Tanrı Yarattıklarına Duyular Yoluyla Bilgi Verir mi? – Jonathan David Garner

/
1392 Okunma
Okunma süresi: 12 Dakika

Her şeyi bilen olmak ne anlama gelir? Her şeyi bilen bir Varlık, hasta hissetmenin de nasıl bir şey olduğunu bilebilir mi? Bu türden bir varlık şehvet duygusunu da bilir mi? Bu bahsettiğimiz örnekler, deneyim yoluyla bilgi örnekleri olacaktır.

Daha önceki tecrübelerime göre teologlar, Tanrı’nın bilgisinin sadece önermesel bilmeye dayalı olduğunu söylemektedir. Diğer bir deyişle, Tanrı duyular aracılığıyla deneyimsel bilmeye veya bilgiye sahip değildir.

Peki, Tanrı’nın bilgisinin yalnızca önermesel bilmeyle sınırlı olduğu iddiasını şimdilik kabul edelim. O halde, Tanrı herhangi bir yanlış önermeye inanmaz ve O, tüm doğru önermeleri bilir (bilgi = iyice gerekçelendirilmiş doğru inanç).

İnformel Açıklama

Ancak, Tanrı niçin duyular aracılığıyla deneyimsel bilmeye ve/veya bilgiye sahip olan (bizim gibi) mahluklar yaratsın ki? Çünkü, Tanrı’nın bu türden bir bilgisi yok ki. O halde teizmde, duyular aracılığıyla deneyimsel bilme veya bilgi olmamasını ummak için halihazırda nedenlerimiz vardır. Ve teizmde, Tanrı sadece deneyim dışından/deneyimsel olmayan yoldan bilgi edinebilen mahluklar yaratabilir (örneğin melekler). Ancak biz böyle bir şey görmüyoruz; insanlar ilk olarak deneyim aracılığıyla bilgi edinirler. Aslında tartışmalı ama, deneyim dışından/deneyimsel olmayan yoldan bilinebilecek tek şey, tanımı gereği doğru/yanlış olan önermelerdir.

Natüralizmde ise, bilgilerimizin bir kısmını duyular aracılığıyla edindiğimizi görmeyi bekleriz. Natüralizmde insanlık, fiziksel bir zihne sahip olan fiziksel varlıklardır ve şahsi olarak (eylemde bulunup) zihnimize fikirler ekecek bir Tanrı yoktur.

Argümanın Formel Açıklaması

Bu argümana Tanrı’nın varlığı aleyhine “Duyusal Bilmeye Dayalı Argüman” diyelim.

Argüman şöyledir;

 1. İnsanların bazı bilgilerinin, duyusal algı aracılığıyla edinildiği bilinen bir gerçektir.
 2. (En azından) insanların bazı bilgilerinin duyusal algı yoluyla edinildiği gerçeği, klasik teizm hipotezinden çok natüralizm hipotezine uygundur. (natüralizm hipotezinde daha muhtemeldir)
 3. Natüralizm hipotezi, klasik teizm ile eşit bir içsel olasılığa (veya gerçeklik olasılığına) sahiptir.
 4. O halde, diğer kanıtlar eşit sayıldığında, klasik teizmin yanlış olması mümkündür.

Buradaki asıl nokta, Tanrı’nın, baştan sona tüm bilgimizi duyular (ve duyular aracılığı) olmaksızın edinilebileceğimiz bir dünyayı kolayca yaratabilecek olmasıdır. Eğer Tanrı’nın tüm bilgisi deneyim dışından geliyorsa, o halde böyle bir dünyanın var olmasını bekleyebiliriz. (Çünkü) Klasik teizmde Tanrı’nın duyu organları varmış gibi görünmüyor!

Bilgilerimizin çoğunu deneyim aracılığıyla elde etmesek bile, bilgilerimizin bir kısmının duyular aracılıyla edinilmesi teizm için biraz sürpriz ve “beklenmedik”tir, ancak natüralizm açısından çok da sürpriz/beklenmedik olmazdı bu.

İtirazlar

“Belki de ilerde bir gün tüm bilgiler, teknoloji yoluyla zihnimize yerleştirilecektir.”

