Mantıksal Pozitivizmin Mantıksızlığı – Michael Huemer

Pozitivizm nedir? Basitçe pozitivizm (veya ‘’mantıksal pozitivizm’’) = empirizm + doğrulamacılık. Empirizm: Sentetik veya a priori bilgi olmadığı tezi. Doğrulamacılık (veya anlamın doğrulama kriteri): Kabaca, bir cümlenin anlamının doğrulama kriteri tarafından belirlendiği görüşü. Bir cümlenin anlamını kavramak, onun hangi koşullarda

Okumaya Devam Et