blackwell Guide to Philosophy of Mind – Stephen Stich, Ted A. Warfield, Kenneth Aizawa, John Bickle 
 9. Self-representational Approaches to Consciousness – Subjective Consciousness – Uriah Kriegel 
 10. Blackwell Companion to Substance Dualism – Jonathan J. Loose 
 11. A Contemporary Panpsychism – Freya Mathews 
 12. Illusionism: as a Theory of Consciousness – Keith Frankish
 13. Mind and Supermind – Keith Frankish
 14. Panpsychism, Dual-Aspect Theory and the Combination Problem – Jiri Benovsky 
 15. Galileo’s Error : Foundations for a New Science of Consciousness – Philip Goff

Bilim Felsefesi – Türkçe

 1. Bilim Felsefesi – Alex Rosenberg 
 2. Bilimsel Araştırmanın Mantığı – Karl Popper
 3. Bilimsel Devrimlerin Yapısı – Thomas Kuhn
 4. Temsil ve Müdahale – Ian Hacking  
 5. Olasılık Ve Tümevarım Mantığına Giriş – Ian Hacking
 6. Bilim Felsefesi – Dominique Lecourt
 7. Bilim Dedikleri – Alan Chalmers 
 8. Bilim Felsefesi – Cemal Güzel
 9. Duhem’den Laudan’a Çağdaş Bilim Felsefecileri – Talip Kabadayı 
 10. Bilimsel Araştırma Programlarının Metodolojisi – Imre Lakatos 
 11. Bilim Felsefesi – Cemal Yıldırım
 12. Doğa Bilimi Felsefesi – Carl Hempel
 13. Bilim Felsefesi – Geoffrey Gorham
 14. Bilim Felsefesi – James Robert Brown

Din Felsefesi – Türkçe

 1. Akıl ve İnanç: Din Felsefesine Giriş -Micheal Peterson & William Hasker & Bruce Reichenbach & David Basinger  
 2. Din Felsefesi Seçme Metinler- Micheal Peterson & William Hasker & Bruce Reichenbach & David Basinger 
 3. Din Felsefesi: İman Üzerine Rasyonel Düşünme -Stephen Evans & Zachary Manis 
 4. Allah, Felsefe ve Bilim – Caner Taslaman & Enis Doko 
 5. Tanrı’yı Bilmek: Alvin Plantinga’nın Din Felsefesinde Tanrı ve Epistemoloji – Kemal Batak  
 6. Tanrı, Özgürlük ve Kötülük – Alvin Plantinga
 7. Naturalizm Çıkmazı: Dennett’ten Dawkins’e Yeni Ateizm’in Felsefi Temelleri ve Teistik Eleştirisi – Kemal Batak
 8. Din Felsefesine Dair Okumalar 1 – Recep Alpyağıl 
 9. Din Felsefesine Dair Okumalar 2 – Recep Alpyağıl  
 10. Evrim ve Tasarım – Recep Alpyağıl 
 11. Dini Epistemolojiye Giriş – Musa Yanık
 12. Tanrı Var mı? – Richard Swinburne  
 13. Din Dili – Turan Koç 
 14. Din Felsefesine Giriş – Brian Davies  
 15. Din Felsefesi El Kitabı, ‘Tanrı’nın Varlığının Delilleri’ – Mehmet Sait Reçber  
 16. Tanrı’yı Bilmenin İmkanı ve Mahiyeti Mehmet – Sait Reçber 
 17. Euthyphron – Platon 
 18. Din Felsefesi: Klasik ve Güncel Meseleler – Paul Copan & Chad Meister  
 19. Dini Epistemolojiye Giriş: Tanrı İnancının Rasyonelliği – Nebi Mehdiyev  
 20. Klasik ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesi – Cafer Sadık Yaran 
 21. Kötülük ve Teodise – Cafer Sadık Yaran 
 22. İlahi Gizlilik – Yaşar Türkben 
 23. Düşünce Tarihinde Tanrı’nın Özgürlüğü Sorunu – İsmail Şimşek  
 24. Tanrı-Ahlak İlişkisi – Mehmet Aydın 
 25. Tanrı’nın Önbilgisi ve İrade Özgürlüğü – Fatih Özgökman  
 26. Tanrı, Ezelilik ve Zaman – Zikri Yavuz 
 27. Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar – Michael Peterson & Raymond J. VanArraggon  
 28. Korkunç Kötülükler ve TanrıK – Ferhat Akdemir 
 29. Tanrı ve Evrim – Fatih Özgökman 
 30. Analitik Din Felsefesi/Alvin Plantinga – Ferhat Akdemir 
 31. Vahiy ve Mucize – Aydın Işık 
 32. Ateizm: İnanma, İnanmama Üzerine Bir Tartışma – Robin Le Poidevin  
 33. Başarısız Hipotez: Tanrı – Victor Stenger 
 34. Bilim Tanrı’yı Buldu mu? – Victor Stenger 
 35. Tanrısız Ahlak – Walter Sinnott-Armstrong 
 36. Tanrı’nın Alfabesi 1 – Mehmet Mirioğlu 
 37. Tanrı’nın Alfabesi 2 – Mehmet Mirioğlu 
 38. Bilim ve Din – Ian G. Barbour 
 39. Bilim ve / veya Din – Kelly James Clark  
 40. Dini Çoğulculuk: John Hick’in Düşünceleri Etrafında Tartışmalar – Ruhattin Yazoğlu & Hüsnü Aydeniz  
 41. Dinsel Bilgi Sorunu – William T. Blackstone 
 42. Felsefi ve Deneysel Dayanaklarla Ölüm Sonrası Yaşam – Metin Yasa  
 43. Eskatolojik Açıdan Kişisel Özdeşlik Sorunu – Eyüp Aktürk 
 44. Tanrı ve Tasarım – Metin Pay 
 45. İnançların Gökkuşağı: Dinsel Çoğulculuk Üzerine Eleştirel Diyaloglar – John Hick  
 46. Süreç Teolojisi – John B. Cobb & David Ray Griffin 