Böyle bir şey mümkün olsa bile Tanrı, en başından beri deneyimsel olmayan bilgiye sahip olabileceğimiz biçimde yaratabilirdi bizi. Natüralizm açısından sürpriz/şaşırtıcı olmayan duyu organlarına sahibiz. Biz, duyusal organlar aracılığıyla yeni bilgiler edinme potansiyeline sahibiz. Eğer Tanrı fiziksel bedenler olmaksızın yalnızca ruhsal varlıklar yaratmışsa, bu ruhsal varlıklar duyu organları aracılığıyla yeni bilgiler edinemezler. Duyu organlarına sahip olmak, duyusal bilgiye sahip olmak için gerçek potansiyel gerektirir, ancak bedensiz/maddi olmayan bir benlik bu potansiyeli gerektirmez. Ruhlar fiziksel bedenleri etkileyebilse dahi bu, yalnızca fiziksel bedenler var ise doğru olurdu. Ancak teizmde fiziksel bedenlerin var olması gerekmez/fiziksel bedenler var olmak zorunda değildir.

Belki de Tanrı’nın insan bilgisine/insan bilgisi gibi bir bilgiye sahip olmak için iyi bir sebebi vardır.

Ama belki de yoktur. Tüm bildiklerimize bakarsak, Tanrı’nın böyle bir sebebe sahip olup olmadığını bilmiyoruz.

Sonuç

Bu argümanın bir çeşit yıkıcı argüman (knockdown argument) veya güçlü karşı argüman olduğunu iddia etmiyorum. Bundan ziyade bu argüman, yalnızca kafamda yeni bir fikir olarak belirdi; bulunabilecek başka bir şey olup olmadığını test etmek ve görmek istedim.


Çevirmen notu: Herhangi bir x durumunun teizmde mi yoksa natüralizmde mi daha beklenilebilir olduğu, bu ve diğer yazılarında Garner’ın epey fazla kullandığı bir felsefi yöntemdir. Bu yönteme Draper gibi birçok natüralist ve ateist filozof da başvurmaktadır. Herhangi bir x durumunu seçin ve bu durum ile teizmin ve natüralizmin varsayımlarını karşılaştırın; Ockham’ın Usturası’nı da tartışmaya dahil ederek (bunu yapmak zorunda değilsiniz ama yapılabilir) hangi varsayımın x durumunu daha az ek öncül ile veya daha şaşırtıcı olmayacak biçimde açıkladığına bakın. Söz konusu yöntemin en kaba açıklaması budur. Açıkçası güçlü bir natüralist ve ateist pozisyon için bu yöntemin epey kullanışlı olduğunu ama tüm durumlara da uygulanabilir olmadığını düşünüyorum. Mucizeler veya kötülük problemine karşı böylesi bir yöntem, bir dereceye kadar kullanılabilir gibime geliyor. Sezgilerle uyuşmayı ve Bayesçi olasılığı da tartışma sınırını genişletmek adına kullanmak mümkün gibi duruyor. Ancak felsefi anlamda tutarlı ve deneyimli bir teist için bu türden bir yöntem her zaman bizi istediğimiz sonuçlara götürmeyebilir; çünkü tam tersi bir biçimde aynı yöntem ve ilkeler ile teistik açıklamalar da desteklenebilir. Örneğin bilincin varlığı gibi. Belki de bu yöntem ve ilkeyi hangi durum ve problemlere uygulayabileceğimiz üzerine konuşmak daha açık ve lezzetli bir din felsefesi tartışmasına dahil olmamızı sağlayabilir.

Jonathan David Garner– “Would God give creatures knowledge via the senses?“, (Erişim Tarihi:16.12.2020)

