Pisagorculuk (Felsefe Sözlüğü)

Pisagorculuk, Pisagor ve takipçilerinin metafizik inançlarına dayanan, Sokrates öncesi bir Yunan felsefe okuludur. Görüşleri ve yöntemleri, Platonizm, Yeni Platonculuk ve Kinizm de dahil olmak üzere birçok sonraki hareket üzerinde etkili oldu. İlk Pisagorcular (ilk topluluk yaklaşık MÖ 530’da kuruldu) Güney

Okumaya Devam Et