Din Felsefesi – İngilizce

 1. An Introduction to the Philosophy of Religion – Michael Murray 
 2. Philosophy of Religion: An Anthology- Louis Pojman & Michael Rea 
 3. Debating Christian Theism – Chad Meister, J.P. Moreland 
 4. Atheism and Theism – Graham Oppy, Joseph Koterski 
 5. Theism and Atheism – John Haldane & J.J.C. Smart 
 6. Religious Language – William Alston 
 7. Perceiving God- William Alston 
 8. God and Other Minds – Alvin Plantinga 
 9. Where the Conflict Really Lies – Alvin Plantinga 
 10. Warranted Christian Belief – Alvin Plantinga 
 11. Knowledge of God – Alvin Plantinga & Michael Tooley
 12. Faith and Rationality: Reason and Belief in God – Alvin Plantinga & Nicholas Walterstorff 
 13. The Kalam Cosmological Argument – William L. Craig 
 14. Time and Eternity: Exploring God’s Relationship to Time – William L. Craig  
 15. Divine Foreknowledge and Human Freedom: The Coherence of Theism: Omniscience – William L. Craig 
 16. God, Time, and Eternity: The Coherence of Theism II: Eternity – William L. Craig 
 17. The Blackwell Companion to Natural Theology – William L. Craig & J.P. Moreland  
 18. God? A Debate Between a Christian and an Atheist – William L. Craig & Walter Sinnott-Armstrong  
 19. Theism, Atheism, and Big Bang Cosmology – William L. Craig & Quentin Smith  
 20. The Existence of God – Richard Swinburne 
 21. The Coherence of Theism – Richard Swinburne 
 22. Providence and Problem of Evil – Richard Swinburne 
 23. Faith and Reason – Richard Swinburne  
 24. The Cosmological Argument – William L. Rowe 
 25. The Five Ways: Saint Thomas Aquinas’ Proofs of God’s Existence – Anthony Kenny
 26. Aquinas – Edward Feser 
 27. Philosophy of Religion – John Hick 
 28. The Miracle of Theism: Arguments For and Against The Existence of God – J. L. Mackie 
 29. Reason And Religious Belief – Micheal Peterson & William Hasker & Bruce Reichenbach & David Basinger 
 30. Religion Without Explanation – D.Z.Phillips 
 31. Logical Positivism – A.J. Ayer 
 32. Language, Truth and Logic –  A.J. Ayer  
 33. The Principle of Sufficient Reason – Alexander Pruss 
 34. Consciousness and the Existence of God – J.P. Moreland  
 35. Good God The Theistic Foundations of Morality – David Baggett & Jerry L. Walls  
 36. C. S. Lewis’s Dangerous Idea: In Defense of the Argument from Reason- Victor Reppert  
 37. God and Design – Neil A. Manson 
 38. Naturalism Defeated?: Essays On Plantinga’s Evolutionary Argument Against Naturalism – James Beilby  
