Pratik Etik: Kürtaj Tartışmalarına Felsefi Bir Bakış – Taner Beyter

Hiçbir kadına, kürtaja/düşük yapmaya sebep olacak ilaç vermeyeceğime… (Hipokrat Yemini) Felsefenin bazı tartışma alanları diğer disiplinlerle doğal bir kesişim alanında bulunmaktadır. Öyle ki bu tartışma alanlarındaki problemleri daha iyi kavramak adına bir alanda uzmanlaşma yeterli olmamaktadır. Bu nedenle felsefeciler olabildiğince

Okumaya Devam Et