Çevirmen: Taner Beyter

Din Felsefesi İle İlgili Diğer İçeriklerimiz

 1. Ateizmi Kanıtlamanın İki Yolu – Quentin Smith
 2. Din Felsefesine Giriş: Felsefe, Tanrı’nın Varlığına Dair Ne Söyleyebilir? – Taner Beyter
 3. Din veya İlahi Buyruk Teorisi – Steve McCartney & Rick Parent
 4. Ateistler Doğaüstüne İnanabilir mi? – Berat Mutluhan Seferoğlu
 5. Din Felsefesinin Alanı ve Önemi Hakkında – Charles Taliaferro & Elsa J. Marty
 6. Kozmolojik Kanıt ve İki İtiraz – Zikri Yavuz
 7. Cömertliğin İstismarı – Talha Gülmez
 8. Tanrı ve Zaman – Gregory E. Ganssle (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 9. Kelam Kozmolojik Argümanı’na Giriş – Berat Mutluhan Seferoğlu
 10. Cehennem Problemi: Allah’ın Adaletinin Sınırları – Talha Gülmez
 11. Bilim + Din – Tom McLeish
 12. Craig’in Metaetik Ahlak Argümanı’nın ve Teistik Metaetik Teorilerinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi – Berat Mutluhan Seferoğlu
 13. Reformcu Epistemoloji ve Temel İnançlar – Taner Beyter
 14. Reformcu Epistemoloji ve Tanrı İnancı – Taner Beyter
 15. İnce Ayar Argümanı Ve Bilinç – Alex Malpass
 16. Tanrı Nerede? – Edward Feser
 17. Seküler Bir Ahlakın Olanaklılığına Dair Bir Metaargüman – Talha Gülmez
 18. Doğal Teoloji ve Doğal Din – Andrew Chignell & Derk Pereboom (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
 19. Olumsallık Argümanı Üzerine Bazı Düşünceler – Jonathan David Garner
 20. Olumsallık Argümanı’nı Çürütmek – Jonathan David Garner
 21. Acı ve Hazzın Biyolojik Rolüne Dayalı Argüman – Jeffery Jay Lowder
 22. Tanrı’nın Kanıtı Olarak Kötülük? – Melinda Penner
 23. Anselm’in Ontolojik Argümanı – Edward Feser
 24. Mucizeler ve Edward Feser – Jonathan David Garner
 25. Zaman, Uzay ve Tanrı – Edwerd Feser
 26. Dini Epistemoloji: Alvin Plantinga Örneği – Musa Yanık
 27. Çünkü Tanrı Öyle Söylüyor: İlahi Buyruk Teorisi Üzerine – Spencer Case
 28. Tanrı’ya Dair Ahlaki Argümanlar (1): Kanıt Temelli Biçimler – John Danaher
 29. Tanrı’nın Varlığına Dair Tasarım Argümanları – Thomas Metcalf
 30. Daha İyi Bir Dünyanın Olmayışı Problemi: Mümkün Dünyaların En İyisi – Kirk Lougheed
 31. Hür İrade Savunması – Alvin Plantinga
 32. Üçlübirlik İnancı Tutarsız mı? – Yeşua Özçelik
 33. Tanrı Yalan Söyleyebilir mi? – Dallas G Denery II
 34. Tanrı’nın Varlığına Dair “İnce Ayar” Argümanı – Thomas Metcalf
 35. Dini İnançlar İçin Epistemik Eşitliğin İmkânı: Parite Argümanı – Musa Yanık
 36. Klasik Ontolojik Argüman’ın Ateistik Eleştirisi – Mehmet Mirioğlu
 37. Üçlübirlik İnancının Tutarsızlığı Argümanı– Jeffery Jay Lowder
 38. Teistler İçin +20 Soru – Jeffery Jay Lowder
 39. Ted Drange’nin Yaratılış-Karşıtı Argümanı – Jeffery Jay Lowder
 40. Natüralizme Karşı Özgür Düşünme Argümanı’yla İlgili Problem – Alex Malpass
 41. Alternatif Tanrı Konseptleri – Jonathan David Garner
 42. Vahiy Epistemolojisi İçin Sonsuz Gerileme – Alex Malpass
 43. Teoloji ve Analitik A Posteriori – Edward Feser
 44. Augustine ve İdam Cezası Üzerine – Edward Feser
 45. İnanmanın Günahı – Arif Ahmed
 46. Kötü bir Tanrı’nın Varlığına Yönelik Kümülatif Bir Sebep – Jonathan David Garner
 47. Teizme Karşı Biyolojik Evrim Kanıtı – Jeffery Jay Lowder
 48. Evrenin Nedensiz Başlangıcının Metafiziksel Zorunluluğuna İlişkin George Nakhnikian’a Bir Cevap – Quentin Smith
 49. Kusurlu Bir Tanrı – Yoram Hazony
