Ontolojik Argüman Üzerine Leftow’a Yanıt – Jonathan David Garner

/
789 Okunma
Okunma süresi: 12 Dakika

Brian Leftow, modal ontolojik argümanın kilit öncülü olan “modal ontolojik argümanın mümkünlülük önermesi” lehine olacak türden bir argüman önermektedir.

Leftow, insanların Tanrı ile ilgili deneyimler yaşadıklarını (dini deneyimler) bildirdiklerini ifade ediyor. Bunun da Her Şeye Kadir, Her Şeyi Bilen ve Sonsuz Rahmet Sahibi Maksimum Büyük Varlığın (Maximally Great Being) varlığının mümkün olmasının kanıtı olmasına hizmet ettiğini söylüyor. (Ç.N.: Maksimum Büyük Varlık, çağdaş din felsefesinde Tanrı’nın nitelikleri çerçevesinde devam tartışmalarda kullanılan bir kavramdır. Tanrı’nın kudreti, ahlaki kusursuzluğu veya her şeyi bilmesi gibi sıfatlarının kendi başına ve diğer sıfatlarla ilişkisini ele alır. Bu sıfatların hepsinin aynı anda maksimum olması mümkün müdür gibi sorularla ilgilenir.)

Argümanının kilit kısmı, kimsenin “kare daire” veya “evli bekar” gibi var olması imkansız olan nesnelerin deneyimine sahip olmadığını iddia etmesidir ve bu da, eğer “Maksimum Derecede Büyük Varlık” kavramı tutarsız ise, insanların maksimum derecede büyük bir varlık deneyimine sahip olamayacağı anlamına gelmektedir.

Ama bence bu biraz aceleci davranmaktır.

Bazı insanlar, aslında tutarsız ve anlamsız gibi görünen (ve muhtemelen gerçeğe uygun olma yeterliliği olmayan) tarif edilemez deneyimler yaşadıklarını söylerler, fakat yine de bir deneyimleri vardır. Richard Swinburne şöyle söylüyor:

Bu eşsiz ve özel deneyim, gündelik dilin kullanılması ile tasvir edilemeyen – genellikle de mistik bir deneyimdir. (Örneğin, “Beyazın beyaz olmayı, siyahın ise siyah olmayı bırakmaması ancak siyahın beyaz ve beyazın ise siyah olması gibi.”)

Dahası, aslolan şu ki insanların, iyi ve güçlü olduğunu düşündükleri bir Tanrı deneyimine sahip olduklarını düşünüyorum. Fakat bu deneyimin niçin “Maksimum Büyük Varlık” ile ilgili göründüğü pek açık değil. Aslında bütün mesele, “Maksimum Büyük bir Varlığın” var olmasının gerçekten tutarlı olup olmadığıdır. Eğer Tanrı’nın var olması gerçekten de mümkün değilse ve bütün mesele, azami derecede büyük bir varlığın var olmasının mümkün olup olmadığı ise, o zaman söz konusu bu deneyimler gerçek değildir; ama yine de onlar bir deneyime sahiptirler.

Yani, birisi “Maksimum Büyük bir Varlık” (MBV) olarak gördükleri şeyi deneyimlediklerini düşünebilirdi, ancak deneyimlerini yanlış yorumladıkları için deneyimledikleri şey hakkında yanıldıkları ortaya çıkar ve bu da onların deneyimlerinin başka bir şey olması gerektiği anlamına gelir. Veya, kendilerine MBV gibi görünen bir deneyim yaşadıklarını düşündüler ama yanıldılar; çünkü böyle bir Varlık tutarlı değil; … MBV’nin var olmasının mümkün olup olmadığı kesin değildir.

Görünüşe göre bu argüman, Maksimuma yakın Büyük bir Varlığı desteklemek için kullanılabilir. Muazzam derecede iyi ve muazzam derecede güçlü bir varlık ya da her şeye gücü yeten ama çok iyi olmayan bir varlık vb gibi. O, insanların bu Tanrı kavramlarıyla ilgili herhangi bir deneyim yaşamadıklarını mı düşünüyor? Her şeye gücü yeten ve yarı iyi bir varlığı deneyimlediğini bilip bilmemekte herhangi bir problem varsa veya bunun ne tam olarak demek olduğu açık değilse, bu beni destekleyen bir şeydir.