 39. Logic and Theism – Jordan Howard Sobel 
 40. Arguing About Gods – Graham Oppy 
 41. Describing Gods – Graham Oppy 
 42. Atheism: A Philosophical Justification – Michael Martin  
 43. Impossibility of God – Michael Martin, Ricki Monnier 
 44. Improbability of God – Michael Martin, Ricki Monnier 
 45. Why There is Something Rather than Nothing – Bede Rundle  
 46. Theism and Explanation – Gregory Dawes
 47. On the Nature and the Existence of God – Richard M. Gale  
 48. The Nonexistence of God – Nicholas Everitt 
 49. God and the Burden of Proof – Keith Parsons  
 50. Arguing for Atheism – Richard Le Poidevin 
 51. Atheism and Philosophy – Kai Nielsen 
 52. God Beyond Belief – Nick Trakakis 
 53. Anthropic Bias: Observation Selection Effects in Science and Philosophy – Nick Bostrom  
 54. Value and Virtue in a Godless Universe – Erik Wielenberg 
 55. Robust Ethics – Erik Wielenberg 
 56. Atheism – Michael Martin  
 57. Oxford Handbook of Atheism – Michael Ruse & Stephen Bullivant  
 58. Nonbelief and Evil – Theodore Drange 
 59. Divine Hiddenness and Human Reason – J.L. Schellenberg 

Biyoloji Felsefesi – Türkçe

 1. Biyoloji Felsefesi – Elliott Sober 
 2. Biyoloji Budur – Ernst Mayr 
 3. Darwin’in Tehlikeli Fikri – Daniel Dennett 
 4. Paleontoloji ve Evrim – Derek Turner 
 5. Rastlantı ve Zorunluluk – Jacques Monod

Matematik Felsefesi – Türkçe

 1. Matematik Felsefesi – Stephen F. Barker 
 2. Matematik Felsefesi – Bekir Gür 
 3. Matematik Felsefesi ve Matematiksel Mantık – Ahmet Çevik
 4. Felsefe ve Matematikte Analitik/Sentetik Ayrımı  – Bahtiyar Yücel Dursun
 5. Matematiksel Düşünme – Cemal Yıldırım

Matematik Felsefesi – İngilizce

 1. Platonism, Naturalism and Mathematical Knowledge – James Robert Brown
 2. Explanation in Ethics and Mathematics – Neil Sinclair
 3. Frege: Philosophy of Mathematics – Michael Dummett
 4. The Nature of Mathematical Knowledge – Philip Kitcher


Not: Önerdiğimiz tüm bu kitapların yanı sıra, ülkemizde Analitik Felsefe geleneğinin gelişmesi adına çokça emek vermiş olan merhum hocamız Arda Denkel‘in eserlerine ve sitemizde yayınlanan makalelerine de bakabilirsiniz.


1 Yorum

 1. Sorum saçma gelebilir.Cahilliğime verin.Bertrand Russell ve Wittgenstein neden yok önerilerde?

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Ahlak Felsefesine Giriş: Neye Göre, Kime Göre? – Talha Gülmez

Sonraki Gönderi

Aydınlanma Felsefesi’ne Giriş – Taner Beyter

En Güncel Haberler Analitik Felsefe:Tümü