 50. Yeni Ateistler – James E. Taylor (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 51. Yeni Ateizm Eleştirel Bir Değerlendirme – Berat Mutluhan Seferoğlu
 52. Bilim ve Din: Epistemik Bir Bakış – Nebi Mehdiyev
 53. Plantinga’nın Dini Dışlayıcılık Savunusunun Eleştirisi – Nebi Mehdiyev
 54. Dini Epistemoloji – Kelly James Clark (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 55. İslam ve Rasyonalite Üzerine Kısa Bir Değerlendirme – Musa Yanık
 56. Panteizm – William Mander (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
 57. Plantinga’nın Naturalizme Karşı Evrimsel Argüman’ı ve İtirazlar – Jonathan David Garner
 58. Deflasyonist Argüman – Mehmet Mirioğlu
 59. Kutsal Kitapların Anlamlarında Görelilik – Mehmet Mirioğlu
 60. Ateizm ve Agnostisizm (Stanford Encyclopedia of Philosophy) – Paul Draper
 61. Mutlak Kudret Argümanı – Mehmet Mirioğlu
 62. Ateistler Neden Felsefe ve Teoloji ile İlgilenmeli? – Berat Mutluhan Seferoğlu
 63. Teistler Farklı Ateist Tutumları Neden Bilmelidir? – Musa Yanık
 64. Kötülük Problemine Karşı Özgür İrade Savunusu ve Eleştirel Bir Değerlendirme – Taner Beyter
 65. Platon’un Felsefi Dini – Max Charlesworth
 66. Objektif Dindarlığın İmkansızlığı Argümanı – Mehmet Mirioğlu
 67. İsimlerini Bilmeniz Gereken 46 Ateist ve Nonteist Felsefeci – Berat Mutluhan Seferoğlu
 68. Yanlış Anlaşılan Üç Teist Filozof: Aquinas, Pascal ve Paley – Berat Mutluhan Seferoğlu
 69. Türkçede Analitik Din Felsefesi Çalışmaları – Musa Yanık
 70. Stephen Unwin’in Bayesci Teoremi: Tanrı’nın Var Olma Olasılığı % Kaçtır? – Musa Yanık
 71. Kelam Kozmolojik Argüman “Evrenin Başlangıcı Tanrı’yı Kanıtlar mı?” – Berat Mutluhan Seferoğlu
 72. Kötülük Problemi “Evrendeki Kötülükler Ateizme Delil Midir” – Taner Beyter
 73. “Allahsız Ahlak Olabilir mi?” Kitabının Eleştirisi – Talha Gülmez
 74. İnternet Ateistleriyle İlgili Problem – Alex Malpass
 75. Ateistlerin Pek Çoğunun İnandığı 10 Mit – Berat Mutluhan Seferoğlu
 76. Din Duygu Düzenlemeyle İlgili, Bu Konuda Oldukça da İyi – Stephen T. Asma
 77. Zamanı Tanrı Mı Yarattı? – William Lane Craig 
 78. Felsefe Sohbetleri #4:Din Felsefesi (Part-1)
 79. Felsefe Sohbetleri #4:Din Felsefesi (Part-2)
 80. Muhammed: Avrupa Aydınlanmasının Ruhban Sınıfı Karşıtı Kahramanı – John Tolan
 81. Tanrı’nın Varlığı Lehine ve Aleyhine Olan Argümanları Nasıl Sınıflandırabiliriz? – Jonathan David Garner
 82. Paul Draper’ın Tanrı’nın Varlığına Dair Ahlak Argümanı – Jonathan David Garner
 83. İyilik Problemi Diye Bir Şey var mı? – Jonathan David Garner
 84. Enis Doko, Üçlübirlik Problemi ve Hristiyan Teizminin Eleştirisi Üzerine (1. Bölüm) – Yeşua Özçelik
 85. Enis Doko, Üçlübirlik Problemi ve Hristiyan Teizminin Eleştirisi Üzerine (2. Bölüm) – Yeşua Özçelik
 86. Ateizm Dünya Hakkında Öngörülerde Bulunur mu? – Jonathan David Garner
 87. “Karakter Oluşturma” Teodisesi Üzerine Akla İlk Gelen Birkaç Fikir – Jonathan David Garner
 88. Üçüncü Türden Bir Ahlak Argümanı – Alexander Pruss
 89. “Ana Rahminde Biçim Vermeden Önce Tanıdım Seni / Yeremya” (1:5) – Alexander Pruss
 90. Teslis, Cinsel Ahlak ve Liberal Hristiyanlık – Alexander Pruss
 91. Şüpheci Teizm ve Tanrı’nın Sonsuzluğu – Alexander Pruss
 92. Hristiyan Dünyasının Bölünmesini Bir Skandal Olarak Mı Görmeliyiz? – Alexander Pruss
 93. Alexander R. Pruss ve Joshua L. Rasmussen’in “Zorunlu Varlık” Anketi ve Sonuçları – Musa Yanık
 94. Euthyphro – Alexander Pruss