Ve dahası bazı teist olmayanlar, görünüşte anlamsız olan ıstırap deneyimlerinden dolayı onlara Tanrı’nın yokmuş gibi geldiğini ifade ediyorlar. Benzer şekilde çoğu insan, Tanrı’nın varlığının imkansız olduğunu çünkü Tanrı kavramının da “evli bir bekar” kavramında olduğu gibi tutarsızlık içerdiğini öne süren argümanlar nedeniyle olasılık öncülünden şüphe ediyor. Eğer durum bu ise, o halde Tanrı’nın var olması mümkün değildir. Bu argümanlar en azından, olasılık öncülünün doğru olmadığına dair kanıt sunar.

Ancak Leftow’un argümanı ile ilgili tuhaf olan şey, ne onun düşündüğü gibi buna ihtiyaç duyulmaması ne de bu argümanın, olasılık önermesinin muhtemelen doğru olduğu sonucuna varmak için yeterli olduğunu iddia etmesidir. Mesela, Tanrı gibi zorunlu bir somut varlığın mümkün olduğunu iddia etmek için modal bir kozmolojik argümana başvurulabilir. Problem, Tanrı’nın diğer niteliklerini ele aldığımızda ortaya çıkar. Tanrı’nın (kendi içinde) tutarlı bir kavram olup olmadığı açık değildir ve sizi klasik Tanrı kavramına ulaştıran pek argüman da yoktur.

Ahlak Argümanı sizi mutlak iyi bir Varlığa değil çok iyi bir Varlığa ulaştırır. Teleolojik argüman ise sizi klasik Tanrı konseptine yaklaştırmaz, bu da ontolojik argümanın olasılık öncülünü desteklemek için bu türden argümanlara başvurmanın bir işe yaramayacağı anlamına gelir.

Mühim olan nokta tam olarak şudur: Tanrı’nın varlığına dair diğer argümanlara başvurmak gibi her kanıt parçası için, teist olmayanlar da “Tanrı’nın var olmaması mümkündür” önermesine başvurarak veya bu önermeyi destekleyerek yapabilir. Teist olmayanlar için bu, teizme epey zarar verdiği düşünülen “acıya dayalı kanıt argümanı” gibi dikkate değer argümanların tümevarımsal versiyonunu da içerir.

Din Filozofları dahil pek çok filozof, ontolojik argümanın herhangi bir biçiminin güvenilir ve iyi sebeplere dayanan sağlam bir argüman olduğunu düşünmez. Felsefe tarihindeki pek çok argüman gibi bu argüman da epey ilginç bir argümandır, ancak bu onun, Tanrı’nın varlığı lehine sağlam bir argüman olarak kabul edilmesi gerektiği anlamına gelmez.


Jonathan David Garner“Response to Leftow on the Ontological Argument”, (Erişim Tarihi: 23.01.2021)

