//

İlahi Buyruk (Emir) Teorisi – Michael W. Austin (Internet Encyclopedia of Philosophy)

Felsefeciler hem geçmişte hem günümüzde teistik bir çerçevede temellenen etik teorileri savunmanın yollarını aramıştır. Kabaca söylemek gerekirse, ilahi buyruk teorisi, ahlakın bir şekilde Tanrı’ya bağlı olduğu ve ahlaki zorunluluğun temelde Tanrı’nın emirlerine

Okumaya Devam Et

Mucizeler Gerçek mi? – Jonathan David Garner

Mucizelerle ilgili temel problem, onların (mantıksal olarak) mümkün olup olmadığı değildir. Aksine, mucizeleri düşündüğümüzde bir dizi başka problem ortaya çıkar. Bazı olası konu başlıklarına bakalım. Doğaüstü diye bir şey var mı? Ve bir mucize iddiasında bulunmadan evvel Tanrı’nın muhtemelen var

Okumaya Devam Et