 95. Teizm ve Qualia – Alexander Pruss
 96. Açık Uçlu İki Kozmolojik Argüman – Alexander Pruss
 97. Mereolojik Mükemmellik – Alexander Pruss
 98. Teizm Doğru İse Qualia Temel Varlıklar Kategorisinde Değildir – Alexander Pruss
 99. Büyük Kötülüklere Engel Olmak İçin Yalan Söylemek – Alexander Pruss
 100. Teolojik Modellerin Üç Seviyesi – Alexander Pruss
 101. Şimdicilik ve Haç – Alexander Pruss
 102. Tanrı ve Zamanın B Teorisi – Alexander Pruss
 103. Wittgenstein ve Din – Stephen Law
 104. Cehennem Problemi: Allah’ın Adaletinin Sınırları – Talha Gülmez
 105. Cehennem Problemi’ne Teistik Bir Yaklaşım – Ömer Çağrı Akarsu
 106. ‘Cehennem Problemi’ Tartışmasına Katkı – Taner Beyter
 107. Yeni Ahit Yazarlarının Eski Ahit’ten Yaptıkları Yanlış Alıntılar: Bu Onların İlhamsızlığının, Vahy Almadıklarının Delili mi? – Bassam Zawadi
 108. Hiçlikten Yaratılış ve Kelam Kozmolojik Argüman – Jonathan David Garner
 109. Tanrı’nın Yokluğu Lehine Ahlak Argümanı (Tersine Çevrilmiş Ahlak Argümanı) – Jonathan David Garner
 110. Schellenberg’in İlahi Gizlilik Problemi’ne Plantinga’nın Dışsalcı Epistemolojisi Bir Yanıt Verebilir mi? – Musa Yanık
 111. Mezmurlar 22:1 Tanrım Neden Terk Ettin Beni? – Eren Gündemir
 112. Bilimsel Mucize Argümanı’nın Eleştirisi – Yasin Şahin
 113. Mucizeler Gerçek mi? – Jonathan David Garner
 114. Tanrı’nın Varlığı Aleyhine Disteleolojik Argümanlar – Jonathan David Garner
 115. Paul Draper’in Acıya Dayalı Argümanı – Jonathan David Garner
 116. Dinler Tarihine Giriş: Dinler Tarihi Niçin Önemlidir? – Musa Yanık
 117. Sosyalizm Modern Dinin Manzarasının Şekillenmesine Nasıl Katkı Sağlamıştır? – Julian Strube
 118. Agnostik Tavrın Makullüğü Üzerine (1. Bölüm) – Bilal Bekalp
 119. Yeni Bir Mantıksal Kötülük Argümanı – Jonathan David Garner
 120. Felsefe ve Hristiyan Teolojisi – Michael J. Murray & Michael Rea (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
 121. Schellenberg’in Korkunç Acılara Dayalı Tümdengelim Argümanı – Jonathan David Garner
 122. Kötülük Problemi – Thomas Metcalf
 123. Arap ve İslam Metafiziği – Amos Bertolacci (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
 124. Hayvanları Tanrı mı Yaratır? – Jonathan David Garner
 125. İlahi Buyruk (Emir) Teorisi – Michael W. Austin (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 126. İlahi Gizlilik – David Bayless
 127. Enkarnasyon Öğretisi, Mantıksal Problem ve Bir Çözüm Önerisi – Yeşua Özçelik
 128. Farklı Bir Analitik Felsefeci Portresi: Alvin Plantinga – Musa Yanık
 129. Richard Swinburne: Kısa Bir Entelektüel Biyografi – Musa Yanık
 130. Alvin Plantinga’nın Maharetli Başarısı – William Doino Jr.
 131. Cehennem ve Evrenselcilik – A.G. Holdier
 132. Kriz Anında Tanrı’nın Değerini Tartışmak: Leibniz vs Voltaire – Aaron James Wendland
 133. Tanrı Yarattıklarına Duyular Yoluyla Bilgi Verir mi? – Jonathan David Garner
 134. Alvin Plantinga ve Din Felsefesi’nin Yeniden Dirilişi – Kelly James Clark
 135. C.S. Lewis İyidir Ama Bir De Alvin Plantinga’yı Okumalısınız – Michael Almeida
 136. Mantıksal Kötülük Problemi – James R. Beebe (Internet Encyclopedia of Philosophy)

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Mantıksal Kötülük Problemi – James R. Beebe (Internet Encyclopedia of Philosophy)

Sonraki Gönderi

Avusturya İktisat Ekolü’nün Diğer Ekollerden Farkı – Kaan Dişli

En Güncel Haberler Analitik Felsefe:Tümü