Çevirmen: Taner Beyter

Din Felsefesi İle İlgili Diğer İçeriklerimiz

 1. Ateizmi Kanıtlamanın İki Yolu – Quentin Smith
 2. Din Felsefesine Giriş: Felsefe, Tanrı’nın Varlığına Dair Ne Söyleyebilir? – Taner Beyter
 3. Din veya İlahi Buyruk Teorisi – Steve McCartney & Rick Parent
 4. Ateistler Doğaüstüne İnanabilir mi? – Berat Mutluhan Seferoğlu
 5. Din Felsefesinin Alanı ve Önemi Hakkında – Charles Taliaferro & Elsa J. Marty
 6. Kozmolojik Kanıt ve İki İtiraz – Zikri Yavuz
 7. Cömertliğin İstismarı – Talha Gülmez
 8. Tanrı ve Zaman – Gregory E. Ganssle (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 9. Kelam Kozmolojik Argümanı’na Giriş – Berat Mutluhan Seferoğlu
 10. Cehennem Problemi: Allah’ın Adaletinin Sınırları – Talha Gülmez
 11. Bilim + Din – Tom McLeish
 12. Craig’in Metaetik Ahlak Argümanı’nın ve Teistik Metaetik Teorilerinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi – Berat Mutluhan Seferoğlu
 13. Reformcu Epistemoloji ve Temel İnançlar – Taner Beyter
 14. Reformcu Epistemoloji ve Tanrı İnancı – Taner Beyter
 15. İnce Ayar Argümanı Ve Bilinç – Alex Malpass
 16. Tanrı Nerede? – Edward Feser
 17. Seküler Bir Ahlakın Olanaklılığına Dair Bir Metaargüman – Talha Gülmez
 18. Doğal Teoloji ve Doğal Din – Andrew Chignell & Derk Pereboom (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
 19. Olumsallık Argümanı Üzerine Bazı Düşünceler – Jonathan David Garner
 20. Olumsallık Argümanı’nı Çürütmek – Jonathan David Garner
 21. Acı ve Hazzın Biyolojik Rolüne Dayalı Argüman – Jeffery Jay Lowder
 22. Tanrı’nın Kanıtı Olarak Kötülük? – Melinda Penner
 23. Anselm’in Ontolojik Argümanı – Edward Feser
 24. Mucizeler ve Edward Feser – Jonathan David Garner
 25. Zaman, Uzay ve Tanrı – Edwerd Feser
 26. Dini Epistemoloji: Alvin Plantinga Örneği – Musa Yanık
 27. Çünkü Tanrı Öyle Söylüyor: İlahi Buyruk Teorisi Üzerine – Spencer Case
 28. Tanrı’ya Dair Ahlaki Argümanlar (1): Kanıt Temelli Biçimler – John Danaher
 29. Tanrı’nın Varlığına Dair Tasarım Argümanları – Thomas Metcalf
 30. Daha İyi Bir Dünyanın Olmayışı Problemi: Mümkün Dünyaların En İyisi – Kirk Lougheed
 31. Hür İrade Savunması – Alvin Plantinga
 32. Üçlübirlik İnancı Tutarsız mı? – Yeşua Özçelik
 33. Tanrı Yalan Söyleyebilir mi? – Dallas G Denery II
 34. Tanrı’nın Varlığına Dair “İnce Ayar” Argümanı – Thomas Metcalf
 35. Dini İnançlar İçin Epistemik Eşitliğin İmkânı: Parite Argümanı – Musa Yanık
 36. Klasik Ontolojik Argüman’ın Ateistik Eleştirisi – Mehmet Mirioğlu
 37. Üçlübirlik İnancının Tutarsızlığı Argümanı– Jeffery Jay Lowder
 38. Teistler İçin +20 Soru – Jeffery Jay Lowder
 39. Ted Drange’nin Yaratılış-Karşıtı Argümanı – Jeffery Jay Lowder
 40. Natüralizme Karşı Özgür Düşünme Argümanı’yla İlgili Problem – Alex Malpass
 41. Alternatif Tanrı Konseptleri – Jonathan David Garner
 42. Vahiy Epistemolojisi İçin Sonsuz Gerileme – Alex Malpass
 43. Teoloji ve Analitik A Posteriori – Edward Feser
 44. Augustine ve İdam Cezası Üzerine – Edward Feser
 45. İnanmanın Günahı – Arif Ahmed
 46. Kötü bir Tanrı’nın Varlığına Yönelik Kümülatif Bir Sebep – Jonathan David Garner
 47. Teizme Karşı Biyolojik Evrim Kanıtı – Jeffery Jay Lowder
 48. Evrenin Nedensiz Başlangıcının Metafiziksel Zorunluluğuna İlişkin George Nakhnikian’a Bir Cevap – Quentin Smith
 49. Kusurlu Bir Tanrı – Yoram Hazony
 50. Yeni Ateistler – James E. Taylor (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 51. Yeni Ateizm Eleştirel Bir Değerlendirme – Berat Mutluhan Seferoğlu
 52. Bilim ve Din: Epistemik Bir Bakış – Nebi Mehdiyev
