Feminist Epistemoloji – Marianne Janack (Internet Encyclopedia of Philosophy)

İçerik Tablosu 1.Feminist Epistemoloji’ye Giriş2. Rasyonalitenin ve İkiciliklerin Eleştirisi3. Feminist Bilim Çalışmaları a. Feminist Doğallaştırılmış Epistemolojiler b. Kültürel Bilim Çalışmaları c. Bakış Açısı Teorisi4. Gelişim Psikolojisi, Nesne İlişkileri Teorisi ve “Kadınların Bilgiye Erişme Yöntemleri” Meselesi5. Hermenötik, Fenomenoloji ve Postmodern Yaklaşımlar6.

Okumaya Devam Et