 53. Plantinga’nın Dini Dışlayıcılık Savunusunun Eleştirisi – Nebi Mehdiyev
 54. Dini Epistemoloji – Kelly James Clark (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 55. İslam ve Rasyonalite Üzerine Kısa Bir Değerlendirme – Musa Yanık
 56. Panteizm – William Mander (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
 57. Plantinga’nın Naturalizme Karşı Evrimsel Argüman’ı ve İtirazlar – Jonathan David Garner
 58. Deflasyonist Argüman – Mehmet Mirioğlu
 59. Kutsal Kitapların Anlamlarında Görelilik – Mehmet Mirioğlu
 60. Ateizm ve Agnostisizm (Stanford Encyclopedia of Philosophy) – Paul Draper
 61. Mutlak Kudret Argümanı – Mehmet Mirioğlu
 62. Ateistler Neden Felsefe ve Teoloji ile İlgilenmeli? – Berat Mutluhan Seferoğlu
 63. Teistler Farklı Ateist Tutumları Neden Bilmelidir? – Musa Yanık
 64. Kötülük Problemine Karşı Özgür İrade Savunusu ve Eleştirel Bir Değerlendirme – Taner Beyter
 65. Platon’un Felsefi Dini – Max Charlesworth
 66. Objektif Dindarlığın İmkansızlığı Argümanı – Mehmet Mirioğlu
 67. İsimlerini Bilmeniz Gereken 46 Ateist ve Nonteist Felsefeci – Berat Mutluhan Seferoğlu
 68. Yanlış Anlaşılan Üç Teist Filozof: Aquinas, Pascal ve Paley – Berat Mutluhan Seferoğlu
 69. Türkçede Analitik Din Felsefesi Çalışmaları – Musa Yanık
 70. Stephen Unwin’in Bayesci Teoremi: Tanrı’nın Var Olma Olasılığı % Kaçtır? – Musa Yanık
 71. Kelam Kozmolojik Argüman “Evrenin Başlangıcı Tanrı’yı Kanıtlar mı?” – Berat Mutluhan Seferoğlu
 72. Kötülük Problemi “Evrendeki Kötülükler Ateizme Delil Midir” – Taner Beyter
 73. “Allahsız Ahlak Olabilir mi?” Kitabının Eleştirisi – Talha Gülmez
 74. İnternet Ateistleriyle İlgili Problem – Alex Malpass
 75. Ateistlerin Pek Çoğunun İnandığı 10 Mit – Berat Mutluhan Seferoğlu
 76. Din Duygu Düzenlemeyle İlgili, Bu Konuda Oldukça da İyi – Stephen T. Asma
 77. Zamanı Tanrı Mı Yarattı? – William Lane Craig 
 78. Felsefe Sohbetleri #4:Din Felsefesi (Part-1)
 79. Felsefe Sohbetleri #4:Din Felsefesi (Part-2)
 80. Muhammed: Avrupa Aydınlanmasının Ruhban Sınıfı Karşıtı Kahramanı – John Tolan
 81. Tanrı’nın Varlığı Lehine ve Aleyhine Olan Argümanları Nasıl Sınıflandırabiliriz? – Jonathan David Garner
 82. Paul Draper’ın Tanrı’nın Varlığına Dair Ahlak Argümanı – Jonathan David Garner
 83. İyilik Problemi Diye Bir Şey var mı? – Jonathan David Garner
 84. Enis Doko, Üçlübirlik Problemi ve Hristiyan Teizminin Eleştirisi Üzerine (1. Bölüm) – Yeşua Özçelik
 85. Enis Doko, Üçlübirlik Problemi ve Hristiyan Teizminin Eleştirisi Üzerine (2. Bölüm) – Yeşua Özçelik
 86. Ateizm Dünya Hakkında Öngörülerde Bulunur mu? – Jonathan David Garner
 87. “Karakter Oluşturma” Teodisesi Üzerine Akla İlk Gelen Birkaç Fikir – Jonathan David Garner
 88. Üçüncü Türden Bir Ahlak Argümanı – Alexander Pruss
 89. “Ana Rahminde Biçim Vermeden Önce Tanıdım Seni / Yeremya” (1:5) – Alexander Pruss
 90. Teslis, Cinsel Ahlak ve Liberal Hristiyanlık – Alexander Pruss
 91. Şüpheci Teizm ve Tanrı’nın Sonsuzluğu – Alexander Pruss
 92. Hristiyan Dünyasının Bölünmesini Bir Skandal Olarak Mı Görmeliyiz? – Alexander Pruss
 93. Alexander R. Pruss ve Joshua L. Rasmussen’in “Zorunlu Varlık” Anketi ve Sonuçları – Musa Yanık
 94. Euthyphro – Alexander Pruss
 95. Teizm ve Qualia – Alexander Pruss
 96. Açık Uçlu İki Kozmolojik Argüman – Alexander Pruss
 97. Mereolojik Mükemmellik – Alexander Pruss
 98. Teizm Doğru İse Qualia Temel Varlıklar Kategorisinde Değildir – Alexander Pruss
 99. Büyük Kötülüklere Engel Olmak İçin Yalan Söylemek – Alexander Pruss
 100. Teolojik Modellerin Üç Seviyesi – Alexander Pruss
 101. Şimdicilik ve Haç – Alexander Pruss
 102. Tanrı ve Zamanın B Teorisi – Alexander Pruss
 103. Wittgenstein ve Din – Stephen Law
 104. Cehennem Problemi: Allah’ın Adaletinin Sınırları – Talha Gülmez
 105. Cehennem Problemi’ne Teistik Bir Yaklaşım – Ömer Çağrı Akarsu
 106. ‘Cehennem Problemi’ Tartışmasına Katkı – Taner Beyter
 107. Yeni Ahit Yazarlarının Eski Ahit’ten Yaptıkları Yanlış Alıntılar: Bu Onların İlhamsızlığının, Vahy Almadıklarının Delili mi? – Bassam Zawadi
 108. Hiçlikten Yaratılış ve Kelam Kozmolojik Argüman – Jonathan David Garner
 109. Tanrı’nın Yokluğu Lehine Ahlak Argümanı (Tersine Çevrilmiş Ahlak Argümanı) – Jonathan David Garner
 110. Schellenberg’in İlahi Gizlilik Problemi’ne Plantinga’nın Dışsalcı Epistemolojisi Bir Yanıt Verebilir mi? – Musa Yanık
 111. Mezmurlar 22:1 Tanrım Neden Terk Ettin Beni? – Eren Gündemir
 112. Bilimsel Mucize Argümanı’nın Eleştirisi – Yasin Şahin
 113. Mucizeler Gerçek mi? – Jonathan David Garner
 114. Tanrı’nın Varlığı Aleyhine Disteleolojik Argümanlar – Jonathan David Garner
 115. Paul Draper’in Acıya Dayalı Argümanı – Jonathan David Garner
 116. Dinler Tarihine Giriş: Dinler Tarihi Niçin Önemlidir? – Musa Yanık
 117. Sosyalizm Modern Dinin Manzarasının Şekillenmesine Nasıl Katkı Sağlamıştır? – Julian Strube
 118. Agnostik Tavrın Makullüğü Üzerine (1. Bölüm) – Bilal Bekalp
 119. Yeni Bir Mantıksal Kötülük Argümanı – Jonathan David Garner
 120. Felsefe ve Hristiyan Teolojisi – Michael J. Murray & Michael Rea (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
 121. Schellenberg’in Korkunç Acılara Dayalı Tümdengelim Argümanı – Jonathan David Garner
 122. Kötülük Problemi – Thomas Metcalf
 123. Arap ve İslam Metafiziği – Amos Bertolacci (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
 124. Hayvanları Tanrı mı Yaratır? – Jonathan David Garner
 125. İlahi Buyruk (Emir) Teorisi – Michael W. Austin (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 126. İlahi Buyruk Teorisi ve Ateizm – Alexander Pruss
 127. İlahi Gizlilik – David Bayless
 128. Enkarnasyon Öğretisi, Mantıksal Problem ve Bir Çözüm Önerisi – Yeşua Özçelik
 129. Farklı Bir Analitik Felsefeci Portresi: Alvin Plantinga – Musa Yanık
 130. Richard Swinburne: Kısa Bir Entelektüel Biyografi – Musa Yanık
 131. Alvin Plantinga’nın Maharetli Başarısı – William Doino Jr.
 132. Cehennem ve Evrenselcilik – A.G. Holdier
 133. Kriz Anında Tanrı’nın Değerini Tartışmak: Leibniz vs Voltaire – Aaron James Wendland
 134. Tanrı Yarattıklarına Duyular Yoluyla Bilgi Verir mi? – Jonathan David Garner
 135. Alvin Plantinga ve Din Felsefesi’nin Yeniden Dirilişi – Kelly James Clark
 136. C.S. Lewis İyidir Ama Bir De Alvin Plantinga’yı Okumalısınız – Michael Almeida
 137. Mantıksal Kötülük Problemi – James R. Beebe (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 138. Paul Draper ve İlahi Gizlilik Argümanı – Jonathan David Garner
 139. Alvin Plantinga ve Din Felsefesi’nin Yeniden Dirilişi – Kelly James Clark
 140. Ben Bir Ateistim – Louise Antony
 141. Teistik Olmayan Ahlak Üzerine Düşünceler – Ahmet Gencal
 142. Tanrı’nın Varlığına Karşı Varoluşsal Argüman – Jonathan David Garner
 143. İlahi Söz Edimleri ve Klasik Teizm – Alexander Pruss

2 Yorum

  • Feser içeriğini başlığı ile karıştırmışız düzelttik, teşekkürler

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Descartes ve Renkler – Arda Denkel

Sonraki Gönderi

Kendi Kendine Öğrenenler İçin Analitik Felsefe Okuma Listesi

En Güncel Haberler Analitik Felsefe:Tümü